Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych semestr: 19L - DRAFT SCHEDULE - 2019.05.23 14:06.22
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
103B-IBxxx-ISP-ABM Akceleratory biomedyczne 2 - - - - - - 1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 We. 9-12 107 dr inż. S. Wronka
103B-IBxxx-ISP-AE Algorytmy ewolucyjne 2 - - 1 - - - 1030-ARxxx-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 12-14 17 dr inż. P. Miazga
103A-TLRTM-ISP-AM Akustyka muzyczna 2 - - - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 We. 10-12 123 prof. nzw. dr hab. J. Żera
103A-ELEIM-ISP-ARDM Aparatura radiologiczna w diagnostyce medycznej 2 - - - - - - 1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 10-12 164 dr inż. G. Domański
114A-IBxxx-ISP-BIOF Biofizyka 2 - - - - - - 4IB-E
4IB-I
4IB-M
WYK/1 Mo. 10-12 1140-MCH-6 prof. dr hab. inż. N. Golnik
103A-ELxxx-MSP-CPSF Cyfrowe przetwarzanie sygnałów fonicznych 2 - 1 - - - - 1030-ELxxx-DSP-PZ WYK/1 Mo. 12-14 120 dr inż. M. Lewandowski
1030-ELxxx-DSP-PZ LAB/101 We. 12-16 128
1030-ELxxx-DSP-PZ LAB/103 We. 12-16 128
1030-ELxxx-DSP-PZ LAB/104 We. 12-16 128
1030-ELxxx-DSP-PZ LAB/104 We. 12-16 128
103A-TLRTM-ISP-CSK Cyfrowe systemy komórkowe 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER
6RTM
WYK/1 Mo. 8-10 17 dr inż. J. Kołakowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER
6RTM
LAB/101 Tu. 8-11 429
1030-TLRTM-ISP-OBIER
6RTM
LAB/102 Tu. 8-11 430
1030-TLRTM-ISP-OBIER
6RTM
LAB/103 Th. 8-11 429
1030-TLRTM-ISP-OBIER
6RTM
LAB/104 Th. 8-11 430
103B-TLRTM-ISP-DTS Dźwiękowa technika studyjna 1 - 2 - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 16-18 123 dr inż. M. Lewandowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 16-20 31
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-20 31
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Th. 16-20 31
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/104 Mo. 16-20 31
103A-TCTCM-MSA-EADIR Adaptive Image Recognition 2 - - 2 - - - stuAM2T WYK/1 Th. 10-12 CS401 prof. dr hab. W. Skarbek
stuAM2T PRO/101 Th. 12-14 CS401
103B-ELEIM-ISP-EAME Elektroniczna aparatura medyczna 1 - 1 1 - - - 1030-ELEIM-ISP-PIB
6EIM
WYK/1 Th. 10-12 122 dr inż. A. Rychter
1030-ELEIM-ISP-PIB
6EIM
LAB/101 Th. 12-15 044
1030-ELEIM-ISP-PIB
6EIM
LAB/102 Th. 12-15 044
1030-ELEIM-ISP-PIB
6EIM
LAB/103 Th. 12-15 044
103B-TCTCM-MSA-ECOET Computational Electromagnetics for Telecommunication 2 - - 2 - - - stuAM2T WYK/1 Mo. 14-16 12 dr inż. P. Korpas
103A-CTxxx-ISA-EDC1 Digital circuits 2 - 2 - - - - stuA_3 WYK/1 Th. 12-14 202 dr inż. P. Miazga
stuA_3 LAB/101 We. 16-20 416
stuA_3 LAB/102 Fr. 14-18 416
stuA_3 LAB/103 Tu. 14-18 416
