Instytut Informatyki semestr: 19L - DRAFT SCHEDULE - 2019.05.23 14:06.22
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
103D-INIIT-ISP-AAL Analiza algorytmów 2 - - 2 - - - 1030-INIIT-ISP-AJP
5IIT
WYK/1 Th. 12-14 162 dr inż. Ł. Skonieczny
103A-INIIT-ISP-ALHE Algorytmy heurystyczne 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-ISP-AJP
7IIT
WYK/1 We. 10-12 04b prof. dr hab. J. Arabas
103B-INxxx-MSP-APSI Analiza i projektowanie systemów informacyjnych 2 - - 2 - - - 1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 12-14 04b mgr inż. P. Salata
103B-INxxx-ISP-ARKO Architektura komputerów 3 - 1 - - - - 3I1
3I2
WYK/1 Mo. 10-12 105-AR dr inż. D. Turlej
3I1
3I2
WYK/1 We. 12-13 161
3I1 LAB/101 T Tu.N 8-10 10
3I2 LAB/102 T Tu.N 10-12 10
3I1 LAB/103 T Tu.P 12-14 10
3I2 LAB/104 T Tu.P 10-12 10
3I1 LAB/105 T Tu.N 12-14 10
3I2 LAB/106 T Tu.P 14-16 10
103B-INxxx-ISP-BD2 Bazy danych 2 - - 1 - - - 1030-ARxxx-ISP-OBIER
5IIT
WYK/2 Mo. 14-16 202 mgr inż. P. Salata
103B-INxxx-ISP-BD Bazy danych 2 - 2 - - - - 4I1
4I2
4I3
4I4
4I5
WYK/1 Th. 16-18 105-AR dr inż. M. Rudowski
4I1 LAB/101 Fr. 12-14 10
4I2 LAB/102 Fr. 10-12 10
4I3 LAB/103 We. 10-12 10
4I4 LAB/104 We. 14-16 10
4I5 LAB/105 Fr. 8-10 10
4I1 LAB/106 Fr. 12-14 139
4I2 LAB/107 Fr. 10-12 139
4I3 LAB/108 We. 10-12 139
4I4 LAB/109 We. 14-16 139
4I5 LAB/110 Fr. 8-10 139
103A-INxxx-ISP-BSS Bezpieczeństwo systemów i sieci 2 - 1 - - - - 1030-INSID-MSP-PP
5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 14-16 105-AR dr inż. K. Cabaj
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/101 Th. 8-10 139
5SID LAB/102 Th. 10-12 139
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/103 Th. 12-14 139
1030-INSID-MSP-PP LAB/104 Tu. 16-18 139
5IIT LAB/201 Mo. 8-10 139
5IIT LAB/202 Mo. 10-12 139
5IIT LAB/203 Th. 8-10 139
1030-INSID-MSP-PP
5IIT
LAB/204 Th. 10-12 139
1030-INSID-MSP-PP LAB/205 Tu. 18-20 139
5IIT LAB/206 Mo. 12-14 139
103B-CTxxx-ISA-EADS Algorithms and Data Struktures 2 1 1 - - - - stuA_3 WYK/1 We. 10-12 168 doc. dr inż. R. Podraza
stuA_3 LAB/101 We. 12-14 011
stuA_3 LAB/102 We. 12-14 011
stuA_3 CWI/101 Th. 10-12 202
103A-CSCSN-ISA-EARIN Introduction to Artificial Intelligence 2 1 1 - - - - stuA_8 WYK/1 Mo. 10-12 120 dr hab. inż. P. Wawrzyński
103A-CTxxx-ISA-ECOAR Computer Architecture 2 1 1 - - - - stuA_5 WYK/1 We. 10-12 6 mgr inż. G. Mazur
stuA_5 LAB/101 Tu. 8-10 139
stuA_5 LAB/102 Tu. 14-16 139
stuA_5 LAB/103 Tu. 10-12 139
stuA_5 CWI/101 T We.N 8-10 6
103A-CSCSN-ISA-ECOGR Computer Graphics 2 2 - - - - - stuA_7CS WYK/1 Fr. 10-12 104 dr inż. J. Rzeszut
stuA_7CS CWI/101 Fr. 12-14 104
103A-CSCSN-ISA-ECOTE Compiling Techniques 2 1 1 - - - - stuA_8 WYK/1 Mo. 12-14 162 dr hab. inż. I. Bluemke
stuA_8 LAB/101 We. 8-10 011
stuA_8 LAB/102 We. 8-10 011
stuA_8 LAB/103 We. 16-18 011
