Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych semestr: 19Z - PROJEKT PLANU - 2019.12.17 15:49.56
Kod Przedmiot w c l p z k s Grupy Zaj./Gr. Termin Sale Prowadzący
103B-IBxxx-ISP-ABM Akceleratory biomedyczne 2 - - - - - - 1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Wt. 9-12 202 dr hab. inż. S. Wronka
103B-ELEIM-ISP-ADP Analiza danych pomiarowych w medycynie 2 - - 1 - - - 1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Pt. 8-10 102 dr inż. B. Konarzewski
1030-ELEIM-ISP-OBIER PRO/101 Pt. 10-11 117
114B-IBxxx-ISP-AFB Anatomia i fizjologia 2 - - - - - - 1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Cz. 14-16 118-AL prof. dr hab. B. Ciszek
103A-TLRTM-ISP-AM Akustyka muzyczna 2 - - - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Śr. 10-12 123 prof. nzw. dr hab. J. Żera
103A-TLRTM-ISP-ANT Anteny 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Pt. 8-10 122 prof. dr hab. E. Jaszczyszyn
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Śr. 14-18 601
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Cz. 11-15 601
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Śr. 14-18 601
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/104 Cz. 11-15 601
103C-ELEIM-ISP-AUS Aparatura ultrasonograficzna 2 - - - - - - 1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Pt. 10-12 17 dr inż. R. Jóźwiak
103A-TLRTM-MSP-BUA Badania urządzeń audio 1 - 2 - - - - 1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 Pt. 12-14 123 dr inż. G. Makarewicz
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/101 Pt. 12-16 31
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/102 Pt. 12-16 126
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/103 Pt. 12-16 128
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/104 Pt. 12-16 128
103A-TLRTM-ISP-CSK Cyfrowe systemy komórkowe 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Pn. 8-10 168 dr inż. J. Kołakowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Cz. 8-11 429
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Cz. 8-11 430
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Wt. 8-11 429
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/104 Wt. 8-11 430
103B-ETRTM-IWP-CSKM Cyfrowe systemy komórkowe 2 - 1 - - - - Wszr_7 WYK/1 Śr. 16-18 106 doc. dr inż. J. Cichocki
103A-IBxxx-ISP-DEPJO Detekcja promieniowania jonizującego 1 - 0 - - - - 1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-E
5IB-M
WYK/1 Śr. 16-18 17 prof. nzw. dr hab. J. Marzec
103B-ELEIM-ISP-DSBJ Detekcja sygnałów biomedycznych i jądrowych 2 - 2 - - - - 1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
WYK/1 Cz. 10-12 102 prof. nzw. dr hab. J. Marzec
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/101 Wt. 9-12 045
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/102 Wt. 9-12 046
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/103 Wt. 9-12 P107
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/104 Cz. 12-15 045
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/105 Cz. 12-15 046
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/106 Cz. 12-15 048
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/107 Cz. 12-15 P107
103B-TLRTM-ISP-DTS Dźwiękowa technika studyjna 1 - 2 - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Wt. 16-18 123 dr inż. M. Lewandowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Wt. 16-18 31
