Instytut Systemów Elektronicznych semestr: 19Z - DRAFT SCHEDULE - 2019.11.13 08:24.02
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103B-TExxx-ISP-AISDE Algorytmy i struktury danych WYK=30
LAB=15
3E1
3E2
3E3
WYK/1 We. 8-10 105-AR prof. dr hab. J. Ogrodzki
3E1 LAB/101 T Fr.N 14-16 327
3E2 LAB/102 T We.N 16-18 327
3E3 LAB/103 T Th.N 10-12 327
3E1 LAB/104 T Fr.P 14-16 327
3E2 LAB/105 T We.P 16-18 327
3E3 LAB/106 T Th.P 10-12 327
103D-TExxx-ISP-CYPS Cyfrowe przetwarzanie sygnałów WYK=30
4E1
4T1
WYK/1 Mo. 14-16 9A dr inż. Z. Gajo
4E1
4T1
SEM/1 Mo. 13-14 118-AL
103A-TCTCM-MSA-EASP Adaptive Signal Processing WYK=30
PRO=15
LAB=15
stuAM3T WYK/1 Mo. 8-10 102 dr hab. inż. K. Jędrzejewski
stuAM3T LAB/101 T Fr.N 14-17 CS202
stuAM3T LAB/102 T Fr.N 17-20 CS202
103A-CTxxx-ISA-ECIRS Circuits and Signals LAB=15
WYK=30
CWI=15
stuA_3 WYK/1 Mo. 12-14 162 dr inż. M. Rupniewski
stuA_3 LAB/101 T Mo.P 8-11 418
stuA_3 LAB/102 T Fr.P 11-14 418
stuA_3 LAB/103 T Fr.P 14-17 418
stuA_3 LAB/104 T Mo.P 8-11 418
stuA_3 LAB/105 T Fr.P 11-14 418
stuA_3 LAB/106 T Fr.P 14-17 418
stuA_3 CWI/101 Tu. 12-13 108
stuA_3 CWI/102 Tu. 13-14 108
stuA_3 CWI/103 Mo. 11-12 170
103A-CSCSN-ISA-ECRYP Cryptography and Information Security PRO=15
WYK=30
CWI=15
stuA_7 WYK/1 Tu. 14-16 121 prof. dr hab. T. Adamski
stuA_7 CWI/101 Fr. 8-10 121
103B-CTxxx-ISA-EDISP Digital Signal Processing LAB=30
WYK=30
stuA_5 WYK/1 Th. 8-10 168 dr hab. inż. J. Misiurewicz
stuA_5 LAB/101 T Mo.N 8-12 CS202
stuA_5 LAB/102 T Mo.P 8-12 CS202
stuA_5 LAB/103 T Th.N 10-14 CS202
stuA_5 LAB/104 T Th.P 10-14 CS202
103A-CTxxx-ISA-EECEL Electrical and Computer Engineering Laboratory LAB=30
WYK=30
stuA_2 WYK/1 Mo. 14-16 6 dr inż. G. Tarapata
stuA_2 LAB/101 Mo. 8-11 DS202
stuA_2 LAB/102 Mo. 8-11 DS203
103A-CTxxx-ISA-EMISY Microprocessor Systems WYK=30
PRO=15
LAB=15
stuA_6 WYK/1 Th. 12-14 168 prof. dr hab. T. Starecki
stuA_6 LAB/101 Mo. 16-20 CS201
103A-ELxxx-MSP-ISYN Integralność sygnałowa LAB=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 12-14 170 dr inż. K. Czuba
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 Mo. 14-18 CS204
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 Tu. 9-13 CS204
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/103 Tu. 14-18 CS204
103B-IBxxx-ISP-LAEL Laboratoriom elektrotechniki LAB=15
3IB-E LAB/101 Tu. 8-11 418 dr inż. M. Rupniewski
3IB-E LAB/102 Tu. 8-11 418
3IB-M LAB/201 T We.N 11-14 418
3IB-M LAB/202 T We.N 11-14 418
3IB-I LAB/301 T Th.N 12-15 418
3IB-I LAB/302 T Th.N 12-15 418
103B-TLRTM-ISP-LCPS Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów LAB=30
5EIM LAB/101 Tu. 16-19 CS202 dr hab. inż. J. Misiurewicz
5EIK
5EIM
LAB/102 Th. 18-21 CS202
5EIM LAB/103 Tu. 8-11 CS202
5EIK LAB/201 Mo. 12-15 CS202
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIK
LAB/202 We. 8-11 CS202
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIK
