Studium Wychowania Fizycznego i Sportu semestr: 19Z - DRAFT SCHEDULE - 2019.12.17 15:49.56
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
EPHE1.X Physical Education and Sports 1 - 2 - - - - - stuA_1 CWI/1 Mo. 15-17 SWF mgr D. Sońta
EPHE2.X Physical Education and Sports 2 - 2 - - - - - stuA_2 CWI/1 Mo. 11-13 SWF mgr D. Sońta
EPHE3.X Physical Education and Sports 3 - 2 - - - - - stuA_3 CWI/1 We. 14-16 SWF mgr D. Sońta
EPHE4.X Physical Education and Sports 4 - 2 - - - - - stuA_4 CWI/1 We. 12-14 SWF mgr D. Sońta
WF1.X Wychowanie fizyczne 1 - 2 - - - - - 1AR1
1AR2
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
1IB-E
1IB-I
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
CWI/1 Fr. 12-14 SWF mgr D. Sońta
1CB1
1CB2
CWI/1 Mo. 12-14 SWF
1IB-M CWI/2 Fr. 14-16 SWF
WF2.X Wychowanie fizyczne 2 - 2 - - - - - 2AR
2E1
2I1
2T1
CWI/1 Mo. 12-14 SWF mgr D. Sońta
WF3.X Wychowanie fizyczne 3 - 2 - - - - - 3AR
3E1
3E2
3E3
3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
3IB-E
3IB-I
3IB-M
3T1
3T2
3T3
3T4
CWI/1 We. 14-16 SWF mgr D. Sońta
WF4.X Wychowanie fizyczne 4 - 2 - - - - - 4AR
4E1
4I1
4I2
4T1
CWI/1 Th. 9-12 SWF mgr D. Sońta
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 13:17.25