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Śr. 16-18 31
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Cz. 16-18 31
103A-CTxxx-ISA-EDC1 Digital circuits 2 - 2 - - - - stuA_3 WYK/1 Cz. 12-14 017b dr inż. P. Miazga
stuA_3 LAB/101 Wt. 14-18 416
stuA_3 LAB/102 Pt. 8-12 416
stuA_3 LAB/103 Śr. 16-20 416
stuA_3 LAB/104 Pn. 17-21 416
stuA_3 LAB/105 Pt. 17-21 416
103A-TCTCM-MSA-EDICO Digital Communication 3 - - 1 - - - stuAM3T WYK/1 Wt. 14-17 9A dr hab. inż. P. Bilski
103B-xxxxx-ISA-EEARE Ethical Aspects of Research and Engineering - - - - - - 2 stuA_3 ZIN/101 Śr. 8-10 17 prof. dr hab. R. Morawski
stuA_3 ZIN/102 Śr. 8-10 118-AL
103A-CSCSN-MSA-EEVAL Evolutionary Algorithms 2 - 1 1 - - - stuAM2CSN WYK/1 Wt. 12-14 133 dr inż. P. Miazga
stuAM2CSN LAB/101 Wt. 10-12 416
stuAM2CSN LAB/102 Pt. 12-14 416
stuAM2CSN LAB/103 Pn. 14-16 DS402
103A-CTxxx-ISA-EPHY2 Physics 2 2 1 1 - - - - stuA_2 WYK/1 Wt. 14-16 162 dr hab. inż. B. Salski
stuA_2 LAB/101 Wt. 16-18 123
stuA_2 CWI/101 Wt. 16-18 162
103A-xxxxx-MSP-GIS Grafy i sieci 2 - - 2 - - - 1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 Pt. 10-12 118-AL dr inż. S. Kozłowski
103A-IBxxx-ISP-GRK Grafika komputerowa 1 - 1 - - - - 3IB-E
3IB-I
3IB-M
WYK/1 Pt. 12-14 202 dr inż. T. E. Rubel
3IB-I LAB/101 Śr. 11-14 416
3IB-I LAB/102 Śr. 11-14 416
3IB-E LAB/103 Pt. 14-17 416
3IB-E LAB/104 Pt. 14-17 416
3IB-M LAB/105 Śr. 8-11 416
114A-IBxxx-MSP-IRR Inżynieria rehabilitacji ruchowej 1 - 1 - - - - 1030-IBxxx-MSP-PZ.W WYK/1 Wt. 10-12 103 dr hab. inż. M. Kwacz
103A-ELxxx-MSP-KE Kompatybilność elektromagnetyczna 2 - - - - - - 1030-TLRTM-MSP-PZ.W WYK/1 Wt. 10-12 017b dr inż. P. Kopyt
103A-TLRTM-ISP-KUA Konstrukcja urządzeń audio wysokiej jakości 2 - - - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Wt. 10-12 123 dr inż. G. Makarewicz
LAB.X Laboratoria WSZR - - 2 - - - - Wszr_7 LAB/101 Cz. 18-21 106
Wszr_7 LAB/102 Pt. 16-21 106
114A-IBxxx-ISP-MATLA Wprowadzenie do programowania w MATLAB-ie 1 - 1 - - - - 1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-E
5IB-M
WYK/1 Śr. 12-14 1140-MCH-16 dr inż. B. Leśniak-Plewińska
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-E
LAB/101 Cz. 10-12 1140-MCH-137
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-M
LAB/201 Cz. 8-10 1140-MCH-137
103A-TLRTM-MSP-MATMU Matematyka w multimediach 2 1 1 - - - - 1030-TLRTM-MSP-PZ.W WYK/1 Pn. 14-16 121 prof. dr hab. W. Skarbek
1030-TLRTM-MSP-PZ.W LAB/101 Pn. 14-18 CS401
1030-TLRTM-MSP-PZ.W CWI/101 Pn. 16-18 121
103A-IBxxx-MSP-MBT Metody badania biomateriałów i tkanek - - - - 2 - - 1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/1 Pn. 9-12 1090-IMA-311 prof. nzw. Dr hab. inż. W. Święszkowski
1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/2 Pn. 14-17 1090-IMA-311
103A-IBxxx-ISP-MNUB Metody numeryczne 2 - - 1 - - - 5IB-E
5IB-M
WYK/1 Pt. 8-10 105-AR prof. dr hab. R. Morawski
103A-ELEIM-MSP-MPB Wieloskalowe metody pomiarowe w biologii molekularnej 2 - - 1 - - - 1030-IBxxx-MSP-PZ.W WYK/1 Cz. 10-12 123 dr inż. T. Rubel
103B-TLRTM-ISP-MR Miernictwo radioelektroniczne 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
WYK/1 Pn. 12-14 117 doc. dr inż. J. Cichocki
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/101 Wt. 12-16 429