LAB/203 We. 16-19 CS202
103B-ELxxx-ISP-LUSE Laboratorium układów i systemów elektronicznych LAB=30
6EIK LAB/101 Mo. 9-12 263 mgr inż. M. Radtke
6EIK LAB/102 Mo. 9-12 271
6EIK LAB/103 Mo. 14-17 263
6EIK LAB/104 Mo. 14-17 271
6EIK LAB/105 Th. 11-14 263
6EIK LAB/106 Th. 11-14 271
6EIK LAB/107 Fr. 12-15 263
6EIK LAB/108 Fr. 12-15 271
6EIK LAB/109 Fr. 15-18 263
6EIK LAB/110 Fr. 15-18 271
103A-ELMSE-MSP-MARM Mikrokontrolery ARM LAB=30
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 17-20 107 dr inż. M. Suchenek
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Tu. 17-20 CS201
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 We. 17-20 CS201
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/103 Fr. 9-12 CS201
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/104 Fr. 12-15 CS201
103A-ELMSE-MSP-MOSS Metody opisu i symulacji sprzętu PRO=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 16-18 108 prof. dr hab. J. Ogrodzki
1030-ELMSE-MSP-PZ.W PRO/101 Tu. 18-19 108
103A-ELxxx-MSP-MOZA Metody optymalizacji w zastosowaniach WYK=30
PRO=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.W WYK/1 We. 16-18 162 prof. dr hab. L. Opalski
103C-ELEIM-MSP-MWS Modele i wnioskowanie statystyczne LAB=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 8-10 9A dr inż. M. Rupniewski
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Th. 12-15 327
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 Th. 15-18 327
ORICB.A Orientacja – cyberbezpieczeństwo SEM=15
1CB1
1CB2
SEM/1 Mo. 14-16 118-AL dr inż. D. Paczesny
103A-ELEIK-ISP-PCZP Podstawy czujników pomiarowych WYK=30
LAB=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER WYK/1 We. 12-14 121 prof. dr hab. J. Weremczuk
103A-TLxxx-ISP-PELP1 Podstawy elektroniki i pomiarów 1 WYK=20
CWI=15
LAB=12
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 We. 8-10 133 dr hab. inż. M. Nałęcz
1T1 LAB/101 T We.N 14-17 DS202
1T2 LAB/102 T Th.N 17-20 DS202
1T3 LAB/103 T Th.N 11-14 DS202
1T4 LAB/104 T We.N 17-20 DS202
1T5 LAB/105 T Th.N 8-11 DS202
1T1 LAB/106 T We.N 14-17 DS203
1T2 LAB/107 T Th.N 17-20 DS203
1T3 LAB/108 T Th.N 11-14 DS203
1T4 LAB/109 T We.N 17-20 DS203
1T5 LAB/110 T Th.N 8-11 DS203
1T1 LAB/111 T We.N 14-17 DS204
1T2 LAB/112 T Th.N 17-20 DS204
1T3 LAB/113 T Th.N 11-14 DS204
1T4 LAB/114 T We.N 17-20 DS204
1T5 LAB/115 T Th.N 8-11 DS204
1T1 CWI/101 Tu. 14-15 117
1T2 CWI/102 Tu. 15-16 117
1T3 CWI/103 Th. 10-11 122
1T4 CWI/104 Tu. 10-11 164
1T5 CWI/105 Th. 11-12 122
103B-INxxx-ISP-POEL Podstawy elektroniki CWI=15
WYK=30
LAB=15
2AR
2I1
WYK/1 Fr. 8-10 170 prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
2AR LAB/101 T Fr.N 17-20 DS202
2AR LAB/102 T Fr.N 17-20 DS203
2I1 LAB/201 T Fr.N 14-17 DS202
2I1 LAB/202 T Fr.N 14-17 DS203
2AR CWI/101 Fr. 11-12 170
2I1 CWI/201 Fr. 12-13 170
103C-TExxx-ISP-POFA Pola i fale LAB=15
WYK=30
CWI=30
3E1
3E2
3E3
