Instytut Systemów Elektronicznych semestr: 19L - PROJEKT PLANU - 2019.05.23 14:06.22
Kod Przedmiot Wymiar Grupy Zaj./Gr. Termin Sale Prowadzący
103A-xxxxx-MSP-APSG Adaptacyjne Przetwarzanie sygnałów WYK=30
LAB=30
1030-xxxxx-DSP-PZ.O WYK/1 Wt. 14-16 120 dr hab. inż. K. Jędrzejewski
1030-xxxxx-DSP-PZ.O LAB/101 Pn. 15-18 CS202
1030-xxxxx-DSP-PZ.O LAB/102 Pn. 18-21 CS202
103A-ELxxx-MSP-CCM Czasowo-częstotliwościowe met. analizy i syntezy syg. PRO=30
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Śr. 16-18 106 dr inż. R. Rytel-Andrianik
1030-ELMSE-MSP-PZ.O PRO/101 Śr. 18-20 CS202
1030-ELMSE-MSP-PZ.O PRO/102 Śr. 14-16 CS202
103D-TExxx-ISP-CYPS Cyfrowe przetwarzanie sygnałów WYK=30
4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
WYK/1 Pn. 14-16 133 dr inż. Z. Gajo
103A-ELEIK-ISP-EASY Elementy techniki analogowej w systemach cyfrowych PRO=15
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Pn. 16-18 108 dr inż. A. Burd
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Pn. 18-19 108
103A-CTxxx-ISA-ECIRS Circuits and Signals CWI=15
LAB=15
WYK=30
stuA_3 WYK/1 Pn. 12-14 17 dr inż. M. Rupniewski
stuA_3 LAB/101 T Pn.P 14-17 418
stuA_3 LAB/102 T Pn.P 14-17 418
stuA_3 LAB/103 T Pn.P 8-11 418
stuA_3 LAB/104 T Pn.P 8-11 418
stuA_3 CWI/101 Wt. 12-13 108
stuA_3 CWI/102 Wt. 13-14 108
103A-CSCSN-ISA-ECRYP Cryptography and Information Security WYK=30
PRO=15
CWI=15
stuA_7 WYK/1 Wt. 14-16 121 prof. dr hab. T. Adamski
stuA_7 CWI/101 Pt. 10-12 122
103B-CTxxx-ISA-EDISP Digital Signal Processing LAB=30
WYK=30
stuA_5 WYK/1 Cz. 8-10 121 dr hab. inż. J. Misiurewicz
stuA_5 LAB/101 T Pn.N 8-12 CS202
stuA_5 LAB/102 T Pn.P 8-12 CS202
stuA_5 LAB/103 T Pt.N 13-17 CS202
stuA_5 LAB/104 T Pt.P 13-17 CS202
103A-CTxxx-ISA-EECEL Electrical and Computer Engineering Laboratory WYK=30
LAB=30
stuA_2 WYK/1 Pn. 13-15 161 dr inż. G. Tarapata
stuA_2 LAB/101 Pn. 8-11 DS202
stuA_2 LAB/102 Pn. 8-11 DS203
stuA_2 LAB/103 Pn. 8-11 DS204
stuA_2 LAB/104 Cz. 11-14 DS202
stuA_2 LAB/105 Cz. 11-14 DS203
stuA_2 LAB/106 Cz. 11-14 DS204
103C-TExxx-ISP-ELIU Elementy i układy elektroniczne WYK=45
PRO=15
4E1
4E2
4E3
WYK/1 Pn. 10-13 118-AL dr inż. P. Wieczorek
4T1
4T2
4T3
4T4
WYK/2 Pt. 8-11 105-AR
rezerw PRO/0 Pt. 10-11 162
4E1 PRO/101 T Pt.P 10-11 327
4E1 PRO/101 T Pt.P 8-10 122
4E2 PRO/102 T Pt.N 10-11 327
4E2 PRO/102 T Pt.N 8-10 122
4E3 PRO/103 T Pt.P 16-18 122
4E3 PRO/103 T Pt.P 18-19 327
4T1 PRO/201 T Śr.P 14-16 3
4T1 PRO/201 T Śr.P 16-17 327
4T2 PRO/202 T Śr.N 14-16 3
4T2 PRO/202 T Śr.N 16-17 327
4T3 PRO/203 T Pn.P 10-12 164
4T3 PRO/203 T Pn.P 12-13 327
4T4 PRO/204 T Pn.N 10-12 164
4T4 PRO/204 T Pn.N 12-13 327
103A-TExxx-ISP-ELIUL Elementy i układy elektroniczne LAB=30
