Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej semestr: 19Z - DRAFT SCHEDULE - 2019.12.17 15:49.56
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-INxxx-MSP-AIS Architektura i integracja systemów LAB=15
WYK=30
1030-INSID-MSP-PZ WYK/1 Fr. 12-14 04b dr inż. A. Ratkowski
103B-ARxxx-DSP-AMO Algorytmy i metody optymalizacji WYK=30
PRO=30
1030-ARxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 14-16 3 dr hab. inż. A. Stachurski
1030-ARxxx-MSP-PZ PRO/101 Mo. 10-12 P113
1030-ARxxx-MSP-PZ PRO/102 Th. 8-10 P114
103A-ARxxx-ISP-APA Aparatura automatyki WYK=30
LAB=15
1030-ARxxx-ISP-PODA
1AR1
1AR2
WYK/1 We. 12-14 162 dr inż. T. Winiarski
1030-ARxxx-ISP-PODA
1AR1
LAB/101 We. 14-18 P109
1AR2 LAB/102 Tu. 16-20 P109
103B-INSID-ISP-ASU Administrowanie systemem UNIX WYK=30
LAB=30
1030-INSID-ISP-METI WYK/1 Tu. 8-10 017b mgr inż. J. Sobczyk
1030-INSID-ISP-METI LAB/101 Th. 8-10 CS500
1030-INSID-ISP-METI LAB/102 Th. 10-12 CS500
1030-INSID-ISP-METI LAB/103 Th. 12-14 CS500
1030-INSID-ISP-METI LAB/104 Th. 14-16 CS500
1030-INSID-ISP-METI LAB/105 Th. 16-18 CS500
103B-INxxx-ISP-BD2 Bazy danych PRO=15
WYK=30
5SID WYK/1 We. 10-12 108 doc. dr inż. T. Traczyk
103B-IBxxx-ISP-BIT Biometryczna identyfikacja tożsamości LAB=15
WYK=30
1030-IBxxx-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 10-12 17 dr inż. M. Trokielewicz
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 8-11 559
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/102 Tu. 14-17 559
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/103 Th. 8-11 559
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/104 Th. 11-14 559
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/105 Th. 14-17 559
103A-ARxxx-ISP-DCS Systemy automatyki DCS i SCADA LAB=30
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
WYK/1 Fr. 14-16 106 dr inż. S. Plamowski
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/101 Mo. 15-18 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/102 Tu. 8-11 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/103 Fr. 17-20 CS402
103A-ARxxx-ISP-DIPR Diagnostyka procesów przemysłowych WYK=15
LAB=15
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
WYK/1 Mo. 8-10 103 dr inż. S. Plamowski
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/101 Mo. 12-15 CS402
1130-EMARO-MSA-1006 Computer Vision WYK=30
CWI=15
1030-xxxxx-xxA-CENG WYK/1 Fr. 12-14 528 prof. dr hab. W. Kasprzak
1030-xxxxx-xxA-CENG CWI/101 T Tu.N 8-10 P114
103A-CTxxx-ISA-EDYCO Dynamic Systems and Control LAB=15
WYK=30
CWI=15
stuA_5 WYK/1 Th. 14-16 17 dr inż. P. Domański
stuA_5 LAB/101 Mo. 12-15 026
stuA_5 LAB/102 Mo. 12-15 032
stuA_5 CWI/101 T We.N 8-10 108
103A-CTCSN-MSA-EIASR Image and Speech Recognition PRO=15
CWI=15
WYK=30
