Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych semestr: 19L - PROJEKT PLANU - 2019.05.23 14:06.22
Kod Przedmiot w c l p z k s Grupy Zaj./Gr. Termin Sale Prowadzący
103A-TExxx-ISP-ALGTM Algebra i teoria mnogości 2 2 - - - - - 1E1
1E2
1T1
1T2
WYK/1 Cz. 8-10 118-AL dr G. Pietrzkowski
1E1 CWI/101 Wt. 8-10 117
1E2 CWI/102 Wt. 8-10 102
1T1 CWI/201 Pn. 12-14 103
1T2 CWI/202 Pn. 14-16 103
103B-INxxx-ISP-ALIN Algebra liniowa 2 2 - - - - - 1AR
1I1
1I2
WYK/1 Pt. 8-10 161 dr A. Zamojska-Dzienio
1AR CWI/101 Wt. 8-10 164
1I1 CWI/201 Wt. 8-10 6
1I2 CWI/202 Pn. 12-14 121
103C-INxxx-ISP-ANA1 Analiza i równania różniczkowe 1 2 2 - - - - - 1AR
1I1
1I2
WYK/1 Wt. 12-14 202 dr E. Stróżyna
1AR CWI/101 Śr. 10-12 120
1I1 CWI/201 Śr. 14-16 106
1I2 CWI/202 Śr. 12-14 106
103C-INxxx-ISP-ANA2 Analiza i równania różniczkowe 2 2 1 - - - - - 2AR
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 Wt. 8-10 133 dr E. Stróżyna
2AR CWI/101 Pn. 8-9 164
2I1 CWI/201 Śr. 10-11 164
2I2 CWI/202 Śr. 11-12 164
2I3 CWI/203 Śr. 10-11 017b
2I4 CWI/204 Śr. 11-12 102
2I5 CWI/205 Pn. 9-10 121
103A-IBxxx-ISP-ANAL2 Analiza 2 2 2 - - - - - 2IB-E
2IB-I
2IB-M
WYK/1 Wt. 12-14 118-AL dr inż. Ż. Trębska
2IB-E CWI/101 Cz. 12-14 106
2IB-M CWI/201 Cz. 12-14 117
2IB-I CWI/301 Cz. 12-14 104
103B-TExxx-ISP-ANL1 Analiza 1 3 2 - - - - - 1E1
1E2
1T1
1T2
WYK/1 Śr. 12-15 105-AR mgr R. Gruszka
1E1 CWI/101 Wt. 10-12 120
1E2 CWI/102 Pt. 10-12 12
1T1 CWI/201 Wt. 12-14 102
1T2 CWI/202 Wt. 10-12 107
103A-TExxx-ISP-ANL2 Analiza 2 2 2 - - - - - 2E1
2E2
2E3
WYK/1 Cz. 12-14 105-AR dr M. Zając
2E1 CWI/101 Pt. 12-14 17
2E2 CWI/102 Śr. 8-10 103
2E3 CWI/103 Śr. 8-10 117
103A-TExxx-ISP-ANL2 Analiza 2 2 2 - - - - - 2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/2 Śr. 12-14 118-AL mgr A. Walczyńska
2T1 CWI/201 Wt. 10-12 106
2T2 CWI/202 Wt. 12-14 103
2T3 CWI/203 Cz. 10-12 107
2T4 CWI/204 Wt. 12-14 107
103A-CTxxx-ISA-EDDE Differential and Difference Equations 2 2 - - - - - stuA_3 WYK/1 Wt. 8-10 108 prof.dr hab. A. Fryszkowski
stuA_3 CWI/101 Wt. 10-12 108
103A-CTxxx-MSA-EDRP Discrete Random Processes 2 1 1 - - - - stuAM2T WYK/1 Pn. 16-18 164 dr hab. W. Matysiak
stuAM2T LAB/101 Cz. 8-10 011
stuAM2T CWI/101 Pn. 18-19 164
103A-CTxxx-ISA-EIDMA Introduction to Discrete Mathematics 2 2 - - - - - stuA_1 WYK/1 Śr. 8-10 168 dr T. Traczyk
stuA_1 CWI/101 Cz. 10-12 168
stuA_1 CWI/102 Cz. 8-10 168
103A-CTxxx-ISA-EMANA Mathematical Analysis 2 2 - - - - - stuA_2 WYK/1 Wt. 8-10 118-AL dr B. Roszkowska-Lech
stuA_2 CWI/101 Śr. 16-18 122
stuA_2 CWI/102 Śr. 10-12 17
stuA_2 CWI/103 Pt. 10-12 108
103A-CTxxx-ISA-EPRST Probability and Statistics 2 2 - - - - - stuA_4 WYK/1 Pt. 12-14 202 dr hab. W. Matysiak
stuA_4 CWI/101 Wt. 8-10 17
stuA_4 CWI/102 Wt. 10-12 17
stuA_4 CWI/103 Śr. 8-10 106
103A-CTxxx-ISA-ETMAG Transition Math and Algebra with Geometry 2 2 - - - - - stuA_1 WYK/1 Pn. 12-14 122 dr T. Traczyk
stuA_1 CWI/101 Cz. 8-10 164
stuA_1 CWI/102 Cz. 10-12 164
103A-INxxx-ISP-LTM Logika i teoria mnogości 2 2 - - - - - 1I1
1I2
WYK/1 Pt. 10-12 161 dr inż. Ź. Trębska
1I1 CWI/101 Cz. 10-12 102
1I2 CWI/102 Cz. 12-14 102
103B-INxxx-ISP-MAD Matematyka dyskretna 2 1 - - - - - 2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 Śr. 14-16 161 dr M. Zając
2I1 CWI/101 Cz. 14-15 202
2I2 CWI/102 Śr. 16-17 103
2I3 CWI/103 Śr. 11-12 017b
2I4 CWI/104 Śr. 10-11 102
2I5 CWI/105 Cz. 15-16 202
103A-INxxx-ISP-MPS Metody probabilistyczne i statystyka 2 2 - - - - - 2AR
3I1
3I2
WYK/1 Pn. 14-16 105-AR dr inż. Ewa Frankiewicz
2AR CWI/101 Pn. 16-18 102
3I1 CWI/201 Pt. 8-10 104
3I2 CWI/202 Cz. 14-16 102
103A-TExxx-ISP-PROBA Probabilistyka 2 2 - - - - - 2E1
2E2
2E3
WYK/1 Pn. 10-12 161 dr hab. W. Matysiak
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/2 Pn. 8-10 133
2E1 CWI/101 Wt. 12-14 04b
2E2 CWI/102 Pt. 10-12 102
2E3 CWI/103 Pt. 14-16 102
2T1 CWI/201 Wt. 14-16 17
2T2 CWI/202 Wt. 10-12 170
2T3 CWI/203 Wt. 10-12 104
2T4 CWI/204 Cz. 10-12 170
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 14:49.05