Systemy dla Internetu Rzeczy (SIR)
 W semestrze ZIMA 2020/2021 wszystkie zajęcia z przedmiotu Systemy dla Internetu Rzeczy (SIR) będą się odbywały zdalnie. 
 Pierwsze zajęcia wykładowe, w terminach 8.10 i 15.10 wtorek godz. 9.15-12.00, będą przeprowadzane na platformie MS Teams.
 Do następnych zajęć warsztatowych zostaną uczestnikom kursu wypożyczone platformy sprzętowe.
Do zrealizowania ćwiczenia będzie potrzebne zainstalowanie na własnym komputerze platformy programowej, według opisu.
 W sesji zostanie zdalnie przeprowadzony egzamin.
 Pełne informacje i materiały do przedmiotu są zamieszczone na stronie wewnętrznej przedmiotu pod adresem
http://ii.pw.edu.pl/kowalski/iot/sir/
Hasło dostępowe jest udzielane po zapisie na przedmiot.
  Tymczasowy kalendarz zajęć:
http://ii.pw.edu.pl/kowalski/iot/sir/SIR_v6_Calendar_2020_2021_vF1.pdf
 Adres kontaktowy: kowalski@ii.pw.edu.pl