Wydział Mechatroniki semestr: 19L - PROJEKT PLANU - 2019.05.23 14:06.22
Kod Przedmiot w c l p z k s Grupy Zaj./Gr. Termin Sale Prowadzący
1140-IB000-MSP-1006 Radioterapia 2 - 1 - - - - 1030-IBxxx-MSP-PZ.O WYK/1 Wt. 14-16 1140-MCH-16 prof. dr hab. N. Golnik
114A-IBxxx-ISP-BIOET Bioetyka 2 - - - - - - 2IB-M WYK/1 Pn. 12-14 3 dr M. Stelmach
114B-IBxxx-ISP-BIOMA Biomateriały 2 - - - - - - 2IB-E
2IB-I
2IB-M
WYK/1 Cz. 10-12 1140-MCH- prof. dr hab. inż. T. Wierzchoń
114A-IBxxx-ISP-BIOME Biomechanika inżynierska 2 - 1 - - - - 6IB-E
6IB-M
WYK/1 Cz. 14-16 1140-MCH-16 dr inż. S. Cygan
6IB-E LAB/101 Pt. 8-10 1140-MCH-415
6IB-E LAB/102 Pt. 14-16 1140-MCH-415
6IB-M LAB/201 Pt. 8-10 1140-MCH-415
6IB-M LAB/202 Pt. 14-16 1140-MCH-415
114B-IBxxx-ISP-CPOB Cyfrowe przetwarzanie obrazów 2 - - 1 - - - 6IB-E
6IB-M
WYK/1 Cz. 12-14 1140-MCH-16 dr inż. K. Mikołajczyk
6IB-E LAB/101 Wt. 16-18 1140-MCH-137
6IB-E LAB/102 Cz. 10-12 1140-MCH-137
6IB-E LAB/103 Pt. 10-12 1140-MCH-137
6IB-M LAB/201 Wt. 16-18 1140-MCH-137
6IB-M LAB/202 Cz. 10-12 1140-MCH-137
6IB-M LAB/203 Pt. 10-12 1140-MCH-137
114A-IBxxx-ISP-FIME Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej 2 - - - - - - 2IB-E
2IB-I
2IB-M
WYK/1 Cz. 8-10 1140-MCH-159 prof. dr hab. N. Golnik
114A-IBxxx-ISP-IMPLA Implanty i sztuczne narządy 2 - - - - - - 6IB-E
6IB-M
WYK/1 Wt. 8-11 1140-MCH- prof. dr hab. T. Pałko
114A-IBxxx-ISP-MWM Mechanika i wytrzymałość materiałów 2 2 - - - - - 2IB-E
2IB-I
2IB-M
WYK/1 Pt. 14-16 1140-MCH-140 dr hab. inż. E. Ładożyńska-Kozdraś
2IB-E CWI/101 Pt. 10-12 1140-MCH-140
2IB-M CWI/201 Pt. 8-10 1140-MCH-140
2IB-I CWI/301 Pt. 12-14 1140-MCH-140
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 14:15.38