4E1 LAB/101 Śr. 17-20 263 dr inż. P. Wieczorek
4E1 LAB/101 Śr. 17-20 275
4E2 LAB/102 Wt. 11-14 263
4E2 LAB/102 Wt. 11-14 275
4E3 LAB/103 Śr. 14-17 263
4E3 LAB/103 Śr. 14-17 275
4E1 LAB/104 Wt. 14-17 272
4E1 LAB/104 Wt. 14-17 283
4E2 LAB/105 Wt. 11-14 272
4E2 LAB/105 Wt. 11-14 283
4E3 LAB/106 Śr. 14-17 272
4E3 LAB/106 Śr. 14-17 283
4T1 LAB/201 Wt. 8-11 263
4T1 LAB/201 Wt. 8-11 275
4T2 LAB/202 Śr. 8-11 263
4T2 LAB/202 Śr. 8-11 275
4T3 LAB/203 Śr. 11-14 263
4T3 LAB/203 Śr. 11-14 275
4T4 LAB/204 Wt. 17-20 263
4T4 LAB/204 Wt. 17-20 275
4T1 LAB/205 Wt. 8-11 272
4T1 LAB/205 Wt. 8-11 283
4T2 LAB/206 Śr. 8-11 272
4T2 LAB/206 Śr. 8-11 283
4T3 LAB/207 Śr. 11-14 272
4T3 LAB/207 Śr. 11-14 283
4T4 LAB/208 Wt. 17-20 272
4T4 LAB/208 Wt. 17-20 283
103A-CTxxx-ISA-EMISY Microprocessor Systems LAB=15
PRO=15
WYK=30
stuA_6 WYK/1 Śr. 16-18 161 prof. dr hab. T. Starecki
stuA_6 LAB/101 Pn. 17-20 CS201
103A-IBxxx-ISP-LAEL Laboratoriom elektrotechniki LAB=15
4IB-E LAB/101 Śr. 12-15 418 dr inż. M. Rupniewski
4IB-E LAB/102 Śr. 12-15 418
4IB-M LAB/201 Pn. 17-20 418
4IB-I LAB/301 Śr. 15-18 418
4IB-I LAB/302 Śr. 15-18 418
103B-TLRTM-ISP-LCPS Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów LAB=30
5EIK
5EIM
LAB/101 Pn. 12-15 CS202 dr hab. inż. J. Misiurewicz
5EIM LAB/102 Wt. 8-11 CS202
5EIK
5EIM
LAB/103 Wt. 16-19 CS202
5EIK
5EIM
LAB/104 Śr. 8-11 CS202
5EIK LAB/105 Cz. 18-21 CS202
103B-ELxxx-ISP-LUSE Laboratorium układów i systemów elektronicznych LAB=30
6EIK LAB/101 Pt. 8-11 263 mgr inż. M. Radtke
6EIK LAB/102 Pt. 8-11 271
6EIK LAB/103 Pt. 11-14 263
6EIK LAB/104 Pt. 11-14 271
6EIK LAB/105 Pt. 14-17 263
6EIK LAB/106 Pt. 14-17 271
6EIK LAB/107 Pt. 17-20 263
6EIK LAB/108 Pt. 17-20 271
6EIK LAB/109 Pn. 15-18 263
6EIK LAB/110 Pn. 15-18 271
6EIK LAB/111 Cz. 15-18 263
6EIK LAB/112 Cz. 15-18 271
103A-ELMSE-MSP-MOSS Metody opisu i symulacji sprzętu PRO=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.W WYK/1 Wt. 16-18 108 prof. dr hab. J. Ogrodzki
1030-ELMSE-MSP-PZ.W PRO/101 Wt. 18-19 108
103C-ELEIM-MSP-MWS Modele i wnioskowanie statystyczne WYK=30
LAB=15
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Śr. 8-10 170 dr inż. M. Rupniewski
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Cz. 12-15 327
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 Cz. 15-18 327
103A-ELxxx-MSP-PIMI Modelowanie i projektowanie mikrosystemów LAB=30
WYK=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Śr. 8-9 107 prof. dr hab. J. Weremczuk
103A-IBxxx-ISP-PMOM Podstawy modelowania w medycynie WYK=30
1030-IBxxx-ISP-OBIER WYK/1 Pn. 16-18 17 dr inż. Z. Wawrzyniak
103B-INxxx-ISP-POEL Podstawy elektroniki WYK=30
LAB=15
CWI=15
2AR
