Instytut Informatyki semestr: 19Z - DRAFT SCHEDULE - 2019.12.17 15:49.56
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
103D-INIIT-ISP-AAL Analiza algorytmów 2 - - 2 - - - 1030-INIIT-ISP-ALBO
5IIT
WYK/1 Th. 12-14 202 dr inż. Ł. Skonieczny
103C-INxxx-ISP-AISDI Algorytmy i struktury danych(I) 2 1 1 - - - - 3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 Fr. 14-16 105-AR doc. dr inż. R. Podraza
3I1 LAB/101 T Fr.P 10-12 011
3I2 LAB/102 T Fr.N 10-12 011
3I3 LAB/103 T Fr.P 8-10 011
3I4 LAB/104 T Fr.N 8-10 011
3I5 LAB/105 T Fr.N 16-18 011
3I1 LAB/106 T Fr.P 10-12 011
3I2 LAB/107 T Fr.N 10-12 011
3I3 LAB/108 T Fr.P 8-10 011
3I4 LAB/109 T Fr.N 8-10 011
3I5 LAB/110 T Fr.N 16-18 011
3I1 CWI/101 T Th.N 12-14 121
3I2 CWI/102 T Tu.N 12-14 120
3I3 CWI/103 T Tu.P 12-14 120
3I4 CWI/104 T Th.P 14-16 120
3I5 CWI/105 T Tu.P 14-16 102
103A-INIIT-ISP-ALHE Algorytmy heurystyczne 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-ISP-ALBO
7IIT
WYK/1 We. 10-12 162 prof. dr hab. J. Arabas
103B-INxxx-MSP-APSI Analiza i projektowanie systemów informacyjnych 2 - - 2 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Mo. 12-14 202 mgr inż. P. Salata
103B-INxxx-ISP-ARKO Architektura komputerów 3 - 1 - - - - 3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 Mo. 10-12 161 mgr inż. G. Mazur
3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 We. 12-13 118-AL
3I1 LAB/101 T Tu.N 8-10 10
3I2 LAB/102 T Tu.N 12-14 10
3I3 LAB/103 T Tu.N 14-16 10
3I4 LAB/104 T Tu.N 10-12 10
3I5 LAB/105 T Mo.N 8-10 10
103B-INxxx-ISP-BD2 Bazy danych 2 - - 1 - - - 5IIT WYK/2 Mo. 14-16 202 mgr inż. P. Salata
103B-INxxx-ISP-BD Bazy danych 2 - 2 - - - - 4I1
4I2
WYK/1 Th. 16-18 133 dr inż. J. Chudziak
4I1
4I2
LAB/101 We. 14-16 10
4I1
4I2
LAB/102 We. 14-16 139
4I1 LAB/103 Fr. 10-12 10
4I1 LAB/104 Fr. 10-12 139
4I2 LAB/105 Fr. 12-14 10
4I2 LAB/106 Fr. 12-14 139
103A-INxxx-ISP-BSS Bezpieczeństwo systemów i sieci 2 - 1 - - - - 1030-ARxxx-ISP-OBIER
5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 14-16 105-AR dr inż. K. Cabaj
5SID LAB/101 Tu. 16-18 139
5SID LAB/102 Tu. 18-20 139
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5SID
LAB/103 Th. 12-14 139
5IIT LAB/201 Mo. 8-10 139
5IIT LAB/202 Mo. 10-12 139
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5IIT
LAB/203 Th. 10-12 139
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5IIT
LAB/204 Th. 8-10 139
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/301 Mo. 12-14 139
103B-CTxxx-ISA-EADS Algorithms and Data Struktures 2 1 1 - - - - stuA_3 WYK/1 We. 10-12 202 doc. dr inż. R. Podraza
stuA_3 LAB/101 T We.N 12-14 011
stuA_3 LAB/102 T We.P 12-14 011
stuA_3 LAB/103 T We.N 12-14 011
stuA_3 LAB/104 T We.P 12-14 011
stuA_3 LAB/105 T Mo.N 8-10 011
stuA_3 LAB/106 T Mo.N 8-10 011
stuA_3 CWI/101 T Th.N 10-12 108
stuA_3 CWI/102 T Th.P 10-12 108
stuA_3 CWI/103 T Th.N 8-10 108
103A-CTxxx-ISA-ECOAR Computer Architecture 2 1 1 - - - - stuA_5 WYK/1 We. 10-12 017b mgr inż. G. Mazur
