Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki semestr: 19L - PROJEKT PLANU - 2019.05.23 14:06.22
Kod Przedmiot Wymiar Grupy Zaj./Gr. Termin Sale Prowadzący
103B-TExxx-ISP-AISDE Algorytmy i struktury danych WYK=30
LAB=15
3E1
3T1
WYK/1 Pn. 16-18 105-AR dr inż. A. Wojtasik
3E1 LAB/101 T Pn.N 10-12 359
3E1 LAB/102 T Pn.P 10-12 359
3T1 LAB/201 T Pt.N 16-18 359
3T1 LAB/202 T Pt.P 16-18 359
103A-ELxxx-ISP-APIOS Programowanie dla systemu mobilnego iOs oraz MacOSX LAB=30
WYK=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Cz. 18-20 103 dr inż. A. Wojtasik
103A-ELxxx-MSP-CHA Charakterystyka materiałów dla potrzeb mikrosystemów i mikroelektroniki LAB=15
WYK=30
1030-ELxxx-DSP-PZ WYK/1 Śr. 12-14 168 dr inż. A. Werbowy
103B-ELxxx-MSP-CPOO Cyfrowe przetwarzanie obrazów LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Pt. 14-16 161 dr inż. P. Garbat
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Pn. 8-12 DS1
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 Pn. 8-12 P103
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/103 Wt. 8-12 DS1
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/104 Wt. 8-12 P103
103A-CTxxx-ISA-EELE1 Electronics LAB=15
CWI=15
WYK=30
stuA_4 WYK/1 Cz. 14-16 168 prof. dr hab. inż. B. Majkusiak
stuA_4 LAB/101 Pn. 8-11 277
stuA_4 LAB/102 Pn. 11-14 277
stuA_4 LAB/103 Pn. 8-11 275
stuA_4 LAB/104 Pn. 11-14 275
stuA_4 CWI/101 Cz. 13-14 168
103C-TExxx-ISP-ELCS Elektronika ciała stałego LAB=15
WYK=30
3E1
3T1
WYK/1 Wt. 14-16 118-AL prof. dr hab. inż. J.Szmidt
3E1 LAB/101 T Cz.P 11-14 277
3T1 LAB/201 T Cz.N 11-14 277
3T1 LAB/202 T Cz.N 11-14 279
103A-IBxxx-ISP-ELE1 Elektronika 1 WYK=30
CWI=15
4IB-E
4IB-I
4IB-M
WYK/1 Wt. 12-14 162 prof. nzw. dr hab. inż. L. Łukasik
4IB-E CWI/101 Wt. 11-12 168
4IB-M CWI/201 Wt. 14-15 3
4IB-I CWI/301 Wt. 15-16 102
103B-TExxx-ISP-FOT Podstawy fotoniki LAB=15
WYK=30
4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
WYK/1 Cz. 16-18 133 prof. dr hab. inż. M. Malinowski
4E1 LAB/101 Śr. 8-11 151
4E2 LAB/102 Śr. 14-17 151
4E3 LAB/103 Śr. 17-20 151
4T1 LAB/201 Śr. 8-11 151
4T2 LAB/202 Śr. 11-14 151
4T3 LAB/203 Śr. 14-17 151
4T4 LAB/204 Śr. 17-20 151
103B-INxxx-ISP-FPPI Fizyczne podstawy przetwarzania informacji LAB=15
WYK=30
3AR
3I1
3I2
WYK/1 Pt. 12-14 108 prof. dr hab. inż. J. Szmidt
3AR LAB/101 Pt. 16-19 277
3I1
3I2
LAB/201 Pt. 16-19 277
3I1
3I2
LAB/202 Pt. 16-19 279
3I1
3I2
LAB/203 Pt. 16-19 281
103A-ELxxx-ISP-MZMO MATLAB w zaawansowanych metodach obliczeniowych LAB=15
PRO=15
WYK=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Cz. 18-20 104 dr inż. K. Król
103A-ELxxx-MSP-NAN Nanotechnologie PRO=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Cz. 14-16 162 dr inż. A. Werbowy
103A-ELEIK-MSP-NANO Podstawy nanoelektroniki i nanofotoniki WYK=60
1030-ELMFN-MSP-PZ.W WYK/1 Pn. 12-14 108 prof. dr hab. inż. B. Majkusiak/prof. dr hab. inż. P. Szczepański
1030-ELMFN-MSP-PZ.W WYK/1 Cz. 14-16 106
103B-TExxx-ISP-ORM Orientacja – M WYK=15
1E1
1E2
WYK/1 Śr. 15-17 105-AR prof. nzw. dr hab. A. Pfitzner
103B-ELEIK-ISP-PADS Projektowanie obwodów drukowanych – program PADS WYK=15
LAB=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Cz. 14-16 6 dr inż. J. Kalenik
103B-ELEIK-ISP-PMIK Programowanie mikrokontrolerów w języku C PRO=15
WYK=15
LAB=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Śr. 8-10 202 dr inż. S. Szostak
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Śr. 10-12 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 Śr. 16-18 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/103 Śr. 18-20 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/104 Cz. 9-11 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Śr. 13-14 ?
