Instytut Telekomunikacji semestr: 19L - DRAFT SCHEDULE - 2019.05.23 14:06.22
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
103A-TExxx-ISP-ARSTE Architektura sieci telekomunikacyjnych 2 - - - - - - 2E1
2E2
2E3
REZ/1 Th. 18-20 161 dr hab. inż. A.Tomaszewski
2T1
2T2
2T3
2T4
REZ/2 Th. 18-20 161
2E1
2E2
2E3
WYK/1 Th. 10-12 161
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/2 Th. 12-14 161
103A-TLTIC-MSP-ATSI Architektura i techniki sieciowe internetu 2 - - 1 - - - 1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Fr. 10-12 202 dr hab. inż. H. Tarasiuk
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 T Fr.N 8-10 336
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 T Fr.N 12-14 336
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/103 T Fr.P 12-14 336
103A-TLTIC-MSP-AUI Aplikacje i usługi internetu 2 - - 2 - - - 1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 16-18 122 dr hab. inż. A. Bęben
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 T We.N 16-20 336
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 T We.P 16-20 336
103A-TLTIC-MSP-BCYB Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 2 - - 2 - - - 1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Tu. 16-18 170 dr hab. inż. K. Szczypiorski
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 T Tu.N 18-20 170
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 T Tu.P 18-20 170
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/103 T We.N 18-20 DS302
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/104 T We.P 18-20 DS302
103A-TLxxx-MSP-BES Bezprzewodowe systemy i sieci ad-hoc 2 - 1 1 - - - 1030-TLxxx-DSP-PZ WYK/1 Th. 8-10 202 dr inż. R. Schoeneich
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/101 We. 16-17 411
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/102 We. 17-18 411
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/103 Th. 10-11 411
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/104 Th. 11-12 411
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/105 Th. 12-13 411
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/106 Th. 13-14 411
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/101 Tu. 14-15 411
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/102 Tu. 15-16 411
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/103 Tu. 16-17 411
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/104 Tu. 17-18 411
103A-TLTIC-MSP-BEST Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych 2 - 1 1 - - - 1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 12-14 04b dr hab. inż. W. Mazurczyk
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/101 Th. 9-10 404
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/102 Th. 10-11 404
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/103 Th. 11-12 404
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 Mo. 9-10 404
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 Mo. 10-11 404
103A-TLTIC-MSP-CPU Cyfrowy profil użytkownika 2 - - 2 - - - 1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 12-14 017b dr hab. inż. A. Janicki
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 Mo. 14-16 017b
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 Mo. 16-18 017b
103A-TCTCM-ISA-ECOPR Communication Protocols 2 - - 2 - - - stuA_7 WYK/1 Tu. 12-14 121 dr inż. K. Brzeziński
stuA_7 PRO/101 Tu. 14-16 CS302
stuA_7 PRO/102 Tu. 16-18 CS302
103A-CTxxx-ISA-EINTE Internet technologies and standards 2 - 2 - - - - stuA_6 WYK/1 Th. 8-10 103 dr inż. P. Gajowniczek
stuA_6 LAB/101 Fr. 8-10 CS302
