Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki semestr: 19Z - DRAFT SCHEDULE - 2019.12.17 15:49.56
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
103A-ELxxx-ISP-APIOS Programowanie dla systemu mobilnego iOs oraz MacOSX 1 - 2 - - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 18-20 162 dr inż. A. Wojtasik
103A-CTxxx-ISA-EELE1 Electronics 2 1 1 - - - - stuA_4 WYK/1 Th. 14-16 117 prof. dr hab. inż. B. Majkusiak
stuA_4 LAB/101 Mo. 8-11 277
stuA_4 LAB/102 Mo. 11-14 277
stuA_4 CWI/101 Th. 13-14 105-AR
103C-TExxx-ISP-ELCS Elektronika ciała stałego 2 - 1 - - - - 3E1
3E2
3E3
WYK/1 We. 10-12 105-AR prof. nzw. dr hab. inż. W. Pleskacz
3E1 LAB/101 T Th.P 8-11 277
3E2 LAB/102 T Th.N 8-11 281
3E3 LAB/103 T Th.P 17-20 281
3E1 LAB/104 T Th.P 8-11 279
3E2 LAB/105 T Th.N 8-11 DS101
3E3 LAB/106 T Th.P 17-20 DS102
103C-TExxx-ISP-ELCS Elektronika ciała stałego 2 - 1 - - - - 3T1
3T2
3T3
3T4
WYK/2 Tu. 14-16 133 prof. nzw. dr hab. inż. W. Pleskacz
3T1 LAB/201 T Th.P 14-17 277
3T2 LAB/202 T Th.N 14-17 279
3T3 LAB/203 T Th.P 11-14 277
3T4 LAB/204 T Th.N 11-14 279
3T1 LAB/205 T Th.P 14-17 279
3T2 LAB/206 T Th.N 14-17 281
3T3 LAB/207 T Th.P 11-14 DS101
3T4 LAB/208 T Th.N 11-14 DS102
103A-IBxxx-ISP-ELE2 Elektronika 2 1 - 2 - - - - 5IB-E
5IB-M
WYK/1 We. 8-10 168 prof. nzw. dr hab. inż. L. Łukasik
5IB-E LAB/101 Mo. 15-19 369
5IB-E LAB/102 Fr. 14-18 369
5IB-M LAB/201 Mo. 15-19 369
5IB-M LAB/202 Th. 14-18 369
103C-TExxx-ISP-ELIU Elementy i układy elektroniczne 3 - - 1 - - - 4E1
4T1
WYK/1 Mo. 10-13 118-AL prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
4E1 PRO/101 T Fr.P 8-10 17
4E1 PRO/101 T Fr.P 10-11 327
4T1 PRO/201 T Fr.N 8-10 17
4T1 PRO/201 T Fr.N 10-11 327
103A-TExxx-ISP-ELIUL Elementy i układy elektroniczne - - 2 - - - - 4E1 LAB/101 Tu. 8-11 263 prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
4E1 LAB/101 Tu. 8-11 DS102
4E1 LAB/102 Tu. 8-11 272
4E1 LAB/102 Tu. 8-11 283
4T1 LAB/201 Tu. 11-14 263
4T1 LAB/201 Tu. 11-14 DS102
4T1 LAB/202 Tu. 11-14 272
4T1 LAB/202 Tu. 11-14 283
103B-ELxxx-ISP-ESO Elementy i systemy optoelektroniczne 2 - 1 - - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIK
WYK/1 Fr. 14-16 118-AL dr inż. M. Kaczkan
5EIK LAB/101 Mo. 12-16 1040-GE-120
5EIK LAB/102 Tu. 8-12 1040-GE-120
5EIK LAB/103 Tu. 12-16 1040-GE-120
5EIK LAB/104 Tu. 16-20 1040-GE-120
1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIK
LAB/105 Th. 16-20 1040-GE-120
103B-TExxx-ISP-FOT Podstawy fotoniki 2 - 1 - - - - 4E1
4T1
WYK/1 Th. 16-18 6 prof. dr hab. inż. M. Malinowski
4E1 LAB/101 We. 8-11 1040-GE-120
4T1 LAB/201 We. 11-14 1040-GE-120
103B-INxxx-ISP-FPPI Fizyczne podstawy przetwarzania informacji 2 - 1 - - - - 3AR
3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 Fr. 12-14 133 prof. dr hab. inż. J. Szmidt
3AR LAB/101 Fr. 16-19 277
3I1 LAB/201 Fr. 16-19 279
3I2 LAB/202 Fr. 16-19 281
3I3 LAB/203 Fr. 16-19 DS101
3I4 LAB/204 Fr. 16-19 DS102
3I5 LAB/205 We. 16-19 277
3I1 LAB/206 We. 16-19 279
3I2 LAB/207 We. 16-19 281
3I3 LAB/208 We. 16-19 DS101
3I4 LAB/209 We. 16-19 DS102
103A-ELMFN-MSP-KOS Komunikacja światłowodowa 2 - 1 - - - - 1030-ELMFN-MSP-OPLA WYK/1 Fr. 10-12 3 prof. nzw. dr hab. inż. R. Piramidowicz
1030-ELMFN-MSP-OPLA LAB/101 Tu. 8-12 P103
1030-ELMFN-MSP-OPLA LAB/102 Tu. 12-16 P103
1030-ELMFN-MSP-OPLA LAB/103 Tu. 16-20 P103
103A-ELxxx-ISP-LKP Lasery – kurs podstawowy 2 - 1 1 - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 14-16 117 prof. dr hab. inż. P. Szczepański
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Mo. 10-14 1040-GE-119