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/102 Śr. 14-15 ?
103C-ELEIM-ISP-PMK Podstawy mikroelektroniki WYK=30
LAB=30
6EIK WYK/1 Pn. 13-15 118-AL prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
6EIK LAB/101 Wt. 8-11 359
6EIK LAB/102 Wt. 11-14 359
6EIK LAB/103 Wt. 14-17 359
6EIK LAB/104 Wt. 17-20 359
103A-ELMFN-MSP-PNAN Pracownia podstaw nanoelektroniki LAB=15
PRO=15
1030-ELMFN-MSP-PZ.W LAB/101 Wt. 12-16 1040-GE-330 prof. dr hab. inż. B. Majkusiak
1030-ELMFN-MSP-PZ.W LAB/102 Wt. 12-16 1040-GE-125b
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/101 T Pn.P 16-18 1040-GE-330
103C-ELxxx-ISP-PP Przyrządy półprzewodnikowe WYK=30
LAB=30
5EIK WYK/1 Cz. 8-10 170 dr hab. inż. L. Łukasiak
5EIK LAB/101 Wt. 8-12 275
5EIK LAB/102 Wt. 12-16 275
5EIK LAB/103 Śr. 8-12 275
5EIK LAB/104 Śr. 12-16 275
5EIK LAB/105 Śr. 12-16 DS101
103A-TExxx-ISP-PROE Programowanie obiektowe (E) LAB=30
WYK=30
2E1
2E2
2E3
WYK/1 Cz. 14-16 161 dr inż. M. Niewiński
2E1 LAB/101 Wt. 10-12 09
2E2 LAB/102 Cz. 16-18 011
2E3 LAB/103 Pt. 10-12 09
103A-ELxxx-MSP-PSSA Projektowanie bloków analogowych dla systemów VLSI LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-ELMFN-MSP-PRUS WYK/1 Pn. 14-16 3 dr inż. T. Borejko
1030-ELMFN-MSP-PRUS LAB/101 Śr. 11-13 358
1030-ELMFN-MSP-PRUS LAB/101 Śr. 8-11 358
1030-ELMFN-MSP-PRUS LAB/102 Cz. 14-17 358
1030-ELMFN-MSP-PRUS LAB/102 Cz. 17-19 358
1030-ELMFN-MSP-PRUS PRO/101 Wt. 8-11 352
103B-ELxxx-ISP-PSSV Projektowanie systemów scalonych w technice VLSI WYK=30
LAB=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Śr. 14-16 17 dr inż. Z. Jaworski
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Wt. 12-14 352
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 Śr. 12-14 352
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIK SEM/501 Cz. 12-14 122 prof. dr hab. A. Jakubowski
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_MO SEM/501 Pn. 10-12 1040-GE-241
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_MO SEM/501 Śr. 10-12 1040-GE-241
103D-ELxxx-ISP-TEOP Telekomunikacja optofalowa WYK=30
PRO=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Śr. 16-18 108 dr inż. A. Szymańska
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Śr. 18-20 108
103B-TLRTM-ISP-TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej LAB=30
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER
6EIK
WYK/1 Pn. 10-12 6 prof. nzw. dr hab. L. Łukasiak
1030-ELEIK-ISP-OBIER
6EIK
LAB/101 Cz. 11-15 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER
6EIK
LAB/102 Cz. 15-19 369
103D-ELEIK-ISP-UCYF Układy cyfrowe LAB=30
WYK=30
3E1
3T1
WYK/1 Pn. 14-16 170 doc. dr inż. E. Piwowarska
3E1 LAB/101 Cz. 17-20 477
3E1 LAB/102 Cz. 17-20 DS302
3T1 LAB/201 Cz. 14-17 477
3T1 LAB/202 Cz. 14-17 DS302
103B-xxxxx-ISP-USUX Użytkowanie systemu UNIX LAB=30
WYK=15
1030-INIIT-ISP-AJP WYK/1 Cz. 8-10 6 dr inż. A. Wielgus
1030-INIIT-ISP-AJP LAB/101 Cz. 10-12 356
1030-INIIT-ISP-AJP LAB/102 Cz. 10-12 352
1030-INIIT-ISP-AJP LAB/103 Cz. 12-14 356
1030-INIIT-ISP-AJP LAB/104 Cz. 12-14 352
103A-ELxxx-MSP-WLS Wzmacniacze i lasery światłowodowe WYK=30
PRO=15
1030-ELxxx-DSP-PZ WYK/1 Pn. 16-18 04b prof. nzw. Dr hab. inż. R. Piramidowicz
1030-ELxxx-DSP-PZ PRO/101 T Pn.N 18-20 04b
103A-ELxxx-MSP-ZSP Zaawansowane struktury półprzewodnikowe PRO=15
WYK=30
1030-ELMFN-MSP-FONA WYK/1 Pt. 10-12 120 prof. dr hab. inż. T. Skotnicki
1030-ELMFN-MSP-FONA PRO/101 Śr. 12-13 202
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 14:10.15