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 Śr. 8-10 133 prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
2AR LAB/101 T Cz.N 17-20 418
2AR LAB/102 T Cz.N 17-20 418
2I1 LAB/201 T Pt.N 14-17 418
2I2 LAB/202 T Pt.N 11-14 418
2I3 LAB/203 T Cz.N 8-11 418
2I4 LAB/204 T Pt.N 17-20 418
2I5 LAB/205 T Pt.N 8-11 418
2I1 LAB/206 T Pt.N 14-17 418
2I2 LAB/207 T Pt.N 11-14 418
2I3 LAB/208 T Cz.N 8-11 418
2I4 LAB/209 T Pt.N 17-20 418
2I5 LAB/210 T Pt.N 8-11 418
2AR CWI/101 Pn. 9-10 164
2I1 CWI/201 Pt. 9-10 106
2I2 CWI/202 Pt. 10-11 106
2I3 CWI/203 Cz. 15-16 164
2I4 CWI/204 Cz. 14-15 164
2I5 CWI/205 Pn. 8-9 121
103A-TExxx-ISP-PPOM Podstawy pomiarów LAB=30
WYK=30
1E1
1E2
1T1
1T2
WYK/1 Śr. 10-12 161 dr inż. G. Tarapata
1E1 LAB/101 Pn. 14-17 DS202
1E2 LAB/102 Cz. 14-17 DS202
1E1 LAB/103 Pn. 14-17 DS203
1E2 LAB/104 Cz. 14-17 DS203
1E1 LAB/105 Pn. 14-17 DS204
1E2 LAB/106 Cz. 14-17 DS204
1T1 LAB/201 Pn. 17-20 DS202
1T2 LAB/202 Pn. 11-14 DS202
1T1 LAB/203 Pn. 17-20 DS203
1T2 LAB/204 Pn. 11-14 DS203
1T1 LAB/205 Pn. 17-20 DS204
1T2 LAB/206 Pn. 11-14 DS204
103A-ELxxx-MSP-PSYL Cyfrowe przetwarzanie syg. z wykorzystaniem LabView PRO=15
WYK=30
LAB=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Pt. 8-10 162 dr hab. inż. P. Samczyński
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 T Śr.P 11-14 CS202
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 T Śr.N 11-14 CS202
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/103 T Pt.N 10-13 CS202
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/104 T Pt.P 10-13 CS202
103B-ELxxx-ISP-PTSW Podstawy techniki światłowodowej PRO=30
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Śr. 14-16 117 dr hab. inż. T. Osuch
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Pt. 8-10 164
103A-ELEIK-ISP-PUF Programowanie układów FPGA WYK=30
PRO=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Śr. 12-14 108 prof. dr hab. inż. K. Poźniak
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Śr. 14-16 330
103B-ELxxx-MSP-SCZ Sieci czujnikowe WYK=30
LAB=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Cz. 8-10 120 prof. dr hab. J. Weremczuk
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIK SEM/301 T Cz.N 14-18 104 dr inż. P. Wieczorek
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_PE SEM/301 T Cz.P 14-18 104 dr inż. P. Wieczorek
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_PE SEM/301 Cz. 16-18 17 dr hab. inż. J. Misiurewicz
103A-ELxxx-MSP-SNN Sieci neuronowe i neurokomputery WYK=30
PRO=15
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Pt. 12-14 121 dr inż. Z. Wawrzyniak
1030-ELEIM-MSP-PZ.O PRO/101 Pt. 14-15 121
103B-TExxx-ISP-SOE Systemy operacyjne WYK=30
LAB=15
