Wydział Fizyki semestr: 19Z - DRAFT SCHEDULE - 2019.12.17 15:49.56
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
103A-CTxxx-ISA-EPHY1 Physics 1 2 1 1 - - - - stuA_1 WYK/1 We. 14-16 1050-FIZ-Audytorium Fizyki prof. nzw. dr hab. J. L. Nowiński
stuA_1 LAB/101 Tu. 17-20 1050-FIZ-Laboratorium Fizyki
stuA_1 CWI/101 T Th.N 12-14 17
stuA_1 CWI/102 T Th.P 12-14 17
stuA_1 CWI/103 T Th.N 14-16 170
114A-IBxxx-ISP-FI1 Fizyka 1 2 1 1 - - - - 1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Tu. 10-12 1050-FIZ-Audytorium Fizyki dr inż. Monika Petelczyc
1IB-E LAB/101 We. 14-17 CLF
1IB-M LAB/201 We. 14-17 CLF
1IB-I LAB/301 We. 14-17 CLF
1IB-E CWI/101 Fr. 11-12 117
1IB-M CWI/201 Fr. 12-13 117
1IB-I CWI/301 Mo. 9-10 6
103A-INxxx-ISP-FKS Fizyka kwantowa i statystyczna 2 - 1 - - - - 3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 Fr. 12-14 162 prof. dr hab. inż. R. Kosiński
3I1 LAB/101 T Tu.N 14-17 GF203
3I2 LAB/102 T Tu.N 8-11 GF203
3I3 LAB/103 T Tu.P 8-11 GF203
3I4 LAB/104 T Tu.P 14-17 GF203
3I5 LAB/105 T Tu.P 11-14 GF203
103C-INxxx-ISP-FO Fizyka ogólna 2 2 - - - - - 2AR
2I1
WYK/1 We. 12-14 1050-FIZ-Audytorium Fizyki dr inż. T. Gradowski
2AR CWI/101 Fr. 12-14 9A
2I1 CWI/201 Fr. 10-12 9A
103B-TExxx-ISP-FOG Fizyka ogólna 3 1 - - - - - 2E1
2T1
WYK/1 Th. 12-13 105-AR dr inż. T. Buchner
2E1
2T1
WYK/1 Fr. 8-10 1050-FIZ-Audytorium Fizyki
2E1 CWI/101 Th. 17-18 170
2E1 CWI/102 Fr. 10-11 121
2T1 CWI/201 Th. 16-17 170
2T1 CWI/202 Fr. 11-12 121
rezerw CWI/301 Mo. 16-17 3
103A-TExxx-ISP-WFI Wstęp do fizyki 1 1 - - - - - 1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 T Mo.N 8-10 133 dr hab. inż. A. Fronczak
1E1 CWI/101 T Fr.P 10-12 12
1E2 CWI/102 T Tu.P 10-12 121
1E3 CWI/103 T Tu.P 8-10 168
1E4 CWI/104 T Tu.P 14-16 164
1E5 CWI/105 T Tu.P 12-14 121
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 13:56.23