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 14-18 1040-GE-119
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/103 Th. 14-18 1040-GE-119
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 T Mo.N 8-10 117
114B-IBxxx-ISP-MATR Materiałoznawstwo 2 - - - - - - 1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Th. 12-14 118-AL prof. nzw. dr hab. J. Mizera
103A-ELxxx-MSP-MOBI Metody obliczeniowe w mikroelektronice i fotonice 2 - - 1 - - - 1030-ELMFN-MSP-PZ.W WYK/1 Fr. 12-14 103 prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner/dr inż. A. Mossakowska-Wyszyńska
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/101 Mo. 12-14 152
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/102 Mo. 14-16 152
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/103 Th. 10-12 152
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/104 Th. 10-12 356
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/105 Th. 12-14 152
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/106 Th. 12-14 356
103A-ELEIK-ISP-MSPO Modele i systemy przetwarzania obrazów 2 - 1 - - - - 1030-xxxxx-xxx-TECH WYK/1 Mo. 10-12 117 dr inż. P. Garbat
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/101 Mo. 16-19 P102
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/102 Mo. 16-19 DS1
103A-ELxxx-MSP-NAN Nanotechnologie 2 - - 1 - - - 1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 14-16 04b dr inż. A. Werbowy
103B-TExxx-ISP-ORM Orientacja – M 1 - - - - - - 1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 We. 15-17 161 prof. nzw. dr hab. A. Pfitzner
103B-ELEIK-ISP-PADS Projektowanie obwodów drukowanych – program PADS 1 - 2 - - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 121 dr inż. J. Kalenik
103A-IBxxx-ISP-PELEL Podstawy elementów i układów elektronicznych 2 1 - - - - - 3IB-E
3IB-I
3IB-M
WYK/1 Mo. 8-10 202 prof. nzw. dr hab. L. Łukasiak
3IB-E CWI/101 Mo. 10-11 6
3IB-M CWI/201 Mo. 12-13 6
3IB-I CWI/301 Mo. 11-12 6
103B-ELEIK-ISP-PMIK Programowanie mikrokontrolerów w języku C 1 - 2 1 - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 8-10 164 dr inż. S. Szostak
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 We. 10-12 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-18 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/103 We. 18-20 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/104 Th. 9-11 369
103C-ELEIM-ISP-PMK Podstawy mikroelektroniki 2 - 2 - - - - 1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
WYK/1 We. 12-14 202 prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/101 Tu. 8-11 358
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/102 Tu. 11-14 358
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/103 Tu. 14-17 358
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/104 Tu. 17-20 358
103C-ELxxx-ISP-PP Przyrządy półprzewodnikowe 2 - 2 - - - - 1030-TExxx-ISP-POEL
5EIK
WYK/1 Th. 14-16 161 prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
5EIK LAB/101 Tu. 8-12 277
5EIK LAB/102 Tu. 12-16 277
1030-TExxx-ISP-POEL
5EIK
LAB/103 We. 8-12 277
5EIK LAB/104 We. 12-16 277
103B-TExxx-ISP-PRM Podstawy programowania 2 - 2 - - - - 1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Th. 12-14 161 dr inż. M. Niewiński
1E1 LAB/101 Mo. 14-16 011
1E2 LAB/102 Mo. 14-16 09
1E3 LAB/103 Tu. 17-19 011
1E4 LAB/104 Mo. 18-20 011
1E5 LAB/105 Th. 16-18 011
103A-ELMFN-MSP-PSSC Projektowanie scalonych systemów cyfrowych 2 - 1 1 - - - 1030-ELMFN-MSP-PRUS WYK/1 Tu. 8-10 6 dr inż. Z. Jaworski
1030-ELMFN-MSP-PRUS LAB/101 T Tu.P 10-12 352
1030-ELMFN-MSP-PRUS PRO/101 T Tu.N 10-12 352