REZ/1 We. 18-20 105-AR prof. nzw. dr hab. A. Abramowicz
3E1
3E2
3E3
WYK/1 Tu. 14-16 118-AL
3E1 LAB/101 Mo. 8-11 531
3E2 LAB/102 Mo. 11-14 531
3E3 LAB/103 Mo. 14-17 531
3E1 LAB/104 Mo. 8-11 416
3E2 LAB/105 Mo. 11-14 416
3E3 LAB/106 Mo. 14-17 416
3E1 LAB/107 Mo. 8-11 252
3E2 LAB/108 Mo. 11-14 252
3E3 LAB/109 Mo. 14-17 252
3E1 CWI/101 Th. 14-15 104
3E2 CWI/102 Th. 15-16 104
3E3 CWI/103 Th. 12-13 117
103A-TExxx-ISP-PPOM Podstawy pomiarów LAB=30
WYK=30
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 We. 10-12 161 dr inż. G. Tarapata
1E1 LAB/101 Tu. 8-11 DS202
1E2 LAB/102 Mo. 11-14 DS202
1E3 LAB/103 Tu. 14-17 DS202
1E4 LAB/104 Tu. 11-14 DS202
1E5 LAB/105 Mo. 14-17 DS202
1E1 LAB/106 Tu. 8-11 DS203
1E2 LAB/107 Mo. 11-14 DS203
1E3 LAB/108 Tu. 14-17 DS203
1E4 LAB/109 Tu. 11-14 DS203
1E5 LAB/110 Mo. 14-17 DS203
1E1 LAB/111 Tu. 8-11 DS204
1E2 LAB/112 Mo. 11-14 DS204
1E3 LAB/113 Tu. 14-17 DS204
1E4 LAB/114 Tu. 11-14 DS204
1E5 LAB/115 Mo. 14-17 DS204
103A-TExxx-ISP-PROE Programowanie obiektowe LAB=30
WYK=30
2E1
2T1
WYK/1 Th. 14-16 105-AR mgr inż. M. Bączyk
2E1 LAB/101 Tu. 10-12 09
2E1 LAB/102 Fr. 12-14 09
2T1 LAB/201 Tu. 16-18 09
2T1 LAB/202 Fr. 12-14 09
103B-ELxxx-ISP-PTSW Podstawy techniki światłowodowej PRO=30
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 202 dr inż. T. Osuch
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Fr. 8-10 168
103A-ELxxx-MSP-RIM Równoległe implementacje metod numerycznych PRO=15
LAB=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 14-16 108 prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 We. 8-11 418
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 Fr. 8-11 418
103B-ELxxx-MSP-SCZ Sieci czujnikowe WYK=30
LAB=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 8-10 120 prof. dr hab. J. Weremczuk
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIK
7EIM
7RTM
SEM/301 T Th.P 14-18 164 dr inż. P. Wieczorek
7EIK
7EIM
7RTM
SEM/302 T Th.P 14-18 164
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_PE SEM/301 T Th.N 14-18 164 dr inż. P. Wieczorek
dyp_PE SEM/302 T Th.N 14-18 164
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_PE SEM/301 Th. 16-18 17 dr hab. inż. J. Misiurewicz
103B-ELxxx-ISP-SPOM Systemy pomiarowe WYK=30
LAB=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
REZ/105 Tu. 9-12 432 prof. dr hab. inż. K. Poźniak
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
REZ/106 Tu. 9-12 432
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
REZ/107 We. 9-12 432
5EIK
5EIM
REZ/108 We. 9-12 432
1030-TLRTM-ISP-OBIER REZ/108 T We.P 9-12 432
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
WYK/1 Fr. 12-14 118-AL
5EIK
5EIM
LAB/101 Tu. 12-15 432
5EIK
5EIM
LAB/102 Tu. 12-15 432
5EIK
5EIM
LAB/103 We. 12-15 432
5EIK
5EIM
LAB/104 We. 12-15 432
103A-ELEIK-ISP-STER Sterowniki urządzeń – podstawy programowania WYK=30