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/102 Wt. 12-16 430
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/103 Pt. 8-12 429
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/104 Pt. 8-12 430
103A-ELEIM-ISP-OFE Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na organizmy żywe 2 - - - - - - 1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Śr. 12-14 164 dr inż. K. Derzakowski
103A-TLRTM-ISP-OPA JAVA – obiektowe programowanie aplikacji multimedialnych 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Śr. 14-16 164 dr inż. K. Ignasiak
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Śr. 8-11 08
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Śr. 11-14 08
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Śr. 17-20 08
103A-TLxxx-ISP-ORIT Orientacja 0 - - - - - - 1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Pn. 16-19 133
114B-IBxxx-ISP-POAUT Podstawy automatyki 2 - - - - - - 3IB-E
3IB-I
3IB-M
WYK/1 Wt. 12-14 1140-MCH-6 dr inż. J. Możaryn
103C-TExxx-ISP-POFA Pola i fale 2 1 1 - - - - 3T1
3T2
3T3
3T4
REZ/2 Wt. 18-20 118-AL dr hab. inż. B. Salski
3T1
3T2
3T3
3T4
WYK/2 Pn. 12-14 105-AR
3T1 LAB/201 Cz. 8-11 531
3T2 LAB/202 Cz. 11-14 531
3T3 LAB/203 Cz. 14-17 531
3T4 LAB/204 Cz. 17-20 531
3T1 LAB/205 Cz. 8-11 416
3T2 LAB/206 Cz. 11-14 416
3T3 LAB/207 Cz. 14-17 416
3T4 LAB/208 Cz. 17-20 416
3T1 LAB/209 Cz. 8-11 252
3T2 LAB/210 Cz. 11-14 252
3T3 LAB/211 Cz. 14-17 252
3T4 LAB/212 Cz. 17-20 252
3T1 CWI/201 Śr. 10-11 121
3T2 CWI/202 Śr. 11-12 121
3T3 CWI/203 Pt. 11-12 120
3T4 CWI/204 Pt. 10-11 120
103A-IBxxx-ISP-PPR Podstawy programowania 2 - 2 - - - - 1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Wt. 16-18 161 dr inż. R. Kurjata
1IB-E LAB/101 Wt. 8-10 09
1IB-M LAB/201 Cz. 16-18 09
1IB-I LAB/301 Pn. 10-12 09
103C-TExxx-ISP-PR Podstawy radiokomunikacji 2 - 1 - - - - 4E1
4T1
WYK/1 Cz. 18-20 04b doc. dr inż. J. Cichocki
4E1 LAB/101 Śr. 11-14 DS401
4E1 LAB/102 Śr. 11-14 429
4E1 LAB/103 Śr. 11-14 601
4E1 LAB/104 Śr. 11-14 129
4T1 LAB/201 Śr. 8-11 DS401
4T1 LAB/202 Śr. 8-11 429
4T1 LAB/203 Śr. 8-11 601
4T1 LAB/204 Śr. 8-11 129
103A-TLRTM-ISP-PRIR Podstawy radiolokacji i radionawigacji 2 - - 1 - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Pn. 10-12 122 prof. dr hab. S. Rosłoniec
103A-TLxxx-ISP-PRM1T Podstawy programowania 1 1 1 2 - - - - 1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Pt. 10-12 133
1T1 LAB/101 Pn. 12-14 09
1T2 LAB/102 Pn. 10-12 011
1T3 LAB/103 Cz. 8-10 011
1T4 LAB/104 Cz. 18-20 011
1T5 LAB/105 Pt. 8-10 09
1T1 CWI/101 Cz. 17-18 3
1T2 CWI/102 Pt. 15-16 104
1T3 CWI/103 Wt. 10-11 106
1T4 CWI/104 Wt. 11-12 106
1T5 CWI/105 Cz. 16-17 3
103A-TExxx-ISP-PROZE Programowanie zdarzeniowe 2 - - 1 - - - 4E1
4T1
WYK/1 Pt. 14-16 133 dr inż. K. Ignasiak
4E1 PRO/101 Wt. 18-20 133
4T1 PRO/201 Wt. 18-20 133
103A-TLRTM-ISP-PSTA Procesory sygnałowe w technice audio 2 - - 1 - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Wt. 8-10 123 dr inż. P. Bobiński
1030-TLRTM-ISP-OBIER PRO/101 Pt. 8-10 123
103A-TLRTM-ISP-PTD Podstawy techniki dźwiękowej 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
WYK/1 Wt. 14-16 123 dr inż. P. Bobiński
1030-TLRTM-MSP-PP LAB/101 Śr. 8-11 31
1030-TLRTM-MSP-PP LAB/102 Śr. 8-11 32
5RTM LAB/103 Śr. 8-11 126
1030-TLRTM-MSP-PP LAB/104 Śr. 8-11 128