stuA_6 LAB/102 Fr. 10-12 CS302
stuA_6 LAB/103 Fr. 12-14 CS302
103A-TCTCM-ISA-EIOT Switching and Routing 2 1 1 - - - - stuA_7 WYK/1 Mo. 10-12 121 dr inż. J. Domaszewicz
stuA_7 LAB/101 T Mo.N 14-18 CS304
stuA_7 LAB/102 T Mo.P 14-18 CS304
stuA_7 CWI/101 Tu. 18-20 117
103A-xxxxx-MSA-EMDS Master Diploma Seminar - - - - - - 2 stuAM4T SEM/601 Fr. 14-16 103 dr inż. J. Domaszewicz
103B-TCTCM-MSA-EOFT Optical Fiber Transmission 2 - 1 1 - - - stuAM4T WYK/1 Th. 14-16 117 prof. nzw. dr hab. K. Perlicki
stuAM4T LAB/101 Th. 16-17 DS303
stuAM4T LAB/102 Th. 17-18 DS303
103A-CTTCM-MSA-EQUTH Queuing Theory 2 2 - - - - - stuAM2T WYK/1 Tu. 8-10 170 dr inż. P. Gajowniczek
stuAM2T CWI/101 Mo. 12-14 107
103A-CTxxx-ISA-ESISM Signal, Systems and Modulations 2 1 1 - - - - stuA_4 WYK/1 We. 8-10 017b prof. dr hab. inż. P. Dymarski
stuA_4 LAB/101 T Mo.N 14-16 504
stuA_4 LAB/102 T Mo.P 14-16 504
stuA_4 LAB/103 T Tu.N 14-16 504
stuA_4 LAB/104 T Tu.P 14-16 504
stuA_4 CWI/101 T Th.N 10-12 104
stuA_4 CWI/102 T Th.P 10-12 104
103A-TCTCM-ISA-ESPTE Signal Processing & Coding in Telecommunication 2 1 - 1 - - - stuA_5 WYK/1 We. 12-14 6 dr inż. A.Janicki
stuA_5 LAB/101 T Mo.P 12-16 412
stuA_5 LAB/102 T Mo.P 16-20 412
stuA_5 CWI/101 T Mo.N 12-14 164
103A-CTxxx-ISA-ETSYS Telecommunication Systems and Networks 2 1 - 1 - - - stuA_5 WYK/1 Tu. 12-14 168 mgr inż. K. Włostowski
stuA_5 CWI/101 T We.N 14-16 6
stuA_5 CWI/102 T We.N 16-18 017b
103C-TLSST-ISP-LCPS Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów - - 2 - - - - 5SST
5TZT
LAB/101 Mo. 16-20 504 dr hab. Inż. G. Stępniak
5SST LAB/102 T Tu.P 16-20 504
5TZT LAB/103 T Tu.N 16-20 504
103A-TLRTM-ISP-LPTC Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej - - 2 - - - - 5SST LAB/101 T Fr.P 8-12 412 prof. dr hab. inż. P. Dymarski
5SST LAB/102 T Fr.N 8-12 412
5TZT LAB/103 T Fr.P 12-16 412
5TZT LAB/104 T Fr.N 12-16 412
5RTM LAB/105 T Fr.P 16-20 412
5RTM LAB/106 T Fr.N 16-20 412
103B-TLSST-ISP-MOPS Monitorowanie i pomiary w sieciach IP 2 - 1 1 - - - 1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 17 dr hab. inż. A. Bęben
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/101 Th. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/102 Th. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/103 Th. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 Th. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 Th. 16-20 336
103A-TLTIC-MSP-OAST Optymalizacja i analiza sieci teleinformatycznych 1 1 - 1 - - - 1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Th. 16-17 6 prof. dr hab. Michał Pióro
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/101 Th. 17-18 6
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 Th. 18-19 6
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Th. 18-19 CS304
103B-TLSST-ISP-OST Organizacja sektora telekomunikacyjnego 2 - - 2 - - - 1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 We. 12-14 17 mgr inż. D. Ojrzeńska-Wójter
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 We. 14-16 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 We. 10-12 DS302
103B-TLSST-ISP-PKC Podstawy komutacji cyfrowej 2 - 2 - - - - 5SST
5TZT
WYK/1 Mo. 10-12 04b dr inż. K. Brzeziński
5SST LAB/101 Mo. 12-14 CS302
5SST LAB/102 Mo. 14-16 CS302
5TZT LAB/103 Tu. 8-10 CS302
5TZT LAB/104 Tu. 10-12 CS302
103B-TExxx-ISP-PRM Podstawy programowania 2 - 2 - - - - 1E1
1E2
1T1
1T2
WYK/1 Th. 12-14 118-AL dr inż. D. Paczesny
1E1 LAB/101 Mo. 10-12 011
1E2 LAB/102 Mo. 12-14 011
1T1 LAB/201 Mo. 14-16 011
1T2 LAB/202 Mo. 16-18 011