103B-ETRTM-IWP-EKM Elementy kultury materialnej - 2 - - - - - wszr_6 CWI/101 Mo. 16-18 107 doc. dr inż. J. Cichocki
103A-xxxxx-MSA-EMAR Methodological and Ethical Aspects of Research 2 1 - - - - - 1030-xxxxx-MSA-NTECH
stuAM4T
WYK/1 We. 8-10 162 prof. dr hab. R. Morawski
1030-xxxxx-MSA-NTECH
stuAM4T
CWI/101 We. 10-12 162
103B-TCTCM-ISA-EMSMN Multi-Service and Multimedia Networks 2 - 1 1 - - - stuA_7 WYK/1 Tu. 10-12 121 dr inż. S. Kozłowski
stuA_7 LAB/101 We. 14-17 DS401
stuA_7 LAB/102 Th. 12-15 DS401
stuA_7 LAB/103 Fr. 14-17 DS401
103A-CTxxx-ISA-ENUME Numerical Methods 2 - - 2 - - - stuA_4 WYK/1 Th. 8-10 162 prof. dr hab. R. Morawski
103A-CTxxx-ISA-EPHY2 Physics 2 2 1 1 - - - - stuA_2 WYK/1 Tu. 14-16 161 dr hab. inż. B. Salski
stuA_2 LAB/101 Tu. 16-18 09
stuA_2 LAB/102 Th. 14-16 011
stuA_2 CWI/101 Tu. 16-18 164
stuA_2 CWI/102 We. 12-14 164
103B-ETRTM-IWP-ERM Ekonomika i rachunkowość 1 - - - - - - wszr_6 WYK/1 Th. 16-18 107 mgr T. Tyc
103A-xxxxx-MSP-GIS Grafy i sieci 2 - - 2 - - - 1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 Fr. 10-12 118-AL dr inż. S. Kozłowski
103A-IBxxx-MSP-INGE Inżynieria genetyczna 1 - - - - - - 1030-IBxxx-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 16-20 122 dr inż. P. Brzeski
103C-ETRTM-IWP-JA-EM Język angielski – egzamin - 2 - - - - - wszr_6 CWI/101 Th. 18-20 106 mgr W. Wanacki
J-ANG.X j.ang. - mechatronika - 4 - - - - - 4IB-I
4IB-M
CWI/0 Fr. 8-10 ?
4IB-I
4IB-M
CWI/0 Tu. 10-12 ?
103D-xxxxx-MSP-KODA Kompresja danych 2 - - 1 - - - 1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 16-18 120 dr hab. inż. G. Pastuszak
103A-TLRTM-ISP-KUA Konstrukcja urządzeń audio wysokiej jakości 2 - - - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 10-12 123 dr inż. G. Makarewicz
103A-IBxxx-MSP-KWOD Komputerowe wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej 2 - - 1 - - - 1030-ELEIM-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 14-16 6 prof. dr hab. A. Przelaskowski
1030-ELEIM-MSP-PZ.W PRO/101 Mo. 13-14 6
103A-IBxxx-ISP-LABV Akwizycja i przetwarzanie danych z wykorzystaniem LabVIEW - - - - 2 - - 6IB-E
6IB-M
WYK/1 Mo. 12-15 168 prof. dr hab. W. Winiecki
6IB-E LAB/101 T Mo.N 12-15 432
6IB-E LAB/102 T Mo.N 12-15 432
6IB-E LAB/103 T Mo.N 12-15 432
6IB-M LAB/201 T Mo.N 12-15 432
6IB-M LAB/202 T Mo.N 12-15 432
6IB-M LAB/203 T Mo.N 12-15 432
LAB.X Laboratoria WSZR - - 2 - - - - wszr_6 LAB/0 Mo. 18-21 107
wszr_6 LAB/0 Fr. 18-21 107
wszr_6 LAB/0 Tu. 18-21 107
wszr_6 LAB/1 We. 18-21 107
103A-TLRTM-ISP-LS Łączność satelitarna 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Th. 8-10 17 dr inż. K. Kurek
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Mo. 16-20 601