1030-TLRTM-MSP-PP LAB/105 Cz. 8-11 31
1030-TLRTM-MSP-PP LAB/106 Cz. 8-11 32
5RTM LAB/107 Cz. 8-11 126
1030-TLRTM-MSP-PP LAB/108 Cz. 8-11 128
1030-TLRTM-MSP-PP LAB/109 Pt. 14-17 31
1030-TLRTM-MSP-PP LAB/110 Pt. 14-17 32
5RTM LAB/111 Pt. 14-17 126
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/112 Pt. 14-17 128
103A-TLRTM-ISP-PTO Podstawy techniki obrazowej 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
WYK/1 Pt. 10-12 108 dr inż. G. Galiński
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/101 Śr. 14-17 CS401
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/102 Cz. 14-17 CS401
103A-ELEIM-ISP-PTOM Podstawy techniki obrazowania w medycynie 2 - 2 - - - - 1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
WYK/1 Śr. 10-12 17 dr inż. P. Brzeski
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/101 Wt. 12-16 044
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/102 Wt. 12-16 048
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/103 Wt. 12-16 050
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/104 Wt. 12-16 P107
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/105 Śr. 14-18 044
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/106 Śr. 14-18 048
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/107 Śr. 14-18 050
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/108 Śr. 14-18 P107
103A-ETRTM-IWP-PWPR Prawo własności przemysłowej 1 - - - - - - Wszr_7 WYK/1 Pn. 18-20 106 dr C. Woźniak
114A-IBxxx-ISP-RAD Radiologia 2 - - - - - - 3IB-E
3IB-I
3IB-M
WYK/1 Pt. 10-12 1140-MCH-6 prof. dr hab. inż. N. Golnik
103B-ELEIM-ISP-RN Radiologia z Nukleoniką 2 - - 1 - - - 1030-ELEIM-MSP-PP
5EIM
WYK/1 Pn. 10-12 164 prof. dr hab. inż. K. Zaremba
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIM
PRO/101 Pn. 9-10 164
103A-ETRTM-IWP-SD2M Seminarium dyplomowe 2 - 2 - - - - - Wszr_7 SEM/101 Wt. 18-20 106 doc. dr inż. J. Cichocki
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie - - - - - - 2 7EIK
7EIM
7IB-E
SEM/401 Pt. 10-12 123 doc. dr inż. P. Brzeski
7EIK
7EIM
7IB-E
SEM/402 Pt. 12-14 120
7RTM SEM/404 Pn. 12-14 123
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 - - - - - - 2 dyp_RE SEM/401 Pn. 14-16 123 prof. nzw. dr hab. J. Marzec
dyp_RE SEM/402 Śr. 12-14 123
dyp_RE SEM/403 Śr. 14-16 12
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 - - - - - - 2 dyp_RE SEM/401 Pn. 14-16 123 prof. nzw. dr hab. J. Marzec
dyp_RE SEM/402 Śr. 12-14 123
dyp_RE SEM/403 Śr. 14-16 12
103A-TLRTM-ISP-SISR Sieci i systemy radiowe 2 - - 1 - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Cz. 14-16 168 mgr inż. K. Godziszewski
103A-ETRTM-IWP-SRK2M Systemy radiokomunikacyjne 2 2 - - - - - - Wszr_7 WYK/1 Pn. 16-18 106 dr inż. T. Kosiło
103C-TLRTM-ISP-SRKO Systemy radiokomunikacyjne 2 - 1 - - - - 5RTM WYK/1 Pn. 14-16 04b dr inż. K. Godziszewski
5RTM LAB/101 Wt. 11-14 536
5RTM LAB/102 Wt. 11-14 DS401
5RTM LAB/103 Wt. 16-19 429
5RTM LAB/104 Wt. 16-19 536
5RTM LAB/105 Wt. 16-19 DS401
5RTM LAB/106 Wt. 16-19 DS402
103B-ETRTM-IWP-STKM Sieci telekomunikacyjne 2 - - - - - - Wszr_7 WYK/1 Wt. 16-18 106 doc. dr inż. S. Kula
103A-TLRTM-ISP-SYTE Systemy telewizyjne 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
WYK/1 Cz. 12-14 04b dr inż. A. Buchowicz
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/101 T Cz.P 16-19 08