stuAM4CSN WYK/1 Mo. 10-12 121 prof. dr hab. W. Kasprzak
stuAM4CSN CWI/101 We. 14-16 105-AR
1130-EMARO-MSA-1002 Modelling and Control of Manipulators WYK=30
CWI=15
1030-xxxxx-xxA-CENG WYK/1 We. 14-16 528 prof. dr hab. C. Zieliński
103A-CTxxx-ISA-ENUME Numerical Methods WYK=30
PRO=30
stuA_4 WYK/1 Th. 8-10 04b prof. dr hab. P. Tatjewski
stuA_4 PRO/101 Mo. 16-18 P114
103A-CTxxx-ISA-EPFU Programming Fundamentals CWI=15
WYK=30
LAB=15
stuA_1 WYK/1 Mo. 10-12 202 dr inż. M. Kaleta
stuA_1 LAB/101 T We.N 10-12 011
stuA_1 LAB/102 T We.P 10-12 011
stuA_1 LAB/103 T Tu.N 8-10 011
stuA_1 CWI/101 T Th.P 12-14 12
stuA_1 CWI/102 T Th.N 12-14 12
stuA_1 CWI/103 T Th.P 14-16 170
1130-EMARO-MSA-1003 Real-time Systems PRO=15
LAB=30
WYK=30
1030-xxxxx-xxA-CENG WYK/1 Fr. 14-16 569 dr inż. T. J. Kruk
1030-xxxxx-xxA-CENG PRO/101 We. 10-12 CS500
1130-EMARO-MSA-1004 Signal Processing WYK=30
CWI=15
1030-xxxxx-xxA-CENG WYK/1 Mo. 12-14 528 prof. dr hab. W. Kasprzak
1030-xxxxx-xxA-CENG CWI/101 T Tu.P 8-10 P114
103C-INIIT-ISP-IOP Inżynieria oprogramowania LAB=15
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5IIT
5SID
WYK/1 We. 16-18 133 prof. dr hab. K. Sacha
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5SID
LAB/101 Mo. 16-20 P113
5IIT LAB/201 T Mo.P 8-10 CS101
5IIT LAB/202 T Mo.P 10-12 CS101
5IIT LAB/203 T Mo.P 10-12 CS101
5IIT LAB/204 T Mo.P 16-18 CS101
5IIT LAB/205 T Mo.P 16-18 CS101
5IIT LAB/206 T Mo.N 8-10 CS101
5IIT LAB/207 T Mo.N 10-12 CS101
5IIT LAB/208 T Mo.N 10-12 CS101
5IIT LAB/209 T Mo.N 16-18 CS101
103A-ARxxx-DSP-ISR Inteligentne systemy robotyczne PRO=15
WYK=30
1030-ARxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 10-12 108 prof. dr hab. C. Zieliński
103B-INSID-ISP-KBD2 Komercyjne bazy danych PRO=30
WYK=30
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Th. 16-18 04b doc. dr inż. T. Traczyk
103B-INxxx-ISP-MNUM Metody numeryczne WYK=30
PRO=15
1030-INSID-MSP-PP
2AR
WYK/1 Th. 10-12 162 prof. dr hab. P. Tatjewski
1030-INSID-MSP-PP
2AR
PRO/101 Tu. 14-16 P113
1030-INSID-MSP-PP
2AR
PRO/102 Fr. 14-16 P113
1030-INSID-MSP-PP PRO/201 Tu. 12-14 P113
1030-INSID-MSP-PP PRO/202 Th. 8-10 P113
103A-ARxxx-ISP-MODI Modelowanie i identyfikacja WYK=30
CWI=15
PRO=15
1030-ARxxx-ISP-PODA
4AR
WYK/1 We. 14-16 104 dr inż. P. Domański
4AR CWI/101 We. 13-14 104
1030-ARxxx-ISP-PODA CWI/101 We. 13-14 118-AL
103A-ARxxx-DSP-MORO Modelowanie i sterowanie robotów PRO=15
WYK=30
1030-ARxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 16-18 104 prof. dr hab. C. Zieliński
103A-INxxx-MSP-OWD Optymalizacja we wspomaganiu decyzji WYK=30
PRO=15
1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Fr. 12-14 017b prof. dr hab. W. Ogryczak
103B-ARxxx-ISP-POBO Podstawy badań operacyjnych LAB=15
WYK=30
4AR
4I1
4I2
WYK/1 Th. 12-14 162 prof. dr hab. E. Toczyłowski
