Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej semestr: 19L - DRAFT SCHEDULE - 2019.05.23 14:06.22
Code Class w c l p z k s Groups Term Date Rooms Staff
103A-INxxx-MSP-AIS Architektura i integracja systemów 2 - 1 - - - - 1030-INSID-MSP-PZ WYK/1 Fr. 12-14 6 dr inż. A. Ratkowski
103C-INxxx-ISP-AISDI Algorytmy i struktury danych(I) 2 1 1 - - - - 3I1
3I2
WYK/1 Fr. 14-16 118-AL dr hab. inż. A. Zalewski
3I1 LAB/101 T Fr.P 10-12 011
3I2 LAB/102 T Fr.N 10-12 011
3I1 CWI/101 T Th.N 12-14 121
3I2 CWI/102 T Tu.N 12-14 120
3I1
3I2
CWI/103 T Tu.P 8-10 162
103A-ARxxx-ISP-ANRO Anatomia robotów 1 - 2 - - - - 4AR WYK/1 Mo. 9-10 017b dr inż. T. Winiarski
4AR LAB/101 Mo. 10-14 P109
4AR LAB/102 Th. 16-20 P109
103A-ARxxx-ISP-APA Aparatura automatyki 2 - 1 - - - - 1030-ARxxx-ISP-PODA
1AR
WYK/1 We. 12-14 04b dr inż. T. Winiarski
1030-ARxxx-ISP-PODA
1AR
LAB/101 Th. 12-16 P109
103B-INxxx-ISP-BD2 Bazy danych 2 - - 1 - - - 5SID WYK/1 We. 10-12 170 doc. dr inż. T. Traczyk
103B-IBxxx-ISP-BIT Biometryczna identyfikacja tożsamości 2 - 1 - - - - 1030-ARxxx-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 10-12 17 prof. dr hab. A. Pacut
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 8-11 559
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/102 Tu. 14-17 559
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/103 Th. 8-11 559
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/104 Th. 11-14 559
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/105 Th. 14-17 559
103A-ARxxx-MSA-EAI Artificial intelligence - - - - 2 - - 1030-xxxxx-xxA-CENG ZIN/101 Tu. 14-16 528 prof. dr hab. W. Kasprzak
103B-CTxxx-ISA-ECONE Computer Networks 2 - 2 - - - - stuA_6 WYK/1 Mo. 10-12 017b mgr inż.J. Sobczyk
stuA_6 LAB/101 We. 11-14 8a
stuA_6 LAB/102 We. 14-17 8a
stuA_6 LAB/103 Tu. 8-11 8a
stuA_6 LAB/104 Tu. 11-14 8a
stuA_6 LAB/105 We. 8-11 8a
103A-CTxxx-ISA-EDYCO Dynamic Systems and Control 2 1 1 - - - - stuA_5 WYK/1 Th. 14-16 121 dr hab. inż. P. Domański
stuA_5 LAB/101 Th. 10-13 026
stuA_5 LAB/102 Th. 10-13 026
stuA_5 CWI/101 T We.P 8-10 6
103A-ARxxx-MSA-EMOR Mobile Robots(EMARO) 2 - - 2 - - - 1030-xxxxx-xxA-CENG ZIN/101 Th. 10-12 528 dr hab. inż. W. Szynkiewicz
103B-CSCSN-ISA-EOPSY Operating Systems 2 1 1 - - - - stuA_6 WYK/1 Tu. 14-16 202 dr inż. T. J. Kruk
stuA_6 LAB/101 T Tu.N 16-18 CS500
stuA_6 LAB/102 Th. 10-12 CS500
stuA_6 LAB/103 Fr. 14-16 CS500
103A-ARxxx-MSA-EOPT Optymization Techniques - - - 2 - - - 1030-xxxxx-xxA-CENG ZIN/101 Mo. 14-16 528 prof. dr hab. W. Ogryczak
103A-CTxxx-ISA-EPFU Programming Fundamentals 2 1 1 - - - - stuA_1 WYK/1 Mo. 10-12 104 dr inż. M. Kaleta
stuA_1 LAB/101 We. 10-12 011
stuA_1 LAB/102 Tu. 8-10 011
stuA_1 CWI/101 T Th.P 12-14 108
stuA_1 CWI/102 T Th.N 12-14 108
103A-CSCSN-MSA-EPNM Parallel Numerical Methods 2 - - 2 - - - stuAM3CSN WYK/1 Mo. 14-16 164 dr hab. inż. A. Stachurski
stuAM3CSN PRO/101 Mo. 16-18 P113
103A-ARxxx-MSA-EPRM Robot Programming Methods - - - - 2 - - 1030-xxxxx-xxA-CENG ZIN/101 Mo. 12-14 528 prof. dr hab. C. Zieliński
103C-INIIT-ISP-IOP Inżynieria oprogramowania 2 - 1 - - - - 5IIT
5SID
WYK/1 We. 16-18 118-AL dr inż. M. Szlenk
5SID LAB/101 Fr. 16-20 P113
5IIT LAB/201 Mo. 8-10 CS101
5IIT LAB/202 Mo. 10-12 CS101