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/102 T Pt.P 9-12 08
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/103 T Pt.N 12-15 08
103A-ETRTM-IWP-TDRM Techniki dźwiękowe 1 - 1 - - - - Wszr_7 WYK/1 Cz. 16-18 106 dr inż. P. Bobiński
103A-IBxxx-MSP-TELM Systemy telemedyczne 2 - 1 - - - - 1030-IBxxx-MSP-PZ.W WYK/1 Cz. 8-10 117 dr inż. R. Kurjata
1030-IBxxx-MSP-PZ.W LAB/101 Śr. 9-12 048
1030-IBxxx-MSP-PZ.W LAB/102 Pt. 9-12 048
103A-ETRTM-IWP-TINM Techniki internetowe 2 - - - - - - Wszr_7 WYK/1 Śr. 18-20 106 dr inż. K. Ignasiak
114A-IBxxx-ISP-TLBIO Techniki laserowe w biomedycynie. Biofotonika 2 - - - - - - 1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-E
5IB-M
WYK/1 Śr. 14-16 1140-MCH-16 prof. dr hab. inż. K. Patorski/dr inż. W. Krauze
103A-IBxxx-ISP-TMENU Techniki medycyny nuklearnej 1 - 0 - - - - 1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-E
5IB-M
WYK/1 Śr. 10-12 168 dr inż. R. Szabatin
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-E
LAB/101 Pt. 14-17 044
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-M
LAB/201 Cz. 8-11 044
103B-TLRTM-ISP-TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 - 2 - - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIM
WYK/1 Pt. 10-12 122 dr inż. K. Derzakowski
5EIM LAB/101 Pn. 14-18 DS400
1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIM
LAB/102 Śr. 8-12 DS400
5EIM LAB/103 Śr. 14-18 DS400
103D-TLRTM-ISP-TMO Technika mikrofalowa 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
WYK/1 Pn. 11-14 04b dr hab. inż. W. Wojtasiak
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/101 Śr. 11-14 532
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/102 T Śr.N 11-14 531
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/103 T Śr.P 11-14 531
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/104 T Cz.N 11-14 532
1030-TLRTM-MSP-PP
5RTM
LAB/105 T Cz.P 11-14 532
103B-ELxxx-MSP-TOM Tomografia komputerowa 2 - 2 - - - - 1030-ELEIM-MSP-PZ.W WYK/1 Wt. 14-16 017b dr hab. inż. W. Smolik
1030-ELEIM-MSP-PZ.W LAB/101 Cz. 16-20 044
1030-ELEIM-MSP-PZ.W LAB/102 Cz. 16-20 050
103A-TLRTM-ISP-TOR Technika odbioru i nadawania radiowego 2 - 1 1 - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Pn. 14-16 122 dr inż. W. Kazubski
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Cz. 12-15 DS402
103B-TLxxx-MSP-TPA Teoria i projektowanie anten 2 - - 2 - - - 1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 Śr. 8-10 123 prof. dr hab. E. Jaszczyszyn
114A-IBxxx-ISP-TUDM Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej 1 - 1 - - - - 1030-IBxxx-ISP-OBIER WYK/1 Wt. 11-14 1140-MCH-336 prof. nzw. dr hab. K. Kałużyński
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/101 Śr. 13-16 1140-MCH-425
103A-INIIT-MSP-WMH Współczesne metody heurystyczne 2 - - 2 - - - 1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 Wt. 8-10 04b dr hab. inż. P. Bilski
1030-TLRTM-MSP-PZ.O PRO/101 Wt. 16-18 17
103A-ETRTM-IWP-ZMM Zarządzanie i marketing 1 - - - - - - Wszr_7 WYK/1 Pn. 18-20 106 mgr T. P. Tyc
114A-IBxxx-MSP-ZMO Zaawansowane metody w obrazowaniu medycznym 2 - 1 - - - - 1030-IBxxx-MSP-PZ.O WYK/1 Śr. 14-16 1140-MCH-336 prof. nzw. dr hab. K. Kałużyński/dr inż. K. Mikołajczyk
1030-IBxxx-MSP-PZ.O LAB/101 Wt. 11-14 1140-MCH-405
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 15:03.24