4AR LAB/101 We. 8-11 P113
4I1
4I2
LAB/201 We. 8-11 P113
4I1
4I2
LAB/202 We. 11-14 P113
103A-ARxxx-ISP-PODA Podstawy automatyki LAB=15
WYK=30
3AR
4I1
4I2
WYK/1 Th. 14-16 202 dr inż. P. Marusak
3AR LAB/101 T Tu.N 16-19 026
3AR LAB/102 T Tu.N 16-19 032
3AR LAB/103 T Tu.P 16-19 026
3AR LAB/104 T Tu.P 16-19 032
4I1
4I2
LAB/201 T We.N 8-11 026
4I1
4I2
LAB/202 T We.N 8-11 032
4I1
4I2
LAB/203 T We.P 8-11 026
4I1
4I2
LAB/204 T We.P 8-11 032
103A-INxxx-MSP-PORR Programowanie równoległe i rozproszone WYK=30
PRO=30
1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Tu. 12-14 118-AL prof. dr hab. E. Niewiadomska-Szynkiewicz
103A-INxxx-ISP-PROI Programowanie obiektowe LAB=30
WYK=30
2AR
2I1
WYK/1 Mo. 8-10 118-AL dr inż. T. Śliwiński
2AR LAB/101 Tu. 12-14 09
2I1 LAB/201 Th. 12-14 09
103C-INxxx-ISP-PROZ Programowanie zdarzeniowe PRO=30
WYK=30
3AR
4I1
4I2
WYK/1 Tu. 8-10 118-AL dr inż. M. Kamola
3AR PRO/101 T Tu.N 10-12 138
3AR PRO/102 T Tu.P 10-12 138
4I1 PRO/201 T Mo.N 16-18 138
4I2 PRO/202 T Mo.N 16-18 138
4I1 PRO/203 T Mo.P 16-18 138
4I2 PRO/204 T Mo.P 16-18 138
103B-INxxx-ISP-PTCY Podstawy techniki cyfrowej WYK=30
LAB=30
1AR1
1AR2
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Tu. 14-16 161 prof. dr hab. C. Zieliński
1AR1 LAB/101 T Mo.N 12-16 9b
1AR2 LAB/102 T We.N 8-12 9b
1AR1 LAB/103 T Mo.P 12-16 9b
1AR2 LAB/104 T We.P 8-12 9b
1I1 LAB/201 T Mo.N 8-12 9b
1I2 LAB/202 T Mo.N 16-20 9b
1I3 LAB/203 T We.N 16-20 9b
1I4 LAB/204 T Th.N 16-20 9b
1I5 LAB/205 T Fr.N 14-18 9b
1I1 LAB/206 T Mo.P 8-12 9b
1I2 LAB/207 T Mo.P 16-20 9b
1I3 LAB/208 T We.P 16-20 9b
1I4 LAB/209 T Th.P 16-20 9b
1I5 LAB/210 T Fr.P 14-18 9b
103A-INxxx-ISP-PZSP1 Projekt zespołowy 1 PRO=30
CWI=30
1I1 CWI/101 We. 14-18 P113 dr inż. M. Kaleta
1I2 CWI/102 Tu. 16-20 P114
1I3 CWI/103 Fr. 14-18 P114
1I4 CWI/104 Mo. 8-12 P114
1I5 CWI/105 Th. 16-20 P114
103D-INSID-ISP-SCZR Systemy czasu rzeczywistego WYK=30
LAB=15
1030-INSID-MSP-PP
5IIT
5SID
WYK/1 Mo. 12-14 161 dr inż. T. Winiarski
1030-INSID-MSP-PP
5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 10-12 161
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/101 T Tu.P 16-20 P113
5SID LAB/102 T Tu.N 16-20 P113
1030-INSID-MSP-PP
5IIT
LAB/201 T We.P 8-12 P114
5IIT LAB/202 T We.N 8-12 P114
5IIT LAB/203 T We.P 12-16 P114
1030-INSID-MSP-PP
5IIT
LAB/204 We. 12-16 P114
5IIT LAB/205 T We.N 12-16 P114
5IIT LAB/206 T We.P 12-16 P114
1030-INSID-MSP-PP
5IIT
LAB/207 We. 12-16 P114
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7SID SEM/101 Mo. 16-18 528 dr hab. inż. K. Pieńkosz
7SID SEM/102 Th. 14-16 528
7SID SEM/103 Fr. 10-12 528
7SID SEM/104 Fr. 14-16 528
7SID SEM/105 We. 12-14 528
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_AK SEM/101 Th. 8-10 569 prof. dr hab. W. Ogryczak