103A-TLTIC-MSP-PROST Programowalne sieci teleinformatyczne 1 - 1 1 - - - 1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Th. 16-18 202 doc. dr inż. D. Bursztynowski
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/101 Fr. 10-13 CS304
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/102 Fr. 10-13 CS304
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/103 Fr. 10-13 CS304
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 T We.N 12-14 107
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 T We.P 12-14 CS302
103C-TLTLK-MSP-PTC Podstawy transmisji cyfrowej 2 - - - - - - 4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
WYK/1 Mo. 16-18 133 prof. dr hab. inż. P. Dymarski
103C-INxxx-ISP-PTT Podstawy telekomunikacji 2 - 1 - - - - 3I1
3I2
WYK/1 We. 10-12 133 mgr inż. E. Obarska
3I1 LAB/101 T Tu.N 11-13 412
3I2 LAB/102 T Tu.N 14-16 412
3I1 LAB/103 T Tu.P 11-13 412
3I2 LAB/104 T Tu.P 14-16 412
103A-TLTIC-MSP-RAOI Realizacja algorytmów ochrony informacji 2 - 1 1 - - - 1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Tu. 18-20 118-AL dr P. Sapiecha
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/101 T Mo.P 18-20 404
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/102 T Mo.N 18-20 404
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 Tu. 16-17 404
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Tu. 17-18 404
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie - - - - - - 2 7SST
7TZT
SEM/601 Th. 10-12 413a prof. dr hab. inż. J. Siuzdak
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 - - - - - - 2 dyp_TK SEM/601 Mo. 16-18 413a doc. dr inż. S. Kula
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 - - - - - - 2 dyp_TK SEM/601 Mo. 14-16 413a doc. dr inż. S. Kula
103B-TLTZT-ISP-SIP Sieci IP 2 - 1 1 - - - 6TZT WYK/1 Fr. 14-16 168 dr inż. P. Gajowniczek
6TZT LAB/101 Th. 8-12 CS304
6TZT LAB/102 Th. 8-12 CS304
6TZT LAB/103 Th. 8-12 CS304
6TZT LAB/104 Th. 8-12 CS304
6TZT LAB/105 Th. 8-12 CS304
6TZT PRO/101 Th. 8-10 102
6TZT PRO/102 Th. 8-10 102
6TZT PRO/103 Th. 8-10 102
103B-TLSST-ISP-SKRU Systemy komunikacji ruchomej 2 - 1 1 - - - 6SST
6TZT
WYK/1 Tu. 16-18 202 doc. dr inż. D. Bursztynowski
6SST LAB/101 We. 8-12 CS302
6SST LAB/102 We. 8-12 CS302
6TZT LAB/103 We. 8-12 CS302
6TZT LAB/104 We. 8-12 CS302
103A-TLTIC-MSP-SOIB Sieci optyczny i ich bezpieczeństwo 1 - - 2 - - - 1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 We. 12-14 170 prof. dr hab. inż. J. Siuzdak
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 We. 8-10 506A
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Th. 8-10 106
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/103 We. 10-12 506A
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/104 Th. 12-14 6
103C-TLSST-ISP-STDA Systemy transmisji danych 2 - - 2 - - - 1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 122 dr inż. T. Czarnecki
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 Su. 19-20 411
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 Tu. 18-19 411
103B-TLSST-ISP-STS Systemy telekomunikacji satelitarnej 2 - - 2 - - - 1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 120 mgr inż. K. Włostowski
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 Th. 16-18 120
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 Fr. 16-18 120
103B-TLSST-ISP-STTR Systemy teletransmisyjne 2 - 2 - - - - 6SST WYK/1 Fr. 12-14 168 doc. dr inż. S. Kula
6SST LAB/101 T Tu.N 12-16 463
6SST LAB/102 T Tu.P 12-16 463
6SST LAB/103 T Tu.N 12-16 DS300
6SST LAB/104 T Tu.P 12-16 DS300
6SST LAB/105 T Tu.N 12-16 412
6SST LAB/106 T Tu.P 12-16 412