4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
WYK/1 Pt. 14-16 04b prof. dr hab. L. Opalski
4E1
4E3
LAB/101 Wt. 11-14 011
4E1
4E2
LAB/102 Wt. 14-17 011
4T1
4T2
4T3
4T4
LAB/201 Wt. 11-14 011
4T1
4T2
4T3
4T4
LAB/202 Wt. 14-17 011
103B-ELEIK-MSP-SRMP Sygnały radiolokacyjne i metody ich przetwarzania LAB=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Cz. 14-16 103 dr hab. inż. M. Malanowski
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 Wt. 12-14 CS202
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 Wt. 14-16 CS202
103D-TExxx-ISP-TOB Teoria obwodów LAB=15
WYK=30
CWI=15
2E1
2E2
2E3
WYK/1 Pn. 8-10 161 prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
2E1 LAB/101 T Wt.P 17-20 418
2E2 LAB/102 T Pn.N 14-17 418
2E3 LAB/103 T Wt.N 11-14 418
2E1 LAB/104 T Wt.P 17-20 418
2E2 LAB/105 T Pn.N 14-17 418
2E3 LAB/106 T Wt.N 11-14 418
2E1 CWI/101 Cz. 16-17 102
2E2 CWI/102 Wt. 12-13 106
2E3 CWI/103 Cz. 17-18 102
2E1
2E2
2E3
SEM/1 Cz. 8-10 161
103D-TExxx-ISP-TOB Teoria obwodów CWI=15
WYK=30
LAB=15
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/2 Pn. 10-12 133 dr inż. E. Śliwa
2T1 LAB/201 T Pt.P 8-11 418
2T2 LAB/202 T Wt.N 14-17 418
2T3 LAB/203 T Pt.P 14-17 418
2T4 LAB/204 T Pt.P 11-14 418
2T1 LAB/205 T Pt.P 8-11 418
2T2 LAB/206 T Wt.N 14-17 418
2T3 LAB/207 T Pt.P 14-17 418
2T4 LAB/208 T Pt.P 11-14 418
2T1 CWI/201 Cz. 15-16 107
2T2 CWI/202 Cz. 14-15 107
2T3 CWI/203 Wt. 13-14 104
2T4 CWI/204 Wt. 15-16 103
2T1
2T2
2T3
2T4
SEM/2 Cz. 8-10 161
103B-INxxx-ISP-TSI Teoria sygnałów i informacji CWI=15
LAB=15
WYK=30
3AR
3I1
3I2
WYK/1 Pn. 16-18 161 prof. dr hab. A. Płatonow
3AR LAB/101 T Cz.P 8-11 418
3I1 LAB/201 T Cz.P 14-17 418
3I2 LAB/202 T Cz.P 11-14 418
3I1 LAB/203 T Cz.P 14-17 418
3I2 LAB/204 T Cz.P 11-14 418
3AR CWI/101 T Pn.P 14-16 102
3I1 CWI/201 T Cz.P 12-14 121
3I2 CWI/202 T Wt.P 12-14 120
103B-TLRTM-ISP-TWCZ Podstawy techniki wielkich częstotliwości LAB=30
WYK=30
5EIK WYK/1 Pn. 10-12 170 dr hab. inż. A. Abramowicz
5EIK LAB/101 Śr. 16-19 252
5EIK LAB/101 Śr. 16-19 531
5EIK LAB/101 Śr. 16-19 49
103B-ELEIM-ISP-USE Układy i systemy elektroniczne WYK=45
PRO=15
5EIK WYK/1 Cz. 10-12 105-AR mgr inż. M. Grzegrzółka
5EIK WYK/1 Pt. 11-12 105-AR
5EIK PRO/101 Cz. 12-14 170
5EIK PRO/102 Pt. 9-11 170
103A-IBxxx-ISP-WELE Wstęp do elektrotechniki WYK=30
CWI=15
2IB-E
2IB-I
2IB-M
WYK/1 Pn. 8-10 04b dr inż. M. Rupniewski
2IB-E CWI/101 Wt. 9-10 168
2IB-M CWI/201 Wt. 10-11 168
2IB-I CWI/301 Pn. 14-15 106
103A-TExxx-ISP-WNUM Wstęp do metod numerycznych WYK=30
LAB=15
3E1
3T1
WYK/1 Pt. 12-14 161 dr hab. inż. L. Opalski
3E1 LAB/101 T Cz.N 12-14 011
3T1 LAB/201 T Pt.P 14-16 011
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 14:18.16