Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych semestr: 19Z - PROJEKT PLANU - 2019.12.17 15:49.56
Kod Przedmiot w c l p z k s Grupy Zaj./Gr. Termin Sale Prowadzący
103A-TLxxx-ISP-ALGT Algebra 2 2 1 - - - - 1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Wt. 8-10 161 dr inż. Ż. Trębska
1T1 LAB/101 Cz. 18-20 09
1T2 LAB/102 Wt. 10-12 011
1T3 LAB/103 Pt. 14-16 09
1T4 LAB/104 Pn. 8-10 09
1T5 LAB/105 Pn. 12-14 011
1T1 CWI/101 Pt. 8-10 164
1T2 CWI/102 Wt. 12-14 17
1T3 CWI/103 Pt. 8-10 104
1T4 CWI/104 Pn. 14-16 107
1T5 CWI/105 Pn. 10-12 106
103A-TExxx-ISP-ALGTM Algebra i teoria mnogości 2 2 - - - - - 1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Cz. 8-10 161 dr inż. Ż. Trębska
1E1 CWI/101 Wt. 12-14 164
1E2 CWI/102 Wt. 8-10 164
1E3 CWI/103 Wt. 10-12 168
1E4 CWI/104 Pt. 10-12 107
1E5 CWI/105 Wt. 8-10 117
103B-INxxx-ISP-ALIN Algebra liniowa 2 2 - - - - - 1AR1
1AR2
WYK/1 Pt. 8-10 04b dr A. Zamojska-Dzienio
1AR1 CWI/101 Wt. 8-10 102
1AR2 CWI/102 Cz. 14-16 12
103A-IBxxx-ISP-ALL Algebra liniowa i analiza 1 3 2 - - - - - 1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 T Śr.N 17-20 161 dr inż. M. Zając
1IB-E CWI/101 Śr. 12-14 120
1IB-M CWI/201 Pn. 10-12 104
1IB-I CWI/301 Wt. 12-14 162
103A-ARxxx-ISP-ANA1 Analiza i równania różniczkowe 1 2 2 - - - - - 1AR1
1AR2
WYK/1 Pn. 10-12 017b dr E. Stróżyna
1AR1 CWI/101 Śr. 10-12 120
1AR2 CWI/102 Wt. 8-10 106
103C-INxxx-ISP-ANA2 Analiza i równania różniczkowe 2 2 1 - - - - - 2AR
2I1
WYK/1 Wt. 8-10 133 dr E. Stróżyna
2AR CWI/101 Cz. 9-10 102
2I1 CWI/201 Śr. 10-11 107
103A-IBxxx-ISP-ANAL1 Analiza 1 2 2 - - - - - 1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 T Śr.P 17-20 161 dr inż. M. Zając
1IB-E CWI/101 Wt. 14-16 103
1IB-M CWI/201 Pn. 8-10 104
1IB-I CWI/301 Cz. 10-12 164
103B-TExxx-ISP-ANL1 Analiza 1 3 2 - - - - - 1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Śr. 12-15 161 mgr R. Gruszka
1E1 CWI/101 Pn. 12-14 017b
1E2 CWI/102 Pt. 10-12 164
1E3 CWI/103 Pt. 10-12 104
1E4 CWI/104 Pn. 16-18 104
1E5 CWI/105 Wt. 10-12 120
103A-TLxxx-ISP-ANL1T Analiza 1 3 2 - - - - - 1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Śr. 10-12 133 mgr R. Gruszka
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Cz. 15-16 133
1T1 CWI/101 Pn. 14-16 106
1T2 CWI/102 Pn. 12-14 107
1T3 CWI/103 Pn. 12-14 164
1T4 CWI/104 Cz. 16-18 103
1T5 CWI/105 Wt. 10-12 107
103A-TExxx-ISP-ANL2 Analiza 2 2 2 - - - - - 2E1
2T1
WYK/1 Śr. 8-10 202 mgr A. Walczyńska
2E1 CWI/101 Śr. 12-14 122
2T1 CWI/201 Śr. 12-14 168
103A-INxxx-ISP-ANMA Analiza 3 2 - - - - - 1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Wt. 12-14 161 dr E. Stróżyna
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Cz. 14-15 133
1I1 CWI/101 Cz. 12-14 122
1I2 CWI/102 Śr. 12-14 106
1I3 CWI/103 Cz. 16-18 102
1I4 CWI/104 Wt. 8-10 122
1I5 CWI/105 Wt. 16-18 104