stuA_8 CWI/101 We. 8-10 17
103A-CSCSN-ISA-EDABA Data Bases 2 1 1 - - - - stuA_7CS WYK/1 Th. 10-12 117 prof. dr hab. H. Rybiński
stuA_7CS LAB/101 Mo. 12-14 10
stuA_7CS LAB/102 T Th.N 8-10 10
stuA_7CS CWI/101 Th. 8-10 117
103B-CSCSN-MSA-EDAMI Data Mining 2 - 1 1 - - - 1030-CSCSN-MSA-ADV
stuAM3CSN
WYK/1 Tu. 12-14 122 prof. dr hab. inż. M. Kryszkiewicz
stuAM3CSN LAB/101 Tu. 10-12 CS101
1030-CSCSN-MSA-ADV
stuAM3CSN
LAB/102 Tu. 16-18 CS101
1030-CSCSN-MSA-ADV
stuAM3CSN
LAB/103 Tu. 18-20 CS101
1030-CSCSN-MSA-ADV
stuAM3CSN
LAB/104 We. 10-12 CS101
103A-CSCSN-MSA-EDCS Distributed Computing and Systems 2 - - 2 - - - 1030-CSCSN-MSA-ADV
stuAM3CSN
WYK/1 Mo. 12-14 104 dr inż. W. Daszczuk
103A-xxxxx-ISA-EDISE Diploma Seminar - - - - - - 2 stuA_8 SEM/201 Fr. 10-12 107 doc. dr inż. R. Podraza
103A-CSCSN-ISA-EGUI Graphical User Interfaces 2 - 2 - - - - stuA_6 WYK/1 Th. 16-18 170 mgr inż. J. Myrcha
stuA_6 LAB/101 Th. 12-14 10
stuA_6 LAB/102 Th. 14-16 10
stuA_6 LAB/103 Th. 18-20 10
103A-CSCSN-MSA-EINIS Intelligent Information Systems 2 - - 2 - - - stuAM3CSN WYK/1 Fr. 14-16 122 prof. dr hab. M. Muraszkiewicz
103A-INxxx-ISP-EOOP Obiect-Oriented Programing 2 - 2 - - - - stuA_2 WYK/1 Tu. 10-12 161 doc. dr inż. R. Podraza
stuA_2 LAB/101 Mo. 8-10 011
stuA_2 LAB/102 Mo. 8-10 011
stuA_2 LAB/103 We. 14-16 011
stuA_2 LAB/104 We. 14-16 011
stuA_2 LAB/105 Fr. 12-14 011
stuA_2 LAB/106 Fr. 12-14 011
stuA_2 LAB/107 Fr. 8-10 011
stuA_2 LAB/108 Fr. 8-10 011
103A-xxxxx-ISA-EORI Orientation 2 - - - - - - stuA_1 WYK/1 Th. 16-18 108 doc. dr inż. R. Podraza
103A-CSCSN-MSA-ESIT Systems for Internet of Things 1 - 2 1 - - - stuAM2CSN WYK/1 Tu. 8-12 138 mgr inż. H. Kowalski
stuAM2CSN WYK/1 Tu. 8-12 9B
stuAM2CSN LAB/101 Tu. 8-12 9B
stuAM2CSN PRO/101 Tu. 8-12 9B
103C-INIIT-ISP-GKOM Grafika komputerowa 2 - 2 - - - - 5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 12-14 105-AR prof. dr hab. J. Zabrodzki
5IIT LAB/101 T We.P 8-12 CS2
5SID LAB/201 T Mo.N 8-12 CS2
103A-INIIT-ISP-JPS Języki przetwarzania symbolicznego 2 - - 1 - - - 6IIT WYK/1 Fr. 14-16 105-AR mgr inż. P. Parewicz
6IIT PRO/101 Tu. 14-16 138
6IIT PRO/102 Tu. 16-18 138
6IIT PRO/103 Th. 14-16 138
103A-INxxx-MSP-MBI Metody bioinformatyki 2 - - 1 - - - 1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 12-14 103 dr hab. inż. R. Nowak
103B-ELxxx-MSP-MOW Metody odkrywania wiedzy 2 - - 1 - - - 1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 10-12 04b dr inż. P. Cichosz
103B-INSID-ISP-ORACL Architektura syst. ORACLE i podstawy administrowania 2 - 2 - - - - 1030-INIIT-ISP-TESI WYK/1 Mo. 16-18 3 dr inż. M. Rudowski
1030-INIIT-ISP-TESI LAB/101 Tu. 12-16 CS101
1030-INIIT-ISP-TESI LAB/102 Fr. 14-18 CS101
103B-INxxx-ISP-ORII Orientacja – I 1 - - - - - - 1I1
1I2
WYK/1 Mo. 14-15 162 mgr inż. R. Kożuszek