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Mo. 16-20 DS401
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Tu. 16-20 601
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/104 Tu. 16-20 DS401
114A-IBxxx-ISP-MATLA Wprowadzenie do programowania w MATLAB-ie 1 - 1 - - - - 6IB-E
6IB-M
WYK/1 Fr. 12-14 1140-MCH-137 dr inż. B. Leśniak-Plewińska
6IB-E LAB/101 Fr. 12-14 1140-MCH-143
6IB-M LAB/201 Fr. 12-14 1140-MCH-143
114A-IBxxx-ISP-MES Metody elementów skończonych – zastosowania w bioinżynierii 1 - - 1 - - - 1030-IBxxx-ISP-OBIER WYK/1 Th. 16-18 1140-MCH- prof. dr hab. inż. W. Gambin
103B-TLRTM-ISP-MR Miernictwo radioelektroniczne 2 - 1 - - - - 6RTM WYK/1 Mo. 12-14 117 doc. dr inż. J. Cichocki
6RTM LAB/101 Tu. 12-16 429
6RTM LAB/102 Tu. 12-16 430
6RTM LAB/103 Fr. 8-12 429
6RTM LAB/104 Fr. 8-12 430
6RTM LAB/105 Tu. 12-16 430
103B-TExxx-ISP-ORM Orientacja – M 1 - - - - - - 1T1
1T2
WYK/2 Th. 14-16 118-AL doc. dr inż. J. Cichocki
103B-ELEIM-ISP-OSM Oprogramowanie systemów medycznych 2 - - 1 - - - 1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 We. 16-18 170 dr inż. R. Kurjata
114A-IBxxx-ISP-POAUT Podstawy automatyki 2 - - - - - - 4IB-E
4IB-I
4IB-M
WYK/1 Mo. 8-10 1140-MCH-6 dr inż. J. Możaryn
103C-TExxx-ISP-POFA Pola i fale 2 1 1 - - - - 3E1
3T1
REZ/1 Tu. 18-20 105-AR dr hab. inż. B. Salski
3E1
3T1
WYK/1 Mo. 12-14 105-AR
3E1 LAB/101 Th. 14-17 531
3E1 LAB/102 Th. 14-17 416
3E1 LAB/103 Th. 14-17 252
3T1 LAB/201 Th. 17-20 531
3T1 LAB/202 Th. 17-20 416
3T1 LAB/203 Th. 17-20 252
3E1 CWI/101 Fr. 11-12 117
3T1 CWI/201 Fr. 10-11 117
103A-IBxxx-ISP-POMED Podstawy obrazowania medycznego 2 - 1 - - - - 4IB-E
4IB-I
4IB-M
WYK/1 We. 10-12 105-AR dr inż. P. Brzeski
4IB-E LAB/101 Mo. 12-15 044
4IB-E LAB/102 Mo. 12-15 050
4IB-E LAB/103 Th. 15-18 044
4IB-E LAB/104 Th. 15-18 050
4IB-M LAB/201 Mo. 12-15 044
4IB-M LAB/202 Mo. 12-15 050
4IB-M LAB/203 Th. 15-18 044
4IB-M LAB/204 Th. 15-18 050
4IB-I LAB/301 Mo. 12-15 044
4IB-I LAB/302 Mo. 12-15 050
4IB-I LAB/303 Th. 15-18 044
4IB-I LAB/304 Th. 15-18 050
103C-TExxx-ISP-PR Podstawy radiokomunikacji 2 - 1 - - - - 4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
WYK/1 Th. 18-20 133 doc. dr inż. J. Cichocki
4E1 LAB/101 We. 11-14 129
4E2 LAB/102 We. 11-14 129
4E3 LAB/103 We. 11-14 129
4E1 LAB/104 We. 11-14 430
4E2 LAB/105 We. 11-14 429
4E3 LAB/106 We. 11-14 430
4E1 LAB/107 We. 11-14 601
4E2 LAB/108 We. 11-14 601
4E3 LAB/109 We. 11-14 601
4E1 LAB/110 We. 11-14 DS402A
4E2 LAB/111 We. 11-14 DS402A
4E3 LAB/112 We. 11-14 DS402A
4T1 LAB/201 Fr. 11-14 129
4T2 LAB/202 Fr. 11-14 129
4T3 LAB/203 We. 8-11 129
4T4 LAB/204 We. 8-11 129
4T1 LAB/205 Fr. 11-14 429
4T2 LAB/206 Fr. 11-14 429
4T3 LAB/207 We. 8-11 429
4T4 LAB/208 We. 8-11 429