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie - - - - - - 2 7EIK
7RTM
SEM/501 We. 16-18 04b prof. dr hab. A. Jakubowski
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 - - - - - - 2 dyp_MO SEM/501 We. 10-12 1040-GE-241
103B-TExxx-ISP-SOE Systemy operacyjne – E 2 - 1 - - - - 4E1
4T1
WYK/1 Fr. 14-16 6 dr inż. A. Wielgus
4E1 LAB/101 Fr. 16-19 09
4T1 LAB/201 Fr. 16-19 09
103A-ELEIK-ISP-SSP Synteza sprzętowo-programowa systemów cyfrowych 2 - 1 - - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 107 doc. dr inż. E. Piwowarska
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 16-19 352
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 9-12 352
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/103 We. 16-19 352
103D-ELxxx-ISP-TEOP Telekomunikacja optofalowa 2 - - 1 - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER
7EIK
7RTM
WYK/1 We. 16-18 118-AL dr inż. A. Szymańska
1030-ELEIK-ISP-OBIER
7EIK
7RTM
PRO/101 We. 18-20 118-AL
103A-TLRTM-ISP-TROOF Techniki rejestracji i obróbki obrazów w fotografii 2 - - 1 - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 16-18 162 dr inż. M. Sutkowski
103B-TLRTM-ISP-TWCZ Podstawy techniki wielkich częstotliwości 2 - 2 - - - - 1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
REZ/1 Mo. 17-19 202 dr inż. J. Piotrowski
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
WYK/1 Mo. 10-12 162
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
LAB/101 Tu. 16-20 49
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
LAB/102 We. 16-19 49
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
LAB/103 Fr. 16-19 49
103D-ELEIK-ISP-UCYF Układy cyfrowe 2 - 2 - - - - 3E1
3E2
3E3
WYK/1 Fr. 16-18 105-AR doc. dr inż. E. Piwowarska
3E1 LAB/101 Mo. 11-14 356
3E2 LAB/102 Mo. 8-11 356
3E3 LAB/103 Mo. 17-20 356
3E1 LAB/104 Mo. 11-14 352
3E2 LAB/105 Mo. 8-11 352
3E3 LAB/106 Mo. 17-20 352
103B-TExxx-ISP-ULOG Układy logiczne 2 1 - - - - - 1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Fr. 8-10 133 dr inż. A. Wielgus
1E1 CWI/101 T Fr.N 10-12 12
1E2 CWI/102 T Tu.N 10-12 121
1E3 CWI/103 T Tu.N 8-10 168
1E4 CWI/104 T Tu.N 14-16 164
1E5 CWI/105 T Tu.N 12-14 121
103B-xxxxx-ISP-USUX Użytkowanie systemu UNIX 1 - 2 - - - - 1030-xxxxx-xxx-TECH WYK/1 Th. 8-10 6 dr inż. A. Wielgus
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/101 Th. 10-12 352
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/102 Th. 10-12 356
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/103 Th. 12-14 352
103A-ELEIK-ISP-WMS Wstęp do mikrosystemów 2 - - - - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 8-10 170 dr inż. A. Mazurak
103A-TExxx-ISP-WNUM Wstęp do metod numerycznych 2 - 1 - - - - 3E1
3E2
3E3
WYK/1 Tu. 16-18 202 dr inż. K. Król
3E1 LAB/101 T Th.N 12-14 011
3E2 LAB/102 T Th.P 12-14 011
3E3 LAB/103 T Fr.P 14-16 011
3E1 LAB/104 T Th.N 12-14 011
3E2 LAB/105 T Th.P 12-14 011
3E3 LAB/106 T Fr.P 14-16 011
103A-TExxx-ISP-WNUM Wstęp do metod numerycznych 2 - 1 - - - - 3T1
3T2
3T3
3T4
WYK/2 Fr. 12-14 161 dr inż. K. Król
3T1 LAB/201 T Th.N 14-16 011
3T2 LAB/202 T Th.P 14-16 011
3T3 LAB/203 T Th.N 10-12 011
3T4 LAB/204 T Th.P 10-12 011
3T1 LAB/205 T Th.N 14-16 011
3T2 LAB/206 T Th.P 14-16 011
3T3 LAB/207 T Th.N 10-12 011
3T4 LAB/208 T Th.P 10-12 011
103B-ELxxx-MSP-ZOUL Zintegrowane optoelektroniczne układy logiczne 2 - - 1 - - - 1030-ELMFN-MSP-FONA WYK/1 Tu. 16-18 122 prof. dr hab. inż. M. Malinowski
1030-ELMFN-MSP-FONA PRO/101 T Tu.N 18-20 122
1030-ELMFN-MSP-FONA PRO/102 T Tu.P 18-20 122
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 13:24.02