Wydział Nauk Społecznych i Administracji semestr: 19Z - DRAFT SCHEDULE - 2019.12.17 15:49.56
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
103A-xxxxx-ISP-DMO Dylematy moralne współczesności - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Th. 16-18 9A dr hab. A. Drabarek
103B-xxxxx-MSP-DPZ Doskonała praca zespołowa - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Mo. 18-20 17 dr K. Górniak
103B-xxxxx-MSP-DPZ Doskonała praca zespołowa - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Mo. 16-18 17 dr K. Górniak
103B-xxxxx-DSP-EKO Seminarium doktoranckie Ekonomia - - - - - - 4 1030-xxxxx-DSP-PKUM SEM/101 We. 14-18 9A dr hab. R. Koszewski
103A-xxxxx-ISA-EPEFI Personal Finance - 2 - - - - - stuA_7
stuA_8
CWI/101 Th. 18-20 120 mgr T. Tyc
stuA_7
stuA_8
CWI/102 Mo. 16-18 117
103A-xxxxx-MSA-ETEAM Teambuilding and Leadership - 2 - - - - - stuAM4CSN CWI/101 Mo. 12-14 121 dr H. Bulińska-Stangracka
103C-xxxxx-DSP-FIL Seminarium doktoranckie - Filozofia - - - - - - 4 1030-xxxxx-DSP-PKUM SEM/101 Tu. 8-12 17 prof. nzw. dr hab. Andrzej Biłat
103A-xxxxx-ISP-FITE Filozofia informacji i techniki - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 We. 16-18 120 dr inż. P. Stacewicz
103C-xxxxx-MSP-GOR Gospodarka rynkowa - studium europejskie - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 We. 18-20 12 doc. A. Naruniec
103C-xxxxx-MSP-GOR Gospodarka rynkowa - studium europejskie - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 We. 16-18 12 mgr T. Tyc
103B-xxxxx-MSP-INFIL Intuicja, nauka i filozofia - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 8-10 120 mgr M. Stelmach
103B-xxxxx-MSP-KPF Klasyczne problemy filozofii, a rozwój nauk i techniki - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 14-16 122 dr M. Stelmach
103B-xxxxx-MSP-KPF Klasyczne problemy filozofii, a rozwój nauk i techniki - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Tu. 16-18 120 dr M. Stelmach
103B-xxxxx-ISP-KWF Kreowanie wizerunku firmy - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Mo. 16-18 120 dr Tomasz Dusiewicz
103B-xxxxx-ISP-KWF Kreowanie wizerunku firmy - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 Mo. 18-20 120 dr Tomasz Dusiewicz
103A-xxxxx-ISP-MEPI Metodyka projektowania inżynierskiego - 1 - 0 - - - 1T1 CWI/101 Mo. 8-10 04b mgr inż. D. Ojrzeńska-Wójter/mgr A. Firek
1T2 CWI/102 Mo. 14-16 170
1T3 CWI/103 Mo. 10-12 103
1T4 CWI/104 Mo. 12-14 17
1T5 CWI/105 We. 14-16 108
1T1 CWI/106 Mo. 8-10 04b
1T2 CWI/107 Mo. 14-16 170
1T3 CWI/108 Mo. 10-12 103
1T4 CWI/109 Mo. 12-14 17
1T5 CWI/110 We. 14-16 108
1T1 PRO/101 Mo. 8-10 04b
1T2 PRO/102 Mo. 14-16 170
1T3 PRO/103 Mo. 10-12 103
1T4 PRO/104 Mo. 12-14 17
1T5 PRO/105 We. 14-16 108
1T1 PRO/106 Mo. 8-10 04b
1T2 PRO/107 Mo. 14-16 170
1T3 PRO/108 Mo. 10-12 103
1T4 PRO/109 Mo. 12-14 17
1T5 PRO/110 We. 14-16 108
103B-xxxxx-MSP-MPPS Marketing polityczny z perspektywy socjologicznej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Mo. 16-18 12 dr K. Dzieniszewska-Naroska
103B-xxxxx-MSP-MPPS Marketing polityczny z perspektywy socjologicznej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Mo. 18-20 12 dr K. Dzieniszewska-Naroska
103A-CBxxx-ISP-PAPIN Pozatechniczne aspekty pracy inżyniera - 2 - 1 - - - 1CB1 CWI/101 Th. 16-20 168 prof. dr hab. A. Kraśniewski/dr K. Górniak/dr H. Bulińska-Stangracka
1CB2 CWI/102 We. 8-12 122
1CB1 PRO/101 Th. 16-20 168
1CB2 PRO/102 We. 8-12 122
1CB1 PRO/103 Th. 16-20 168
1CB2 PRO/104 We. 8-12 122
103A-xxxxx-ISP-PRAUT Podstawy prawa - prawa autorskie 2 - - - - - - 1AR1
1AR2
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Tu. 10-12 133 dr C. Woźniak
103A-xxxxx-ISP-PRAWO Podstawy prawa – ochrona własności intelektualnej 2 - - - - - - 1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 We. 8-10 161 dr A. Woźniak
103A-xxxxx-ISP-PRAWO Podstawy prawa – ochrona własności intelektualnej 2 - - - - - - 1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/2 Mo. 12-14 133 dr A. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PRTE Prawo w telekomunikacji - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Fr. 12-14 102 dr C. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWI Prawa własności intelektualnej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Fr. 14-16 017b dr A. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWI Prawa własności intelektualnej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 Fr. 16-18 017b dr A. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWI Prawa własności intelektualnej - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/103 Fr. 12-14 6 dr C. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWP Przedsiębiorczość w praktyce - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 18-20 164 dr M. Orechwo
103B-xxxxx-ISP-RDC Źródła i rozwój dynamizmu życiowego człowieka - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 14-16 120 mgr A. Firek
103B-xxxxx-ISP-RDC Źródła i rozwój dynamizmu życiowego człowieka - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 We. 14-16 17 mgr A. Firek
103A-xxxxx-MSP-SPOPT Społeczne oblicza przemian technologicznych - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 16-18 12 dr T. Dusiewicz
103B-xxxxx-ISP-SZMU Sztuka myślenia i uczenia się - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 We. 14-16 121 dr B. Witkowska-Maksimczuk
103B-xxxxx-ISP-SZMU Sztuka myślenia i uczenia się - 2 - - - - - 1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 Tu. 18-20 3 dr B. Witkowska-Maksimczuk
103A-xxxxx-MSP-WM Wielcy myśliciele: od Platona do Lema - 2 - - - - - 1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 16-18 168 dr B. Witkowska-Maksimczuk
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 15:11.28