dyp_AK SEM/102 Th. 10-12 569
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_AK SEM/101 Mo. 10-12 569 doc. dr inż. T. Traczyk
dyp_AK SEM/102 Mo. 12-14 569
dyp_AK SEM/103 Mo. 14-16 528
dyp_AK SEM/104 Mo. 16-18 569
dyp_AK SEM/105 Tu. 12-14 528
dyp_AK SEM/106 We. 10-12 528
dyp_AK SEM/107 We. 14-16 569
dyp_AK SEM/108 Th. 14-16 569
103B-INxxx-ISP-SIZ Systemy informatyczne zarządzania WYK=30
PRO=30
1030-INSID-ISP-ALBO
6SID
WYK/1 Mo. 16-18 102 dr inż. J. Granat
1030-INSID-ISP-ALBO
6SID
PRO/101 Mo. 8-10 P114
1030-INSID-ISP-ALBO
6SID
PRO/102 Mo. 10-12 P114
1030-INSID-ISP-ALBO
6SID
PRO/103 Mo. 12-14 P114
103B-INxxx-ISP-SKM Sieci komputerowe WYK=30
LAB=30
4AR
4I1
4I2
WYK/1 Tu. 10-12 118-AL mgr inż. J. Sobczyk
4AR LAB/101 Mo. 14-17 568
4AR LAB/102 Mo. 17-20 568
4I1
4I2
LAB/201 Mo. 8-11 568
4I1
4I2
LAB/202 Mo. 11-14 568
4I1 LAB/203 Fr. 12-15 568
4I2 LAB/203 We. 11-14 568
4I1
4I2
LAB/204 Fr. 15-18 568
103B-ARxxx-ISP-SMS Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu LAB=30
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
WYK/1 Mo. 16-18 170 prof. nzw. dr hab. M. Ławryńczuk
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/101 Tu. 11-14 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/102 Tu. 16-19 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/103 We. 9-12 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/104 We. 16-19 CS402
103B-INSID-MSP-SNR Sieci neuronowe PRO=15
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 17 prof. dr hab. A. Pacut
103A-INxxx-ISP-SOI Systemy operacyjne – I WYK=30
LAB=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER
4I1
4I2
WYK/1 Tu. 16-18 118-AL dr inż. T. Kruk
4I1
4I2
LAB/101 Mo. 14-16 10
4I1
4I2
LAB/102 Mo. 14-16 139
4I1
4I2
LAB/103 Mo. 14-16 CS500
4I1
4I2
LAB/104 We. 8-10 10
4I1
4I2
LAB/105 We. 8-10 139
4I1
4I2
LAB/106 We. 8-10 CS500
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/107 Mo. 8-10 CS500
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/108 Mo. 10-12 CS500
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/109 Mo. 12-14 CS500
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/110 Mo. 16-18 CS500
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/111 Mo. 18-20 CS500
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/112 Tu. 8-10 CS500
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/113 Tu. 10-12 CS500
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/114 Tu. 12-14 CS500
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/115 Tu. 14-16 CS500
103B-INSID-ISP-SP Sterowniki programowalne WYK=30
LAB=15
1030-ARxxx-ISP-PODA
3AR
WYK/1 Th. 16-18 162 mgr inż. J. Gustowski
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/101 Tu. 8-12 032
1030-ARxxx-ISP-PODA
3AR
LAB/102 Th. 8-12 032
