Studium Języków Obcych semestr: 19L - DRAFT SCHEDULE - 2019.05.23 14:06.22
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-xxxxx-ISA-EACAW Academic Writing CWI=30
stuA_2 CWI/101 Th. 8-10 104 mgr M. Urbanowska
stuA_2 CWI/102 Th. 8-10 017b
stuA_2 CWI/103 Fr. 8-10 12
stuA_2 CWI/104 Fr. 8-10 120
103A-xxxxx-ISA-ECULT Culture & Tradition CWI=30
stuAM2T CWI/101 Th. 16-18 106 mgr M. Urbanowska
stuAM2T CWI/102 We. 16-18 12
103A-xxxxx-ISA-ELAN1 English Language 1 – Level C1 CWI=30
stuA_1 CWI/101 Tu. 10-12 6 mgr M. Urbanowska
stuA_1 CWI/102 Tu. 10-12 122
stuA_1 CWI/103 Tu. 14-16 12
103B-xxxxx-ISA-ELAN2 English Language 2 – Level C1 CWI=30
stuA_2 CWI/101 Tu. 12-14 017b mgr M. Urbanowska
stuA_2 CWI/102 We. 8-10 122
stuA_2 CWI/103 We. 12-14 121
LTJA.X Lektorat Tematyczny Język Angielski CWI=30
rezerw CWI/0 Tu. 8-10 120
rezerw CWI/0 Tu. 8-10 103
SJO-R.X Terminy rezerwowe dla SJO CWI=30
rezerw CWI/0 Th. 8-10 3 mgr M. Urbanowska
4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
CWI/0 Th. 12-14 3
4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
CWI/0 Mo. 8-10 3
4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
CWI/0 Mo. 8-10 12
4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
CWI/0 Mo. 8-10 102
4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
CWI/0 Th. 12-14 12
rezerw CWI/0 We. 16-18 117
rezerw CWI/0 Fr. 12-14 102
4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
CWI/0 Th. 12-14 017b
rezerw CWI/0 We. 14-16 12
2AR
2IB-E
2IB-I
CWI/1 Mo. 10-12 3
2AR
2IB-E
2IB-I
CWI/1 Tu. 10-12 3
2I1 CWI/2 Mo. 10-12 102
2I1 CWI/2 Tu. 10-12 12
2I2 CWI/3 Mo. 10-12 103
2I2 CWI/3 Tu. 10-12 102
2I3 CWI/4 Mo. 10-12 122
2I3 CWI/4 Tu. 10-12 103
2I4 CWI/5 Mo. 10-12 12
2I4 CWI/5 Tu. 10-12 117
2I5 CWI/6 Mo. 10-12 106
2I5 CWI/6 Tu. 10-12 04b
2E1 CWI/7 Tu. 8-10 3
2E1 CWI/7 We. 10-12 3
2E2 CWI/8 Tu. 8-10 12
2E2 CWI/8 We. 10-12 12
2E3 CWI/9 Tu. 8-10 017b
2E3 CWI/9 We. 10-12 103
2T1 CWI/11 Tu. 8-10 104
2T1 CWI/11 We. 10-12 106
2T2 CWI/12 Tu. 8-10 121
2T2 CWI/12 We. 10-12 117
2T3 CWI/13 Tu. 8-10 04b
2T3 CWI/13 We. 10-12 121
2T4 CWI/14 Tu. 8-10 106
2T4 CWI/14 We. 10-12 122
3I1 CWI/15 Mo. 12-14 102
3I1 CWI/15 We. 8-10 102
3AR
3I2
CWI/16 Mo. 12-14 12
3AR
3I2
CWI/16 We. 8-10 12
3E1 CWI/17 Tu. 12-14 3
3E1 CWI/17 We. 12-14 102
3T1 CWI/18 Tu. 12-14 12
3T1 CWI/18 We. 12-14 3
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 14:51.14