4T1 LAB/209 Fr. 11-14 601
4T2 LAB/210 Fr. 11-14 601
4T3 LAB/211 We. 8-11 601
4T4 LAB/212 We. 8-11 601
4T1 LAB/213 Fr. 11-14 DS402A
4T2 LAB/214 Fr. 11-14 DS402A
4T3 LAB/215 We. 8-11 DS402A
4T4 LAB/216 We. 8-11 DS402A
103A-IBxxx-ISP-PROBI Programowanie obiektowe 2 - 1 1 - - - 2IB-E
2IB-I
2IB-M
WYK/1 We. 12-14 133 dr inż. R. Kurjata
2IB-E LAB/101 Mo. 14-15 09
2IB-M LAB/201 Mo. 10-11 09
2IB-I LAB/301 Tu. 8-9 09
2IB-E PRO/101 Mo. 15-16 09
2IB-M PRO/201 Mo. 11-12 09
2IB-I PRO/301 Tu. 9-10 09
103A-TExxx-ISP-PROE Programowanie obiektowe 2 - 2 - - - - 2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/2 Th. 16-18 161 dr inż. J. Naruniec
2T1 LAB/201 Fr. 12-14 09
2T2 LAB/202 We. 16-18 09
2T3 LAB/203 Th. 14-16 09
2T4 LAB/204 Fr. 8-10 09
103A-TExxx-ISP-PROZE Programowanie zdarzeniowe 2 - - 1 - - - 4E1
4E2
4E3
4T1
4T2
4T3
4T4
WYK/1 Fr. 14-16 133 dr inż. K. Ignasiak
4E1 PRO/101 Mo. 18-20 133
4E2 PRO/102 Mo. 18-20 133
4E3 PRO/103 Mo. 18-20 133
4T1 PRO/201 Mo. 18-20 133
4T2 PRO/202 Mo. 18-20 133
4T3 PRO/203 Mo. 18-20 133
4T4 PRO/204 Mo. 18-20 133
103A-TLRTM-MSP-PSRD Projektowanie sieci radiokomunikacyjnych 2 1 - 1 - - - 1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 14-16 017b dr inż. T. Kosiło
1030-xxxxx-MSP-PZ CWI/101 Th. 16-17 017b
114A-IBxxx-ISP-RAD Radiologia 2 - - - - - - 4IB-E
4IB-I
4IB-M
WYK/1 Fr. 10-12 1140-MCH-519 prof. dr hab. inż. N. Golnik
103A-ETRTM-IWP-SD2M Seminarium dyplomowe 2 - - - - - - 2 wszr_8 SEM/401 Tu. 16-18 12 doc. dr inż. J. Cichocki
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie - - - - - - 2 7EIM SEM/401 Fr. 12-14 12 doc. dr inż. P. Brzeski
7RTM SEM/402 Mo. 10-12 123
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 - - - - - - 2 dyp_RE SEM/401 Mo. 14-16 121
dyp_RE SEM/402 We. 12-14 12
dyp_RE SEM/403 We. 12-14 123
dyp_RE SEM/404 We. 14-16 120
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 - - - - - - 2 dyp_RE SEM/401 Mo. 14-16 121
dyp_RE SEM/402 We. 12-14 12
dyp_RE SEM/403 We. 12-14 123
dyp_RE SEM/404 We. 14-16 120
114A-IBxxx-ISP-SEPO Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 2 - 1 - - - - 4IB-E
4IB-I
4IB-M
WYK/1 Th. 13-15 1140-MCH-519 prof. dr hab. T. Pałko
4IB-E LAB/101 We. 12-15 1140-MCH-37
4IB-E LAB/102 We. 16-19 1140-MCH-37
4IB-E LAB/103 Fr. 12-15 1140-MCH-37
4IB-M LAB/201 We. 12-15 1140-MCH-37
4IB-M LAB/202 We. 16-19 1140-MCH-37
4IB-M LAB/203 Fr. 12-15 1140-MCH-37
4IB-I LAB/301 We. 12-15 1140-MCH-37
4IB-I LAB/302 We. 16-19 1140-MCH-37
4IB-I LAB/303 Fr. 12-15 1140-MCH-37
103A-IBxxx-MSP-SIM Systemy informatyczne w medycynie 2 - 1 - - - - 1030-IBxxx-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 12-14 117 dr hab inż. W. Smolik
1030-IBxxx-MSP-PZ.W LAB/101 We. 8-11 ?
