Wydział Nauk Społecznych i Administracji semestr: 20Z - DRAFT SCHEDULE - 2020.11.20 15:33.12
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
103A-xxxxx-ISP-DMO Dylematy moralne współczesności - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Th. 16-18 ? dr hab. A. Drabarek
103B-xxxxx-MSP-DPZ Doskonała praca zespołowa - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Mo. 18-20 ? dr K. Górniak
103B-xxxxx-MSP-DPZ Doskonała praca zespołowa - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Mo. 16-18 ? dr K. Górniak
103B-xxxxx-DSP-EKO Seminarium doktoranckie Ekonomia - - - - - - 4 1030-xxxxx-DSP-PKUM SEM/101 We. 14-18 ? dr hab. R. Koszewski
103A-xxxxx-ISA-EPEFI Personal Finance - 2 - - - - - stuA_7
stuA_8
CWI/101 Th. 18-20 ? mgr T. Tyc
stuA_7
stuA_8
CWI/102 Mo. 16-18 ?
103A-xxxxx-ISA-EPMA Projekt Managent - 2 - - - - - 1030-xxxxxx-ISA-NTECH CWI/101 Tu. 16-18 ? dr inż. K. Markowski
103C-xxxxx-DSP-FIL Seminarium doktoranckie - Filozofia - - - - - - 4 1030-xxxxx-DSP-PKUM SEM/101 Tu. 8-12 ? prof. nzw. dr hab. Andrzej Biłat
103A-xxxxx-ISP-FILP Filozofia polityki - 2 - - - - - 1030-xxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 18-20 ? dr J. Zubelewicz
103A-xxxxx-ISP-FITE Filozofia informacji i techniki - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 We. 16-18 ? dr inż. P. Stacewicz
103C-xxxxx-MSP-GOR Gospodarka rynkowa - studium europejskie - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 We. 18-20 ? dr T. Tyc
103C-xxxxx-MSP-GOR Gospodarka rynkowa - studium europejskie - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 We. 16-18 ? dr A. Naruniec
103B-xxxxx-MSP-INFIL Intuicja, nauka i filozofia - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 8-10 ? mgr M. Stelmach
103B-xxxxx-MSP-KPF Klasyczne problemy filozofii, a rozwój nauk i techniki - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 14-16 ? dr M. Stelmach
103B-xxxxx-MSP-KPF Klasyczne problemy filozofii, a rozwój nauk i techniki - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Tu. 16-18 ? dr M. Stelmach
103B-xxxxx-ISP-KWF Kreowanie wizerunku firmy - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Mo. 16-18 ? dr Tomasz Dusiewicz
103B-xxxxx-ISP-KWF Kreowanie wizerunku firmy - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 Mo. 18-20 ? dr Tomasz Dusiewicz
103B-xxxxx-ISP-KWK Komputer w kulturze współczesnej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Th. 10-12 ? prof. dr hab. M. Maciejczak
103A-xxxxx-ISP-MEPI Metodyka projektowania inżynierskiego - 1 - 0 - - - 1E1 CWI/101 Mo. 14-16 ? mgr inż. D. Ojrzeńska-Wójter/mgr A. Firek
1E2 CWI/102 We. 10-12 ?
1E3 CWI/103 We. 8-10 ?
1E4 CWI/104 Th. 8-10 ?
1E5 CWI/105 Mo. 12-14 ?
1T1 CWI/201 Tu. 10-12 ?
1T2 CWI/202 Mo. 15-17 ?
1T3 CWI/203 Mo. 9-11 ?
1T4 CWI/204 Mo. 11-13 ?
1T5 CWI/205 We. 14-16 ?
1E1 PRO/101 Mo. 14-16 ?
1E2 PRO/102 We. 10-12 ?
1E3 PRO/103 We. 8-10 ?
1E4 PRO/104 Th. 8-10 ?
1E5 PRO/105 Mo. 12-14 ?
1E1 PRO/106 Mo. 14-16 ?
1E3 PRO/108 We. 8-10 ?
1E4 PRO/109 Th. 8-10 ?
1E5 PRO/110 Mo. 12-14 ?
1T1 PRO/201 Tu. 10-12 ?
1T2 PRO/202 Mo. 15-17 ?
1T3 PRO/203 Mo. 9-11 ?
1T4 PRO/204 Mo. 11-13 ?
1T5 PRO/205 We. 14-16 ?
1T1 PRO/206 Tu. 10-12 ?
1T2 PRO/207 Mo. 15-17 ?
1T3 PRO/208 Mo. 9-11 ?
1T4 PRO/209 Mo. 11-13 ?
1T5 PRO/210 We. 14-16 ?
103B-xxxxx-MSP-MPPS Marketing polityczny z perspektywy socjologicznej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Mo. 16-18 ? dr K. Dzieniszewska-Naroska
103B-xxxxx-MSP-MPPS Marketing polityczny z perspektywy socjologicznej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Mo. 18-20 ? dr K. Dzieniszewska-Naroska
103A-CBxxx-ISP-PAPIN Pozatechniczne aspekty pracy inżyniera - 2 - 1 - - - 1CB1 CWI/101 Th. 14-18 ? prof. dr hab. A. Kraśniewski/dr K. Górniak/dr H. Bulińska-Stangracka
1CB2 CWI/102 We. 8-12 ?
1CB1 PRO/101 Th. 14-18 ?
1CB2 PRO/102 We. 8-12 ?
1CB1 PRO/103 Th. 14-18 ?
1CB2 PRO/104 We. 8-12 ?
103C-xxxxx-MSP-PPRA Podstawy prawa - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Th. 16-18 ? dr A. Wilk-Ilewicz
103A-xxxxx-ISP-PRAUT Podstawy prawa - prawa autorskie 2 - - - - - - 1AR1
1AR2
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Tu. 10-12 ? dr C. Woźniak
103A-xxxxx-ISP-PRAWO Podstawy prawa – ochrona własności intelektualnej 2 - - - - - - 1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Mo. 12-14 ? dr C. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PRTE Prawo w telekomunikacji - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Fr. 12-14 ? dr C. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWI Prawa własności intelektualnej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Fr. 14-16 ? dr A. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWI Prawa własności intelektualnej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 Fr. 16-18 ? dr A. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWI Prawa własności intelektualnej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/103 Fr. 12-14 ? dr C. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWP Przedsiębiorczość w praktyce - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 18-20 ? dr M. Orechwo
103B-xxxxx-ISP-RDC Źródła i rozwój dynamizmu życiowego człowieka - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 14-16 ? mgr A. Firek
103B-xxxxx-ISP-RDC Źródła i rozwój dynamizmu życiowego człowieka - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 We. 14-16 ? mgr A. Firek
103B-xxxxx-MSP-RPT Regulacje prawne w telekomunikacji - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 We. 14-16 ? dr C. Woźniak
103A-xxxxx-MSP-SPOPT Społeczne oblicza przemian technologicznych - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 16-18 ? dr T. Dusiewicz
103B-xxxxx-ISP-SZMU Sztuka myślenia i uczenia się - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 We. 14-16 ? dr B. Witkowska-Maksimczuk
103B-xxxxx-ISP-SZMU Sztuka myślenia i uczenia się - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 Tu. 18-20 ? dr B. Witkowska-Maksimczuk
103B-xxxxx-ISP-TRK Sytuacje konfliktowe i możliwości ich rozwiązywania - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Mo. 16-18 ? dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz
103A-xxxxx-MSP-WM Wielcy myśliciele: od Platona do Lema - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 16-18 ? dr B. Witkowska-Maksimczuk
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.11.23 19:29.13