103A-CTxxx-ISA-EDDE Differential and Difference Equations 2 2 - - - - - stuA_3 WYK/1 Wt. 8-10 108 dr inż. M. Zając
stuA_3 CWI/101 Wt. 10-12 108
stuA_3 CWI/102 Wt. 10-12 162
103A-CTxxx-MSA-EDRP Discrete Random Processes 2 1 1 - - - - stuAM2CSN WYK/1 Pn. 16-18 122 prof. nzw. dr hab. P. Szabłowski
stuAM2CSN LAB/101 Śr. 8-10 011
stuAM2CSN LAB/102 Cz. 14-16 09
stuAM2CSN CWI/101 Pn. 18-19 122
103A-CTxxx-ISA-EIDMA Introduction to Discrete Mathematics 2 2 - - - - - stuA_1 WYK/1 Śr. 8-10 162 dr T. Traczyk
stuA_1 CWI/101 Cz. 10-12 12
stuA_1 CWI/102 Pn. 12-14 108
stuA_1 CWI/103 Cz. 12-14 6
103A-CTxxx-ISA-EMANA Mathematical Analysis 2 2 - - - - - stuA_2 WYK/1 Śr. 8-10 6 dr B. Roszkowska-Lech
stuA_2 CWI/101 Śr. 10-12 164
103A-CTxxx-ISA-EPRST Probability and Statistics 2 2 - - - - - stuA_4 WYK/1 Wt. 8-10 104 dr inż. W. Matysiak
stuA_4 CWI/101 Wt. 10-12 104
103A-CTxxx-ISA-ETMAG Transition Math and Algebra with Geometry 2 2 - - - - - stuA_1 WYK/1 Pn. 8-10 162 dr T. Traczyk
stuA_1 CWI/101 Cz. 18-20 104
stuA_1 CWI/102 Cz. 10-12 017b
stuA_1 CWI/103 Śr. 16-19 6
103B-INxxx-ISP-MAD Matematyka dyskretna 2 1 - - - - - 2I1 WYK/1 Śr. 14-16 162 dr P. Naroski
2I1 CWI/101 Śr. 11-12 107
103A-INxxx-ISP-MAKO1 Matematyka konkretna 1 2 2 - - - - - 1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Pt. 10-12 161 prof. W. Ogryczak/dr hab. inż. A. Zamojska-Dzienio
1I1 CWI/101 Śr. 10-12 6
1I2 CWI/102 Cz. 12-14 103
1I3 CWI/103 Cz. 10-12 104
1I4 CWI/104 Cz. 12-14 164
1I5 CWI/105 Pn. 12-14 122
103A-CBxxx-ISP-MAT1 Matematyka 1 -Wstęp do matematyki 1 1 - 1 - - - 1CB1
1CB2
WYK/1 T Pt.N 10-12 105-AR dr hab. inż. A. Pilitowska
1CB1 CWI/101 T Cz.P 10-12 202
1CB2 CWI/102 T Cz.P 12-14 102
1CB1 PRO/101 T Pt.P 12-14 8a
1CB2 PRO/102 T Pt.P 8-10 8a
1CB1 PRO/103 T Pt.P 14-16 8a
1CB2 PRO/104 T Pt.P 10-12 8a
103A-CBxxx-ISP-MAT2 Matematyka 2 – Analiza 2 1 1 1 - - - 1CB1
1CB2
WYK/1 Wt. 10-12 105-AR dr E. Stróżyna
1CB1 LAB/101 Cz. 9-10 8a
1CB2 LAB/102 Cz. 11-12 8a
1CB1 LAB/103 Cz. 13-14 8a
1CB2 LAB/104 Cz. 15-16 8a
1CB1 CWI/101 T Cz.N 10-12 202
1CB2 CWI/102 T Cz.N 12-14 102
1CB1 PRO/101 Cz. 8-9 8a
1CB2 PRO/102 Cz. 10-11 8a
1CB1 PRO/103 Cz. 12-13 8a
1CB2 PRO/104 Cz. 14-15 8a
103A-INxxx-ISP-MPS Metody probabilistyczne i statystyka 2 2 - - - - - 2AR
3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 Pn. 14-16 161 dr inż. Ewa Frankiewicz
2AR CWI/101 Pn. 16-18 9A
3I1 CWI/201 Pt. 8-10 106
3I2 CWI/202 Cz. 14-16 107
3I3 CWI/203 Cz. 12-14 107
3I4 CWI/204 Wt. 8-10 9A
3I5 CWI/205 Pt. 10-12 102
103A-TExxx-ISP-PROBA Probabilistyka 2 2 - - - - - 2E1
2T1
WYK/1 Pn. 10-12 168 dr W. Matysiak
2E1 CWI/101 Wt. 12-14 104
2T1 CWI/201 Wt. 14-16 104
103A-IBxxx-ISP-RPR Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 2 2 - - - - - 3IB-E
3IB-I
3IB-M
WYK/1 Cz. 10-12 118-AL dr inż. E. Frankiewicz
3IB-E CWI/101 Cz. 12-14 106
3IB-M CWI/201 Cz. 14-16 103
3IB-I CWI/301 Cz. 8-10 103
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 14:57.56