stuA_5 LAB/101 T Tu.N 10-12 139
stuA_5 LAB/102 T Tu.N 14-16 139
stuA_5 LAB/103 T Tu.P 10-12 139
stuA_5 LAB/104 T Tu.P 10-12 10
stuA_5 CWI/101 T We.P 8-10 017b
103A-CSCSN-ISA-ECOGR Computer Graphics 2 2 - - - - - stuA_7 WYK/1 Fr. 10-12 017b dr inż. J. Rzeszut
stuA_7 CWI/101 Fr. 14-16 162
103B-CTxxx-ISA-ECONE Computer Networks 2 - 2 - - - - stuA_6 WYK/1 Tu. 12-14 168 dr inż. J. Wytrębowicz
stuA_6 LAB/101 We. 8-11 8a
stuA_6 LAB/102 We. 11-14 8a
stuA_6 LAB/103 We. 14-17 8a
103A-CSCSN-ISA-EDABA Data Bases 2 1 1 - - - - stuA_7 WYK/1 Th. 10-12 6 prof. dr hab. H. Rybiński
stuA_7 LAB/101 T Mo.N 12-14 10
stuA_7 LAB/102 T Mo.P 12-14 10
stuA_7 LAB/103 T Th.N 8-10 10
stuA_7 LAB/104 T Th.P 8-10 10
stuA_7 CWI/101 T Th.N 8-10 104
stuA_7 CWI/102 T Th.P 8-10 104
103B-CSCSN-MSA-EDAMI Data Mining 2 - 1 1 - - - stuAM3CSN WYK/1 Tu. 14-16 106 prof. dr hab. inż. M. Kryszkiewicz
stuAM3CSN LAB/101 Th. 10-12 10
stuAM3CSN LAB/102 We. 10-12 10
stuAM3CSN LAB/103 Th. 16-18 10
stuAM3CSN LAB/104 Tu. 16-18 10
103A-CSCSN-MSA-EDSPA Digital Signal Procesor Architecture 2 - 1 1 - - - stuAM2CSN WYK/1 Tu. 14-16 04b mgr inż. H. Kowalski
stuAM2CSN LAB/101 T Tu.N 16-20 9b
stuAM2CSN LAB/102 T Tu.P 16-20 9b
stuAM2CSN LAB/103 T We.N 12-16 9b
stuAM2CSN LAB/104 T We.P 12-16 9b
103A-CSCSN-ISA-EGUI Graphical User Interfaces 2 - 2 - - - - stuA_6 WYK/1 Th. 16-18 161 mgr inż. J. Myrcha
stuA_6 LAB/101 Th. 12-14 10
stuA_6 LAB/102 Th. 14-16 10
stuA_6 LAB/103 Th. 18-20 10
103A-CSCSN-MSA-EINIS Intelligent Information Systems 2 - - 2 - - - stuAM3CSN WYK/1 Th. 12-14 120 prof. dr hab. M. Muraszkiewicz
103A-CSCSN-ISA-ELAC Language, Automata and Computation 2 1 - 1 - - - stuA_5 WYK/1 Tu. 12-14 04b dr hab. inż. I. Bluemke
stuA_5 CWI/101 T We.N 14-16 6
103A-xxxxx-MSA-EMDS Master Diploma Seminar - - - - - - 2 stuAM4CSN SEM/201 Tu. 14-16 6 doc. dr inż. R. Podraza
103A-INxxx-ISP-EOOP Obiect-Oriented Programing 2 - 2 - - - - 1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
WYK/1 Tu. 10-12 04b doc. dr inż. R. Podraza
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/101 Fr. 12-14 011
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/102 We. 14-16 011
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/103 Fr. 12-14 011
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/104 We. 14-16 011
103A-xxxxx-ISA-EORI Orientation 2 - - - - - - stuA_1 WYK/1 Th. 16-18 105-AR doc. dr inż. R. Podraza
103C-CSCSN-MSA-EPART Pattern Recognition 2 - 1 1 - - - stuAM2CSN WYK/1 Tu. 8-10 121 mgr inż. R. Kożuszek
stuAM2CSN LAB/101 T Th.N 16-20 139
stuAM2CSN LAB/102 T Th.P 16-20 139
stuAM2CSN LAB/103 T Mo.N 16-20 139
stuAM2CSN LAB/104 We. 16-20 139
103A-CSCSN-ISA-ESOEN Software Engineering 2 1 1 - - - - stuA_7 WYK/1 Tu. 8-10 162 dr hab. inż. I. Bluemke
stuA_7 LAB/101 Mo. 14-16 CS101
stuA_7 LAB/102 Tu. 10-12 CS101
stuA_7 LAB/103 We. 8-10 CS101
stuA_7 LAB/104 Fr. 12-14 CS101
stuA_7 CWI/101 Fr. 12-14 168
103C-INIIT-ISP-GKOM Grafika komputerowa 2 - 2 - - - - 1030-INIIT-MSP-PP