5IIT LAB/203 Mo. 16-18 CS101
103B-ARxxx-MSP-MI Metody identyfikacji 2 - - 1 - - - 1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Mo. 16-18 6 dr inż. P. Domański
103A-ARxxx-DSP-MISK Modelowanie i symulacja komputerowa 2 - - 2 - - - 1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Th. 12-14 103 prof. nzw. dr hab. E. Niewiadomska-Szynkiewicz
103B-INxxx-ISP-MNUM Metody numeryczne 2 - - 1 - - - 1030-INSID-MSP-PP
2AR
6SID
WYK/1 Th. 10-12 162 prof. dr hab. P. Tatjewski
1030-INSID-MSP-PP
2AR
PRO/101 Tu. 16-18 P113
1030-INSID-MSP-PP
2AR
PRO/102 Fr. 14-16 P113
1030-INSID-MSP-PP
6SID
PRO/103 Tu. 14-16 P113
1030-INSID-MSP-PP
6SID
PRO/104 Th. 8-10 P113
103A-ARxxx-ISP-MODI Modelowanie i identyfikacja 2 1 - 1 - - - 4AR WYK/1 We. 14-16 202 dr inż. P. Domański
4AR CWI/101 We. 13-14 202
103B-xxxxx-MSP-MSI Metody sztucznej inteligencji 2 - - 1 - - - 1030-xxxxx-DSP-PZ.O WYK/1 Th. 10-12 17 prof. dr hab. W. Kasprzak
1030-xxxxx-DSP-PZ.O PRO/101 T Mo.P 14-16 P113
103A-ARxxx-ISP-PERM Percepcja maszyn 2 - 1 - - - - 1030-ARxxx-ISP-OBIER WYK/1 Th. 16-18 164 prof. dr hab. W. Kasprzak
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 12-14 P109
103B-ARxxx-ISP-POBO Podstawy badań operacyjnych 2 - 1 - - - - 4AR
4I1
4I2
4I3
4I4
4I5
WYK/1 Th. 12-14 133 dr hab. inż. K. Pieńkosz
4AR LAB/101 Fr. 8-11 P113
4I1 LAB/201 T We.P 8-11 P113
4I2 LAB/202 T We.P 11-14 P113
4I3 LAB/203 T We.P 14-17 P113
4I4 LAB/204 T We.P 17-20 P113
4I5 LAB/205 T We.N 8-11 P113
103A-ARxxx-ISP-PODA Podstawy automatyki 2 - 1 - - - - 3AR
4I1
4I2
4I3
4I4
4I5
WYK/1 Th. 14-16 105-AR dr hab. inż. M. Ławryńczuk
3AR LAB/101 T Tu.P 16-19 026
4I1 LAB/201 T We.N 8-11 026
4I2 LAB/202 T We.N 11-14 026
4I3 LAB/203 T We.N 14-17 026
4I4 LAB/204 T We.N 17-20 026
4I5 LAB/205 T Tu.N 16-19 026
4I1 LAB/206 T We.N 8-11 032
4I2 LAB/207 T We.N 11-14 032
4I3 LAB/208 T We.N 14-17 032
4I4 LAB/209 T We.N 17-20 032
4I5 LAB/210 T Tu.N 16-19 032
103B-INxxx-ISP-PRI Podstawy programowania 2 1 2 - - - - 1AR
1I1
1I2
WYK/1 Th. 8-10 105-AR dr inż. T. Śliwiński
1AR LAB/101 Th. 10-12 09
1I1 LAB/201 We. 12-14 09
1I2 LAB/202 We. 14-16 09
1AR CWI/101 T Fr.N 10-12 164
1I1 CWI/201 T We.N 8-10 104
1I2 CWI/202 T We.P 8-10 104
103A-ARxxx-ISP-PUST Projektowanie układów sterowania - 1 2 2 - - - 6AR LAB/101 Mo. 12-15 CS402 prof. nzw. dr hab. M. Ławryńczuk
6AR LAB/102 Mo. 15-18 CS402
6AR LAB/103 Tu. 8-11 CS402
6AR CWI/101 Tu. 14-16 108
103B-INIIT-MSP-RSO Rozproszone systemy operacyjne 2 - 1 - - - - 1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Tu. 16-18 6 dr inż. T. J. Kruk
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/101 Tu. 12-14 CS500
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/102 Tu. 14-16 CS500
103D-INSID-ISP-SCZR Systemy czasu rzeczywistego 2 - 1 - - - - 5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 10-12 118-AL dr inż. T. Winiarski
5SID LAB/101 Tu. 16-20 P114
5SID LAB/102 Mo. 16-20 P114
5IIT LAB/201 Tu. 16-20 P114
5IIT LAB/202 We. 8-12 P114
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie - - - - - - 2 7SID SEM/101 Mo. 16-18 528 prof. dr hab. E.Toczyłowski
7SID SEM/102 Th. 12-14 528
7SID SEM/103 Fr. 10-12 528
7SID SEM/104 Fr. 14-16 528
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 - - - - - - 2 dyp_AK SEM/101 Th. 8-10 569 prof. dr hab. A. Pacut