103A-INIIT-ISP-PAIN Programowanie aplikacji interakcyjnych 2 - 1 - - - - 1030-INIIT-ISP-MINI
6IIT
WYK/1 Fr. 8-10 107 mgr inż. W. Grabski
1030-INIIT-ISP-MINI
6IIT
LAB/101 Mo. 12-14 CS101
1030-INIIT-ISP-MINI
6IIT
LAB/102 We. 12-14 CS101
1030-INIIT-ISP-MINI
6IIT
LAB/103 Th. 14-16 CS101
103A-INIIT-ISP-PIK Wytwarzanie aplikacji internetowych i korporacyjnych 2 - - 2 - - - 1030-INIIT-ISP-MINI WYK/1 Mo. 16-18 170 dr inż. J. Koperwas
103C-INxxx-MSP-POBR Przetwarzanie cyfrowe obrazów 2 - 1 1 - - - 1030-INIIT-ISP-MINI
8IIT
WYK/1 Tu. 12-14 170 mgr inż. J. Myrcha
1030-INIIT-ISP-MINI
8IIT
LAB/101 Tu. 8-12 CS2
1030-INIIT-ISP-MINI
8IIT
LAB/102 Th. 8-12 CS2
103A-INxxx-ISP-PROI Programowanie obiektowe 2 - 2 - - - - 2AR
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 Tu. 12-14 133 mgr inż. K. Gracki
2AR LAB/101 Tu. 14-16 09
2I1 LAB/201 Th. 12-14 09
2I2 LAB/202 Th. 8-10 09
2I3 LAB/203 Th. 16-18 09
2I4 LAB/204 Th. 18-20 09
2I5 LAB/205 We. 10-12 09
103C-INxxx-ISP-PROZ Programowanie zdarzeniowe 2 - - 2 - - - 3AR
4I1
4I2
4I3
4I4
4I5
WYK/1 Tu. 8-10 161 doc. dr inż. R. Podraza
3AR PRO/101 T Tu.N 12-14 138
3AR PRO/102 T Tu.P 12-14 138
4I1 PRO/201 T Fr.N 10-12 138
4I2 PRO/202 T Mo.N 8-10 138
4I3 PRO/203 T Mo.N 12-14 138
4I4 PRO/204 T Mo.N 10-12 138
4I5 PRO/205 T Mo.N 14-16 138
4I1 PRO/206 T Fr.P 10-12 138
4I2 PRO/207 T Mo.P 8-10 138
4I3 PRO/208 T Mo.P 12-14 138
4I4 PRO/209 T Mo.P 10-12 138
4I5 PRO/210 T Mo.P 14-16 138
103B-INIIT-ISP-PS Procesory sygnałowe 2 - 1 1 - - - 1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Th. 16-18 162 mgr inż. H. Kowalski
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 Mo. 16-20 9B
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Tu. 16-20 9B
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/103 We. 16-20 9B
103A-INxxx-ISP-PSZT Podstawy sztucznej inteligencji 2 - - 1 - - - 5IIT
5SID
WYK/1 We. 14-16 133 dr hab. inż. P. Wawrzyński
103A-INxxx-ISP-PTCY Podstawy techniki cyfrowej 2 - 2 - - - - 1AR
2I1
2I2
2I3
2I4
2I5
WYK/1 Tu. 14-16 133 dr inż. A. Skorupski
1AR LAB/101 Mo. 12-16 9B
2I1 LAB/201 Th. 16-20 9B
2I2 LAB/202 Th. 12-16 9B
2I3 LAB/203 Fr. 8-12 9B
2I4 LAB/204 Fr. 12-16 9B
2I5 LAB/205 Th. 8-12 9B
103B-INxxx-MSP-PTI Podstawy teoretyczne informatyki 2 1 - - - - - 1030-xxxxx-DSP-PZ.O WYK/1 Th. 16-18 118-AL dr J. Komorowski
1030-xxxxx-DSP-PZ.O CWI/101 Th. 18-20 118-AL
103B-INxxx-MSP-ROB Rozpoznawanie obrazów 2 - 2 - - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 We. 8-10 105-AR mgr inż. R. Kożuszek
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/101 T Mo.N 16-20 139
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/102 T Mo.P 16-20 139
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/103 T Th.N 16-20 139
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/104 T Th.P 16-20 139