5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 12-14 105-AR prof. dr hab. J. Zabrodzki
5SID LAB/101 T Mo.N 8-12 CS2
5SID LAB/102 T Fr.P 12-16 CS2
5SID LAB/103 T Fr.N 12-16 CS2
5SID LAB/104 T Mo.P 8-12 CS2
1030-INIIT-MSP-PP
5IIT
LAB/201 T Tu.N 16-20 CS2
5IIT LAB/202 T We.P 8-12 CS2
5IIT LAB/203 T Fr.N 8-12 CS2
5IIT LAB/204 T Tu.P 16-20 CS2
5IIT LAB/205 T We.N 8-12 CS2
5IIT LAB/206 T Fr.P 8-12 CS2
103A-INIIT-ISP-JPS Języki przetwarzania symbolicznego 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
WYK/1 Fr. 14-16 122 mgr inż. P. Parewicz
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
PRO/101 Tu. 14-16 138
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
PRO/102 Tu. 16-18 138
103A-INxxx-MSP-MBI Metody bioinformatyki 2 - - 1 - - - 1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 14-16 017b dr hab. inż. R. Nowak
103C-INIIT-ISP-MOA Modelowanie obiektów dla potrzeb animacji 2 - 2 - - - - 1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 18-20 102 mgr inż. K. Chabko
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 12-16 CS2
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Tu. 12-16 CS2
103B-ELxxx-MSP-MOW Metody odkrywania wiedzy 2 - - 1 - - - 1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 10-12 04b dr inż. P. Cichosz
103D-INIIT-ISP-NTR Narzędzia typu RAD 2 - 2 - - - - 1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 12-14 106 mgr inż. J. Myrcha
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 We. 10-12 CS101
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Th. 10-12 CS101
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/103 Fr. 10-12 CS101
103B-INSID-ISP-ORACL Architektura syst. ORACLE i podstawy administrowania 2 - 2 - - - - 1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 16-18 04b dr inż. M. Rudowski
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 12-16 CS101
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Fr. 14-18 CS101
103A-INIIT-ISP-PAIN Programowanie aplikacji internetowych 2 - 1 - - - - 1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 12-14 12 mgr inż. W. Grabski
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-18 CS101
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/103 Th. 14-16 CS101
103A-INIIT-MSP-PGK Programowanie gier komputerowych 2 - 1 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 103 dr hab. inż. T. Martyn
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/101 T We.P 12-14 CS2
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/102 T We.P 14-16 CS2
103A-INxxx-ISP-PIPR Podstawy informatyki I programowania 2 - 2 1 - - - 1AR1
1AR2
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Th. 8-10 133 dr inż. P. Gawkowski
1AR1 LAB/101 Fr. 10-12 09
1AR2 LAB/102 Mo. 16-18 09
1I1 LAB/201 We. 12-14 09
1I2 LAB/202 We. 10-12 09
1I3 LAB/203 We. 14-16 09
1I4 LAB/204 We. 8-10 09
1I5 LAB/205 We. 16-18 09
1AR1 PRO/101 T Th.N 10-12 117
1AR2 PRO/102 T Th.P 10-12 117
1I1 PRO/201 T We.N 8-10 120