1030-IBxxx-MSP-PZ.W LAB/102 Th. 8-11 ?
103A-TLRTM-ISP-SISR Sieci i systemy radiowe 2 - - 1 - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 108 dr inż. T. Keller/mgr inż. K. Godziszewski
103A-ETRTM-IWP-SKMM Procesory sygnałowe (WM) 1 - 1 - - - - wszr_6 WYK/1 Mo. 16-18 107 dr inż. A. Podgórski
103A-IBxxx-ISP-SNB Sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych 2 - - 1 - - - 6IB-E
6IB-M
WYK/1 Mo. 10-12 162 prof. dr hab. K. Zaremba
6IB-E PRO/101 Mo. 9-10 162
6IB-M PRO/102 Mo. 9-10 162
103A-TLRTM-MSP-SPD Słyszenie i percepcja dźwięku 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 16-18 123 prof. nzw. dr hab. J. Żera
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/101 Fr. 16-19 123
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/102 Fr. 16-19 128
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/103 Fr. 16-19 129
103B-ELxxx-ISP-SPOM Systemy pomiarowe 2 - 2 - - - - 1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
5EIM
WYK/1 Fr. 12-14 170 prof. dr hab. W. Winiecki
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
LAB/101 T We.N 12-15 432
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
LAB/102 T We.P 12-15 432
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIM
LAB/103 T Tu.N 12-15 432
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIM
LAB/104 T Tu.P 12-15 432
103A-ETRTM-IWP-SRDM Systemy radiodyfuzyjne 2 - 1 1 - - - wszr_6 WYK/1 Tu. 16-18 107 dr inż. A. Buchowicz
103A-ETRTM-IWP-SRKM Systemy radiokomunikacyjne 2 - 1 1 - - - wszr_6 WYK/1 We. 16-18 107 dr inż. T. Kosiło
103C-TLRTM-ISP-SRKO Systemy radiokomunikacyjne 2 - 1 - - - - 5RTM WYK/1 Mo. 14-16 04b dr inż. K. Godziszewski
5RTM LAB/101 Tu. 16-19 DS402A
5RTM LAB/102 Tu. 16-19 429
5RTM LAB/103 We. 14-17 DS402A
5RTM LAB/104 We. 14-17 429
103A-TLRTM-ISP-SUREL Symulacja układów radioelektronicznych 2 - - 1 - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 10-12 108 dr inż. D. Gryglewski
103A-ETRTM-IWP-SWM Sem. “Społeczeństwo wiedzy I informacji” - 1 - - - - - wszr_8 CWI/101 Tu. 18-20 123 dr inż. P. Stacewicz
103A-IBxxx-ISP-SYGSY Sygnały i systemy 2 1 - - - - - 4IB-E
4IB-I
4IB-M
WYK/1 We. 8-10 108 dr hab. inż. K. Snopek
4IB-E CWI/101 Fr. 9-10 117
4IB-M CWI/201 Tu. 15-16 3
4IB-I CWI/301 Tu. 14-15 102
103A-TExxx-ISP-SYMSE Sygnały, modulacje i systemy 2 1 1 - - - - 3E1
3T1
WYK/1 Tu. 16-18 118-AL dr hab. inż. K. Snopek
3E1 LAB/101 Tu. 9-12 DS402A
3T1 LAB/201 T Mo.N 9-12 DS402A
3T1 LAB/202 T Mo.P 9-12 DS402A
3E1 CWI/101 Fr. 10-11 17
3T1 CWI/201 Fr. 11-12 17
103A-TLRTM-ISP-SYTE Systemy telewizyjne 2 - 1 - - - - 6RTM WYK/1 Th. 12-14 164 dr inż. A. Buchowicz
6RTM LAB/101 Th. 16-19 08