PRO=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 12-14 3 dr inż. W. Zabołotny
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Tu. 13-14 227
103A-TExxx-ISP-SYMSE Sygnały, modulacje i systemy CWI=15
WYK=30
LAB=15
3E1
3E2
3E3
WYK/1 Fr. 12-14 105-AR dr hab. inż. M. Malanowski
3E1 LAB/101 T Mo.P 17-20 418
3E2 LAB/102 T Mo.P 14-17 418
3E3 LAB/103 T Mo.P 11-14 418
3E1 LAB/104 T Mo.P 17-20 418
3E2 LAB/105 T Mo.P 14-17 418
3E3 LAB/106 T Mo.P 11-14 418
3E1 CWI/101 Th. 15-16 106
3E2 CWI/102 Th. 14-15 106
3E3 CWI/103 Th. 13-14 117
103A-ELMSE-MSP-TIMP Technika impulsowa WYK=30
PRO=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 17-19 107 dr inż. A. Burd
1030-ELMSE-MSP-PZ.O PRO/101 Tu. 19-20 107
103B-TLRTM-ISP-TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej WYK=30
LAB=30
6EIK WYK/2 We. 14-16 122 prof. dr hab. T. Starecki
6EIK LAB/201 Th. 10-14 CS201
6EIK LAB/202 Th. 14-18 CS201
103D-TExxx-ISP-TOB Teoria obwodów WYK=30
CWI=15
LAB=15
2E1
2T1
WYK/1 Mo. 8-10 105-AR prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
2E1 LAB/101 T Tu.P 14-17 418
2E1 LAB/102 T Tu.P 14-17 418
2T1 LAB/201 T Tu.N 11-14 418
2T1 LAB/202 T Tu.N 11-14 418
2E1 CWI/101 Th. 16-17 107
2T1 CWI/201 Th. 17-18 107
2E1
2T1
SEM/1 We. 14-16 118-AL
103B-ELEIK-ISP-TRA Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów PRO=30
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 102 prof. dr hab. K. Kulpa
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Tu. 14-16 CS202
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/102 Th. 16-18 CS202
103B-INxxx-ISP-TSI Teoria sygnałów i informacji WYK=30
CWI=15
LAB=15
3AR
3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 Mo. 16-18 161 dr hab. inż. K. Jędrzejewski
3AR LAB/101 T We.P 11-14 418
3AR LAB/102 T We.P 11-14 418
3I1 LAB/201 T Th.P 8-11 418
3I2 LAB/202 T Th.P 11-14 418
3I3 LAB/203 T Th.P 14-17 418
3I4 LAB/204 T Th.P 17-20 418
3I5 LAB/205 T Th.N 8-11 418
3I1 LAB/206 T Th.P 8-11 418
3I2 LAB/207 T Th.P 11-14 418
3I3 LAB/208 T Th.P 14-17 418
3I4 LAB/209 T Th.P 17-20 418
3I5 LAB/210 T Th.N 8-11 418
3AR CWI/101 T Mo.P 14-16 102
3I1 CWI/201 T Th.P 12-14 121
3I2 CWI/202 T Tu.P 12-14 122
3I3 CWI/203 T Tu.N 12-14 122
3I4 CWI/204 T Th.N 14-16 120
3I5 CWI/205 T Tu.N 14-16 102
103B-ELEIM-ISP-USE Układy i systemy elektroniczne PRO=15
WYK=45
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
WYK/1 Th. 10-12 105-AR dr inż. A. Burd
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
WYK/1 Fr. 9-10 118-AL
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
PRO/101 Th. 12-14 170
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
PRO/102 Fr. 10-12 04b
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
PRO/103 Fr. 10-12 106
103A-xxxxx-MSP-WZAP Wprowadzenie do zarządzania projektami PRO=15
WYK=15
1030-xxxxx-MSP-NES WYK/1 We. 12-14 108 prof. dr hab. T. Starecki
Serwer STUDIA3 WEiTI
2019.11.15 05:45.17