Wydział Mechatroniki semestr: 19L - DRAFT SCHEDULE - 2019.05.23 14:06.22
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
1140-IB000-MSP-1006 Radioterapia WYK=30
LAB=15
1030-IBxxx-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 14-16 1140-MCH-16 prof. dr hab. N. Golnik
114A-IBxxx-ISP-BIOET Bioetyka WYK=30
2IB-M WYK/1 Mo. 12-14 3 dr M. Stelmach
114B-IBxxx-ISP-BIOMA Biomateriały WYK=30
2IB-E
2IB-I
2IB-M
WYK/1 Th. 10-12 1140-MCH- prof. dr hab. inż. T. Wierzchoń
114A-IBxxx-ISP-BIOME Biomechanika inżynierska WYK=30
LAB=15
6IB-E
6IB-M
WYK/1 Th. 14-16 1140-MCH-16 dr inż. S. Cygan
6IB-E LAB/101 Fr. 8-10 1140-MCH-415
6IB-E LAB/102 Fr. 14-16 1140-MCH-415
6IB-M LAB/201 Fr. 8-10 1140-MCH-415
6IB-M LAB/202 Fr. 14-16 1140-MCH-415
114B-IBxxx-ISP-CPOB Cyfrowe przetwarzanie obrazów WYK=30
PRO=15
6IB-E
6IB-M
WYK/1 Th. 12-14 1140-MCH-16 dr inż. K. Mikołajczyk
6IB-E LAB/101 Tu. 16-18 1140-MCH-137
6IB-E LAB/102 Th. 10-12 1140-MCH-137
6IB-E LAB/103 Fr. 10-12 1140-MCH-137
6IB-M LAB/201 Tu. 16-18 1140-MCH-137
6IB-M LAB/202 Th. 10-12 1140-MCH-137
6IB-M LAB/203 Fr. 10-12 1140-MCH-137
114A-IBxxx-ISP-FIME Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej WYK=30
2IB-E
2IB-I
2IB-M
WYK/1 Th. 8-10 1140-MCH-159 prof. dr hab. N. Golnik
114A-IBxxx-ISP-IMPLA Implanty i sztuczne narządy WYK=30
6IB-E
6IB-M
WYK/1 Tu. 8-11 1140-MCH- prof. dr hab. T. Pałko
114A-IBxxx-ISP-MWM Mechanika i wytrzymałość materiałów CWI=30
WYK=30
2IB-E
2IB-I
2IB-M
WYK/1 Fr. 14-16 1140-MCH-140 dr hab. inż. E. Ładożyńska-Kozdraś
2IB-E CWI/101 Fr. 10-12 1140-MCH-140
2IB-M CWI/201 Fr. 8-10 1140-MCH-140
2IB-I CWI/301 Fr. 12-14 1140-MCH-140
Serwer STUDIA3 WEiTI
2019.11.15 06:40.37