Plan zajęć - zajęcia wg klas programowych

Data ostatniej modyfikacji planu: 2019.03.19 13:26.03


Rodzaj studiów Kierunek studiów Specjalność studiów Etap studiów Klasa programowa  
* Zajęcia dla studiów stacjonarnych
(wszystkich rodzajów)
DSD-2 * Studia doktoranckie, Etap E2
(wszystkie kierunki i specjalności)
A Automatyka i Robotyka AU Automatyka i robotyka E2 Studia doktoranckie, Etap E, sem. 1-8
E Elektronika EL Elektronika E2 Studia doktoranckie, Etap E, sem. 1-8
I Informatyka IN Informatyka E2 Studia doktoranckie, Etap E, sem. 1-8
T Telekomunikacja TE Telekomunikacja E2 Studia doktoranckie, Etap E, sem. 1-8
DSM-4 * Studia magisterskie, Etap U4
(wszystkie kierunki i specjalności)
A Automatyka i Robotyka AIR Automatyka i robotyka U4 St. magisterskie, Etap U, semestry 1-4
B Inżynieria Biomedyczna IBM Inżynieria biomedyczna U4 St. magisterskie, Etap U, semestry 1-4
E Elektronika E.EIM Elektronika i informatyka w medycynie U4 St. magisterskie, Etap U, semestry 1-4
MFN Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie U4 St. magisterskie, Etap U, semestry 1-4
MSE Mikrosystemy i systemy elektroniczne U4 St. magisterskie, Etap U, semestry 1-4
I Informatyka I.ISI Inżynieria systemów informatycznych U4 St. magisterskie, Etap U, semestry 1-4
I.SID Systemy informacyjno-decyzyjne U4 St. magisterskie, Etap U, semestry 1-4
T Telekomunikacja E.RTM Radiokomunikacja i techniki multimedialne U4 St. magisterskie, Etap U, semestry 1-4
TIC Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo U4 St. magisterskie, Etap U, semestry 1-4
TKM Telekomunikacja U4 St. magisterskie, Etap U, semestry 1-4
DSM-4A * M.Sc. Programme, Stage D
(wszystkie kierunki i specjalności)
CS Computer Science I-CSN Computer Systems and Networks D St. magisterskie, Etap D, semestry 1-4
TC Telecommunications T-TCM Telecommunications D St. magisterskie, Etap D, semestry 1-4
DSZ-4 * Studia inżynierskie, Etap B4
(wszystkie kierunki i specjalności)
A Automatyka i Robotyka A4 St. inżynierskie, Etap A, semestry 1-4
AIR Automatyka i robotyka B4 St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-7
B Inżynieria Biomedyczna A4 St. inżynierskie, Etap A, semestry 1-4
IBM Inżynieria biomedyczna B4 St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-7
E Elektronika A4 St. inżynierskie, Etap A, semestry 1-4
E.EIK Elektronika i inżynieria komputerowa B4 St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-7
E.EIM Elektronika i informatyka w medycynie B4 St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-7
I Informatyka A4 St. inżynierskie, Etap A, semestry 1-4
I.ISI Inżynieria systemów informatycznych B4 St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-7
I.SID Systemy informacyjno-decyzyjne B4 St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-7
T Telekomunikacja A4 St. inżynierskie, Etap A, semestry 1-4
E.RTM Radiokomunikacja i techniki multimedialne B4 St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-7
E.SST Systemy i sieci telekomunikacyjne B4 St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-7
E.TIZ Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji B4 St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-7
DSZ-4A * B.Sc. Programme, Stage B
(wszystkie kierunki i specjalności)
CS Computer Science A St. inżynierskie, Etap A, semestry 1-4
I-CSN Computer Systems and Networks B St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-8
ICT Computer Science, Telecommunications (wspólnie) A St. inżynierskie, Etap A, semestry 1-4
TC Telecommunications A St. inżynierskie, Etap A, semestry 1-4
T-TCM Telecommunications B St. inżynierskie, Etap B, semestry 5-8

Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.07.07 21:34.33