103A-TLSST-ISP-SWUS Sieci wielousługowe 2 - 1 1 - - - 1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
WYK/1 Fr. 14-16 170 prof. dr hab. W. Burakowski
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
LAB/101 Tu. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
LAB/102 Tu. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
LAB/103 Fr. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
LAB/104 Fr. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
PRO/101 Tu. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
PRO/102 Tu. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
PRO/103 Fr. 16-20 336
103A-TLTLK-MSP-TIKO Teoria informacji i kodowania 2 1 - 1 - - - 1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 133 prof. dr hab. A. Jakubiak
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/101 T Fr.N 14-16 17
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/102 T Fr.P 14-16 17
103A-TExxx-ISP-TINE Techniki internetu 2 - 1 - - - - 4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
WYK/1 Th. 14-16 133 dr inż. P. Gajowniczek
4E1 LAB/101 Tu. 11-14 40
4E2 LAB/102 Tu. 11-14 40
4E3 LAB/103 Tu. 11-14 40
4E1 LAB/104 Tu. 14-17 40
4E2 LAB/105 Tu. 14-17 40
4E3 LAB/106 Tu. 14-17 40
4T1 LAB/201 Tu. 11-14 CS303
4T2 LAB/202 Tu. 11-14 CS303
4T3 LAB/203 Tu. 11-14 CS303
4T4 LAB/204 Tu. 11-14 CS303
4T1
4T3
LAB/205 Tu. 14-17 CS304
4T2
4T4
LAB/206 Tu. 14-17 CS304
103C-TLTZT-ISP-TP Techniki prezentacji 1 - - 3 - - - 1030-TLTZT-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 18-20 120 prof. dr hab. A. Kraśniewski
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/101 We. 16-19 120
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/102 We. 16-19 404
103B-TLSST-ISP-TRP Transmisja przewodowa 2 1 1 - - - - 5SST WYK/1 We. 10-12 118-AL dr hab. inż. J. Turkiewicz
5SST LAB/101 T We.N 12-16 DS303
5SST LAB/102 T We.P 12-16 DS303
5SST LAB/103 T Th.N 12-16 DS303
5SST LAB/104 T Th.P 12-16 DS303
5SST CWI/101 T We.N 8-10 164
5SST CWI/102 T We.P 8-10 164
103A-TLTZT-ISP-TSST Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych 2 - - 2 - - - 5TZT WYK/1 Fr. 10-12 121 dr hab. inż. A.Tomaszewski
5TZT PRO/101 Fr. 8-10 121
5TZT PRO/102 Fr. 8-10 CS304
103B-TExxx-ISP-ULOG Układy logiczne 2 1 - - - - - 1E1
1E2
1T1
1T2
WYK/1 Th. 10-12 118-AL dr inż. P. Tomaszewicz
1E1 CWI/101 T Mo.N 12-14 106
1E2 CWI/102 T Mo.N 10-12 107
1T1 CWI/201 T Tu.N 14-16 DS302
1T2 CWI/202 T Tu.N 12-14 DS302
103C-TLTZT-ISP-WBD Wprowadzenie do baz danych 2 - - 2 - - - 1030-TLTZT-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 18-20 168 dr inż. M. Kowalczyk
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/101 We. 8-10 576
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/102 Th. 8-10 576
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/103 Fr. 8-10 576
103A-TLTIC-MSP-ZAPST Zarządzanie programowalnymi sieciami teleinformatycznymi 2 - 1 1 - - - 1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 6 doc. dr inż. Dariusz Bursztynowski
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/101 Th. 16-19 CS302
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 Mo. 16-18 103
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 Mo. 16-18 CS302
103B-TLTZT-ISP-ZST Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi 2 - - 2 - - - 1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
WYK/1 We. 12-14 104 dr inż. M. Mycek
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
PRO/101 Th. 10-12 CS302
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
PRO/102 Th. 10-12 3
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 13:47.49