1I2 PRO/202 T We.P 8-10 120
1I3 PRO/203 T Mo.P 12-14 120
1I4 PRO/204 T Mo.N 12-14 120
1I5 PRO/205 T Tu.P 18-20 104
103C-INxxx-MSP-POBR Przetwarzanie cyfrowe obrazów 2 - 1 1 - - - 1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 12-14 170 prof. dr hab. P. Rokita
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 8-12 CS2
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Th. 8-12 CS2
103A-INxxx-ISP-PSZT Podstawy sztucznej inteligencji 2 - - 1 - - - 5IIT
5SID
WYK/1 Fr. 16-18 133 dr hab. inż. P. Wawrzyński
103A-INxxx-ISP-PTCY Podstawy techniki cyfrowej 2 - 2 - - - - 2I1 WYK/1 Tu. 14-16 168 dr inż. J. Raczkowski
2I1 LAB/101 T Th.N 8-12 9b
2I1 LAB/102 T Th.P 8-12 9b
103B-INxxx-MSP-PTI Podstawy teoretyczne informatyki 2 1 - - - - - 1030-xxxxx-DSP-PZ.O WYK/1 Th. 16-18 118-AL dr inż. J. Komorowski
1030-xxxxx-DSP-PZ.O CWI/101 Th. 18-20 118-AL
103A-INxxx-MSP-SAG Systemy agentowe 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 We. 10-12 04b dr inż. D. Ryżko
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie - - - - - - 2 7IIT SEM/201 Tu. 16-18 121 mgr inż. R. Kożuszek
7IIT SEM/202 We. 16-18 104
7IIT SEM/203 Tu. 16-18 103
7IIT SEM/204 We. 16-18 3
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 - - - - - - 2 dyp_IN SEM/201 We. 8-10 138 mgr inż. R. Kożuszek
dyp_IN SEM/202 We. 10-12 138
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 - - - - - - 2 dyp_IN SEM/201 Fr. 8-10 6 mgr inż. R. Kożuszek
dyp_IN SEM/202 Fr. 10-12 6
SEMZGK.X Seminarium Zakładu Grafiki Komputerowej - - - - - - 2 rezerw ZIN/1 Tu. 16-18 117
103A-INIIT-MSP-SIR Systemy internetu rzeczy 1 - 2 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Tu. 8-9 9b mgr inż. H. Kowalski
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/101 Tu. 9-11 9b
1030-INIIT-MSP-PZ PRO/101 Tu. 11-12 9b
103A-INxxx-MSP-SPDB Przestrzenne bazy danych 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 168 dr inż. R.Bembenik/dr inż. G. Protaziuk
103A-INIIT-ISP-TIN Techniki internetowe 2 - - 1 - - - 1030-INxxx-ISP-PINFO
6IIT
6SID
WYK/1 Tu. 8-10 105-AR dr inż. G. Blinowski
103C-INIIT-ISP-TKOM Techniki kompilacji 2 - - 2 - - - 1030-INIIT-ISP-ALBO
6IIT
WYK/1 Mo. 8-11 170 dr hab. inż. P. Gawkowski
1030-INIIT-ISP-ALBO
6IIT
LAB/101 Th. 12-14 138
103A-INIIT-ISP-UXP1A UNIX-architektura, programowanie i administrowanie systemem 1 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 122 dr inż. G. Blinowski
103A-INxxx-MSP-WEDT Wprowadzenie do eksploracji danych tekstowych 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 122 dr inż. P. Andruszkiewicz
103A-INxxx-MSP-WPAM Wstęp do programowania aplikacji mobilnych 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 170 prof. dr hab. P. Gawrysiak
1030-INIIT-MSP-PZ PRO/101 We. 18-20 162
103A-INxxx-ISP-ZPR Zaawansowane programowanie w C++ 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PP WYK/1 Tu. 18-20 017b dr hab. inż. R. Nowak
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 15:23.35