103A-INxxx-MSP-SAG Systemy agentowe 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Tu. 10-12 202 dr inż. D. Ryżko
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie - - - - - - 2 7IIT SEM/201 We. 16-18 3 mgr inż. R. Kożuszek
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 - - - - - - 2 dyp_IN SEM/201 We. 8-10 138 mgr inż. R. Kożuszek
dyp_IN SEM/202 We. 10-12 138
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 - - - - - - 2 dyp_IN SEM/201 Fr. 8-10 6 mgr inż. R. Kożuszek
dyp_IN SEM/202 Fr. 10-12 6
SEMZGK.X Seminarium Zakładu Grafiki Komputerowej - - - - - - 2 rezerw ZIN/0 Tu. 16-18 117
103A-INxxx-ISP-SOI Systemy operacyjne – I 2 - 2 - - - - 4I1
4I2
4I3
4I4
4I5
WYK/1 Tu. 12-14 161 dr inż. W. Daszczuk
4I1 LAB/101 Mo. 14-16 10
4I2 LAB/102 We. 8-10 10
4I3 LAB/103 Mo. 8-10 CS500
4I4 LAB/104 Mo. 12-14 CS500
4I5 LAB/105 Mo. 16-18 CS500
4I1 LAB/106 Mo. 14-16 139
4I2 LAB/107 We. 8-10 139
4I3 LAB/108 Mo. 10-12 CS500
4I4 LAB/109 Mo. 14-16 CS500
4I5 LAB/110 Mo. 18-20 CS500
103A-INxxx-MSP-SPDB Przestrzenne bazy danych 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 202 dr inż. R.Bembenik
103A-INIIT-ISP-TIN Techniki internetowe 2 - - 1 - - - 6IIT
6SID
WYK/1 Tu. 8-10 105-AR dr inż. G. Blinowski
103C-INIIT-ISP-TKOM Techniki kompilacji 2 - - 2 - - - 1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
WYK/1 Mo. 8-11 202 dr hab. inż. P. Gawkowski
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
PRO/101 Th. 12-14 138
103B-INIIT-ISP-TM Technika mikroprocesorowa 2 - 2 - - - - 1030-ARxxx-ISP-ELE
4AR
6IIT
WYK/1 Fr. 12-14 017b dr inż. J. Chrząszcz
1030-ARxxx-ISP-ELE
4AR
LAB/101 Tu. 12-16 9B
1030-ARxxx-ISP-ELE LAB/201 We. 12-16 9B
6IIT LAB/201 We. 8-12 9B
103B-ELxxx-ISP-UM Uczenie się maszyn 2 - - 2 - - - 1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 8-10 107 dr inż. P. Cichosz
103A-INIIT-ISP-UXP1A UNIX-architektura, programowanie i administrowanie systemem 1 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-ISP-MINI WYK/1 Th. 14-16 122 dr inż. G. Blinowski
103A-INxxx-MSP-WEDT Wprowadzenie do eksploracji danych tekstowych 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 162 dr inż. P. Andruszkiewicz
103C-INxxx-ISP-WI Wstęp do informatyki 3 1 - - - - - 1I1
1I2
WYK/1 Mo. 15-19 118-AL dr inż. W. Daszczuk
1I1 CWI/101 T We.P 8-10 09
1I2 CWI/102 T We.N 8-10 09
103A-INxxx-MSP-WPAM Wstęp do programowania aplikacji mobilnych 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 133 prof. dr hab. P. Gawrysiak
1030-INIIT-MSP-PZ PRO/101 We. 18-20 202
103B-INIIT-ISP-ZAP Zaawansowane architektury procesorów 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 18-20 3 mgr inż. G. Mazur
103A-INxxx-ISP-ZPR Zaawansowane programowanie w C++ 2 - - 1 - - - 1030-INIIT-MSP-PP WYK/1 Tu. 18-20 162 dr hab. inż. R. Nowak
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 15:17.37