Wydział Fizyki semestr: 19L - PROJEKT PLANU - 2019.05.23 14:06.22
Kod Przedmiot Wymiar Grupy Zaj./Gr. Termin Sale Prowadzący
103A-CTxxx-ISA-EPHY1 Physics 1 CWI=15
WYK=30
LAB=15
stuA_1 WYK/1 Pt. 8-10 102 dr inż. Bogdan Wnętrzewski
stuA_1 LAB/101 Śr. 17-20 1050-FIZ-Laboratorium Fizyki
stuA_1 CWI/101 T Pt.P 10-12 164
114A-IBxxx-ISP-FI2 Fizyka 2 CWI=15
WYK=30
2IB-E
2IB-I
2IB-M
WYK/1 Śr. 8-10 118-AL dr inż. Monika Petelczyc
2IB-E CWI/101 Śr. 10-12 108
2IB-M CWI/201 Wt. 8-10 122
2IB-I CWI/301 Śr. 14-16 103
103C-INxxx-ISP-FO Fizyka ogólna WYK=30
CWI=30
2AR
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 Śr. 12-14 1050-FIZ-AF dr inż. T. Gradowski
2AR CWI/101 Pt. 12-14 120
2I1 CWI/201 Pt. 10-12 103
2I2 CWI/202 Pt. 8-10 103
2I3 CWI/203 Cz. 18-20 164
2I4 CWI/204 Cz. 16-18 117
2I5 CWI/205 Cz. 12-14 107
103B-TExxx-ISP-FOG Fizyka ogólna CWI=15
WYK=45
2E1
2E2
2E3
WYK/1 Śr. 15-16 118-AL dr P. Fronczak
2E1
2E2
2E3
WYK/1 Pt. 8-10 1050-FIZ-AF
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/2 Śr. 14-15 118-AL
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/2 Śr. 8-10 1050-FIZ-AF
2E1 CWI/101 Cz. 17-18 103
2E2 CWI/102 Wt. 13-14 106
2E3 CWI/103 Cz. 16-17 103
2T1 CWI/201 Cz. 14-15 04b
2T2 CWI/202 Cz. 15-16 04b
2T3 CWI/203 Wt. 12-13 104
2T4 CWI/204 Wt. 14-15 107
103A-TExxx-ISP-WFI Wstęp do fizyki WYK=15
CWI=15
1E1
1E2
1T1
1T2
WYK/1 T Pn.N 8-10 105-AR dr inż. T. Buchner
1E1 CWI/101 T Pn.P 12-14 106
1E2 CWI/102 T Pn.P 10-12 107
1T1 CWI/201 T Wt.P 14-16 106
1T2 CWI/202 T Wt.P 12-14 164
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 15:08.02