6RTM LAB/102 Fr. 9-12 08
6RTM LAB/103 T Fr.N 12-15 08
6RTM LAB/104 T Fr.P 12-15 08
103B-ELxxx-MSP-SZAE Szumy i zakłócenia w aparaturze elektronicznej 2 1 - - - - - 1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 10-12 168 prof. nzw. dr hab. J. Marzec
1030-ELEIM-MSP-PZ.O CWI/101 Mo. 9-10 168
114A-IBxxx-ISP-TETOM Techniki tomograficzne - - - 2 - - - 6IB-E
6IB-M
WYK/1 Tu. 14-16 017b dr inż. K. Mikołajczyk
103B-TLRTM-ISP-TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 - 2 - - - - 5EIM WYK/2 Th. 10-12 6 dr inż. B. Konarzewski
5EIM LAB/201 Mo. 14-18 DS400
5EIM LAB/202 We. 8-12 DS400
5EIM LAB/203 We. 14-18 DS400
103A-ETRTM-IWP-TMM Techniki multimedialne 1 - - - - - - wszr_6 WYK/1 Th. 16-18 107 dr inz. G. Galiński
103B-ELxxx-MSP-TMN Techniki medycyny nuklearnej 2 - 2 - - - - 1030-ELEIM-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 14-16 04b dr inż. R. Szabatin
1030-ELEIM-MSP-PZ.W LAB/101 We. 14-18 044
1030-ELEIM-MSP-PZ.W LAB/102 We. 14-18 045
1030-ELEIM-MSP-PZ.W LAB/103 We. 14-18 050
103D-TLRTM-ISP-TMO Technika mikrofalowa 2 - 1 - - - - 5RTM WYK/1 Mo. 11-14 202 dr hab. inż. W. Wojtasiak
5RTM LAB/101 We. 8-11 531
5RTM LAB/102 We. 8-11 532
5RTM LAB/103 We. 8-11 533
5RTM LAB/104 We. 11-14 531
103C-ELEIM-MSP-TRM Tomografia rezonansu magnetycznego 2 - 1 - - - - 1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 12-14 6 prof. nzw. dr hab. P. Bogorodzki
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Mo. 16-20 ?
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 Tu. 16-20 ?
103A-TLRTM-ISP-ULTE Systemy UMTS i LTE 2 - 1 - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 We. 16-18 04b dr inż. J. Kołakowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Th. 16-19 429
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Th. 16-19 430
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Fr. 16-19 429
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/104 Fr. 16-19 430
103A-ELEIM-ISP-WNM Wprowadzenie do nauk medycznych 2 1 - - - - - 1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
WYK/1 We. 12-14 162 dr inż. P. Brzeski
5EIM CWI/101 We. 14-15 162
1030-ELEIM-ISP-PIB CWI/102 We. 14-15 162
103A-TLRTM-ISP-WZWT Wybrane zagadnienia współczesnej telewizji 2 - - - - - - 1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 121 dr inż. M. Rusin
103B-ELxxx-ISP-ZUE Zasilanie urządzeń elektronicznych 2 - 1 - - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 8-10 107 dr inż. M. Mikołajewski
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 13-16 536
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 9-12 536
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 14:53.16