Wydział Mechatroniki semestr: 19Z - DRAFT SCHEDULE - 2019.12.17 15:49.56
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
114A-IBxxx-ISP-BIOMA Biomateriały 2 - - - - - - 5IB-E
5IB-M
WYK/1 Mo. 13-15 1140-MCH-16 prof. dr hab. inż. T. Wierzchoń
114A-IBxxx-ISP-EAMEB Elektroniczna aparatura medyczna 3 - 2 - - - - 5IB-E
5IB-M
WYK/1 Mo. 11-13 1140-MCH-16 prof. dr hab. T. Pałko
5IB-E WYK/1 Tu. 14-16 1140-MCH-16
5IB-E LAB/101 Th. 8-10 1140-MCH-39
5IB-E LAB/102 Fr. 10-13 1140-MCH-39
5IB-M LAB/201 Tu. 12-15 1140-MCH-39
5IB-M LAB/202 Fr. 14-16 1140-MCH-39
114A-IBxxx-ISP-KJUD Kontrola jakości urządzeń diagnostycznych 1 - 1 - - - - 5IB-E
5IB-M
WYK/1 Tu. 16-18 1140-MCH-16 dr inż. P. Tulik
114A-IBxxx-ISP-LAUR Laboratorium podstaw automatyki i robotyki - - 1 - - - - 5IB-E LAB/101 Tu. 8-11 1140-MCH-347 dr inż. W. Kościelny
5IB-E LAB/102 Fr. 11-14 1140-MCH-347
5IB-M LAB/201 Tu. 12-15 1140-MCH-347
5IB-M LAB/202 Th. 11-14 1140-MCH-347
114A-IBxxx-ISP-LUP Logiczne układy programowalne - - 1 1 - - - 1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-E
5IB-M
WYK/1 Tu. 8-10 1140-MCH-425 dr inż. J. Źmigrodzki
5IB-E LAB/101 Mo. 14-16 1140-MCH-425
5IB-E LAB/102 Th. 14-16 1140-MCH-425
5IB-M LAB/201 Mo. 14-16 1140-MCH-425
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/301 Mo. 11-13 1140-MCH-425
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/302 Tu. 8-10 1140-MCH-425
114A-IBxxx-ISP-ME Metrologia 2 - 2 - - - - 1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Mo. 15-17 1140-MCH-6 prof. dr hab. inż. M. Turkowski
1IB-E LAB/101 Mo. 8-11 1140-MCH-250
1IB-E LAB/101 T Th.P 9-12 1140-MCH-250
1IB-M LAB/201 Tu. 12-15 1140-MCH-250
1IB-M LAB/201 T Th.N 9-12 1140-MCH-250
1IB-I LAB/301 Mo. 17-20 1140-MCH-250
1IB-I LAB/301 We. 10-13 1140-MCH-250
114A-IBxxx-ISP-NEM Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych 1 - 1 - - - - 1030-IBxxx-ISP-OBIER WYK/1 We. 10-12 106 dr inż. J. Wierciak
114A-IBxxx-ISP-POROB Podstawy robotyki 1 - - - - - - 5IB-E
5IB-M
WYK/1 Mo. 8-11 1140-MCH-14 prof. dr hab. M. Olszewski
114A-IBxxx-ISP-PROM Propedeutyka medycyny 1 1 - - - - - 1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Fr. 8-9 1140-MCH-14 dr hab. inż. G. Cybulski
1IB-E CWI/101 Fr. 9-10 1140-MCH-519
1IB-M CWI/201 Fr. 11-12 1140-MCH-519
1IB-I CWI/301 Fr. 10-11 1140-MCH-519
114A-IBxxx-ISP-WKPI Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 2 - 1 1 - - - 3IB-E
3IB-I
3IB-M
WYK/1 Mo. 14-16 1140-MCH-11 prof. nzw. dr hab. D. Jasińska-Choromańska
3IB-E LAB/101 Tu. 14-16 1140-MCH-137
3IB-I
3IB-M
LAB/201 Tu. 14-16 1140-MCH-137
3IB-E PRO/101 Mo. 16-18 1140-MCH-137
3IB-M PRO/201 Tu. 10-12 1140-MCH-137
3IB-I PRO/301 Tu. 16-18 1140-MCH-137
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 14:33.34