1030-ARxxx-ISP-PODA
3AR
LAB/103 Th. 8-12 CS402
103B-INxxx-MSP-SPOP Specyfikacje formalne i programy funkcyjne WYK=30
LAB=15
1030-INSID-MSP-PZ WYK/1 Fr. 14-16 170 dr inż. M. Szlenk
1030-INSID-MSP-PZ LAB/101 T Mo.P 14-16 P114
1030-INSID-MSP-PZ LAB/102 T Th.P 14-16 P114
1030-INSID-MSP-PZ LAB/103 T Fr.P 12-14 P113
103A-ARxxx-ISP-STERO Sterowanie i symulacja robotów PRO=15
CWI=15
LAB=30
5AR LAB/101 Th. 8-12 P109 dr inż. T. Winiarski
5AR LAB/102 Th. 16-20 P109
5AR CWI/101 T Fr.P 12-14 P114
5AR PRO/101 T Fr.N 12-14 P114
103B-ARxxx-ISP-STP Sterowanie procesów WYK=30
PRO=15
CWI=15
1030-ARxxx-MSP-PP
4AR
6SID
WYK/1 Fr. 14-16 108 prof. nzw. dr hab. M. Ławryńczuk
1030-ARxxx-MSP-PP
4AR
6SID
CWI/101 Fr. 16-17 108
103A-ARxxx-MSP-SZAU Sztuczna inteligencja w automatyce PRO=30
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Tu. 14-16 108 prof. nzw. dr hab. M. Ławryńczuk
103A-INSID-MSP-TASS Techniki analizy sieci społecznych PRO=30
WYK=30
1030-INSID-MSP-PZ WYK/1 Mo. 14-16 17 dr inż. P. Arabas
103D-ARxxx-MSP-TST Teoria sterowania WYK=30
CWI=15
PRO=15
1030-ARxxx-MSP-PZ WYK/1 Tu. 8-10 170 dr inż. M. Karpowicz
1030-ARxxx-MSP-PZ CWI/101 Th. 10-12 P113
1030-ARxxx-MSP-PZ CWI/102 Th. 12-14 P113
103B-INSID-ISP-WDEC Wspomaganie decyzji WYK=30
LAB=30
1030-INSID-MSP-PP
5SID
WYK/1 We. 18-20 170 dr inż. J. Granat
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/101 Tu. 8-10 P113
1030-INSID-MSP-PP LAB/102 Tu. 10-12 P113
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/103 Th. 14-16 P113
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/104 Fr. 10-12 P114
103A-ARxxx-ISP-WR Wstęp do robotyki LAB=30
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-PODA
3AR
WYK/1 Tu. 12-14 017b dr hab. inż. W. Szynkiewicz
3AR LAB/101 Fr. 8-12 P109
3AR LAB/102 T We.N 10-14 P109
3AR LAB/103 Fr. 8-12 P109
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/201 Th. 12-16 P109
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/202 Th. 12-16 P109
103A-INSID-MSP-WSD Wieloagentowe systemy decyzyjne PRO=30
WYK=30
1030-INSID-MSP-PZ WYK/1 We. 14-16 04b dr inż. P. Pałka
1030-INSID-MSP-PZ PRO/101 Fr. 14-18 P114
1030-INSID-MSP-PZ PRO/102 Tu. 12-16 P114
1030-INSID-MSP-PZ PRO/103 Tu. 16-20 P114
1030-INSID-MSP-PZ PRO/104 We. 14-18 P113
103B-INxxx-ISP-ZAH Zarządzanie i harmonogrowanie procesów WYK=30
LAB=30
1030-INSID-MSP-PP
6SID
WYK/1 We. 10-12 103 prof. dr hab. E. Toczyłowski
1030-INSID-MSP-PP
6SID
LAB/101 Mo. 12-16 P113
1030-INSID-MSP-PP
6SID
LAB/102 Th. 16-20 P113
1030-INSID-MSP-PP LAB/103 Fr. 8-12 P113
103D-INxxx-ISP-ZPI Zarządzanie projektami informatycznymi PRO=15
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER WYK/1 Th. 16-18 121 dr hab. inż. K. Pieńkosz
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 15:35.26