dyp_AK SEM/102 Th. 10-12 569
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 - - - - - - 2 dyp_AK SEM/101 Mo. 10-12 569 doc. dr inż. T. Traczyk
dyp_AK SEM/102 Mo. 12-14 569
dyp_AK SEM/103 Tu. 16-18 569
dyp_AK SEM/104 We. 10-12 528
dyp_AK SEM/105 We. 14-16 528
dyp_AK SEM/106 We. 14-16 569
dyp_AK SEM/107 Th. 12-14 569
dyp_AK SEM/108 Th. 14-16 528
103B-INxxx-ISP-SIZ Systemy informatyczne zarządzania 2 - - 2 - - - 6SID WYK/1 Mo. 16-18 117 dr inż. J. Granat
6SID PRO/101 Mo. 8-10 P114
6SID PRO/102 Mo. 10-12 P114
6SID PRO/103 Mo. 12-14 P114
103B-INxxx-ISP-SKM Sieci komputerowe 2 - 2 - - - - 4AR
4I1
4I2
4I3
4I4
4I5
WYK/1 Tu. 10-12 133 mgr inż. J. Sobczyk
4AR LAB/101 Mo. 14-17 568
4AR LAB/102 Mo. 17-20 568
4I1 LAB/201 Mo. 8-11 568
4I2 LAB/202 Tu. 14-17 568
4I3 LAB/203 Fr. 8-11 568
4I4 LAB/204 Fr. 14-17 568
4I5 LAB/205 We. 11-14 568
4I1 LAB/206 Mo. 11-14 568
4I2 LAB/207 Tu. 17-20 568
4I3 LAB/208 Fr. 11-14 568
4I4 LAB/209 Fr. 17-20 568
4I5 LAB/210 We. 14-17 568
103B-INSID-MSP-SNR Sieci neuronowe 2 - - 1 - - - 1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 12-14 17 prof. dr hab. A. Pacut
103B-INSID-ISP-SP Sterowniki programowalne 2 - 1 - - - - 1030-ARxxx-ISP-PODA
3AR
WYK/1 Th. 16-18 3 mgr inż. J. Gustowski
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/101 Tu. 8-12 CS402
3AR LAB/101 T Th.N 8-12 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/102 Tu. 8-12 032
3AR LAB/102 T Th.N 8-12 032
103B-INxxx-MSP-SPOP Specyfikacje formalne i programy funkcyjne 2 - 1 - - - - 1030-INSID-MSP-PZ
7SID
WYK/1 Fr. 14-16 108 dr inż. M. Szlenk
1030-INSID-MSP-PZ
7SID
LAB/101 Mo. 10-12 P113
1030-INSID-MSP-PZ
7SID
LAB/102 Mo. 12-14 P113
1030-INSID-MSP-PZ
7SID
LAB/103 Th. 14-16 P114
103B-ARxxx-MSP-SST Sieci i sterowanie systemami 2 - - 1 - - - 1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Tu. 14-16 117 prof. dr hab. K. Malinowski
1030-ARxxx-DSP-PZ PRO/101 Tu. 18-20 P113
103B-ARxxx-ISP-STP Sterowanie procesów 2 1 - 1 - - - 4AR
6SID
WYK/1 Fr. 14-16 162 dr hab. inż. M. Ławryńczuk
4AR
6SID
CWI/101 Fr. 16-17 162
103C-ARxxx-MSP-TAP Technika automatyzacji procesów 2 - - 2 - - - 1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Tu. 16-18 122 prof. dr hab. P. Tatjewski
1030-ARxxx-DSP-PZ PRO/101 Th. 10-12 P113
103B-INSID-ISP-WDEC Wspomaganie decyzji 2 - 2 - - - - 5SID WYK/1 We. 18-20 170 dr inż. J. Granat
5SID LAB/101 Mo. 14-16 P114
5SID LAB/102 Th. 14-16 P113
5SID LAB/103 We. 12-14 P114
5SID LAB/104 Th. 16-18 P113
103B-INxxx-MSP-WDWR Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka 2 - - 1 - - - 1030-INSID-MSP-PZ WYK/1 Fr. 8-10 04b dr inż. A. A. Krzemienowski
103A-ARxxx-ISP-WR Wstęp do robotyki 2 - 2 - - - - 6SID REZ/102 Fr. 12-16 P109 dr hab. inż. W. Szynkiewicz
3AR
6SID
WYK/1 Fr. 10-12 017b
3AR
6SID
LAB/101 We. 16-20 P109
103B-INxxx-ISP-ZAH Zarządzanie i harmonogrowanie procesów 2 - 2 - - - - 6SID WYK/1 We. 10-12 202 prof. dr hab. E. Toczyłowski
6SID LAB/101 Tu. 10-14 P114
6SID LAB/102 Th. 16-20 P114
103D-INxxx-ISP-ZPI Zarządzanie projektami informatycznymi 2 - - 1 - - - 1030-INSID-ISP-METI WYK/1 Th. 16-18 168 dr hab. inż. K. Pieńkosz
Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.02.26 13:45.04